عروه الوثقی
مؤلف:
حاج سید کاظم فرزند سید عبدالعظیم طباطبائی یزدی، معروف به صاحب عروه (م 1337 ق).
زندگینامه و اظهار نظرها:
وی یکی از بزرگ ترین علما و مراجع جهان تشیع در قرن چهاردهم هجری است که پس از میرزای بزرگ و آخوند خراسانی تدریس در حوزه نجف اشرف و همچنین زعامت و مرجعیت جهان تشیع به او منتهی گردید. علامه یزدی در جوانی از یزد عازم اصفهان شد و مدتها نزد شیخ محمد باقر اصفهانی و علامه خوانساری و دیگر اعلام با دقت و عمیقانه تحصیل می نمود و از آنها اجازه اجتهاد دریافت داشت. او سپس عازم عتبات شد و چند سالی از محضر درس میرزای بزرگ بهره مند شد و پس از فوت میرزا و آخوند خراسانی کرسی درس خارج او شهرت یافت.
مدرس تبریزی در ریحانه الادب می نویسد: «آن جناب عالمی متقی، عادل محقق و مدقق، جامع تمام علوم دینیه در اصول و فروع، سید علمای امت و حامل لوای شریعت، از مفاخر شیعه بوده است. وی از علمایی می باشد که مخالف مشروطه بوده اند».
استادان:
ملا محمد ابراهیم اردکانی، زین الدین عقدائی، آخوند ملا هادی شیخ باقر نجفی، سید محمد باقر موسوی، میرزا محمد هاشم چهارسوقی، شیخ محمد جعفر آبادی، میرزای شیرازی، شیخ راضی، شیخ مهدی جعفری، شیخ مهدی آل کاشف الغطاء و....
شاگردان:
سید محمود ابن شرف الدین علی تبریزی مرعشی، آیت الله شیخ احمد کاشف الغطاء، شیخ محمد حسین کاشف الغطاء، سید یحیی، سید حسین مدرس، سید محمد فیروزآبادی، سید عبدالحی یزدی، شیخ محمد بن علی حززالدین نجفی، شیخ موسی بن شیخ عبدالله احسانی.
تألیفات:
حاشیه بر مکاسب، عروه الوثقی، رساله در تعادل و تراجیح، صحیفه کاظمیّه، بستان راز و گلستان نیاز (فارسی) ، رساله در اجتماع امر و نهی. [1]
معرفی اجمالی کتاب:
این کتاب از مهم ترین کتب فتوایی نزد شیعه امامیه است که جامع بسیاری از فروع فقهی با عبارات شیوا می باشد. بنا بر قول صاحب الذریعه، کتاب عروه الوثقی حاوی 3260 مسئله فقهی است.
این کتاب از همان ابتدا به سبب ویژگیهای منحصر به فردی که دارد، محور تحقیق و تدریس فقهای بزرگ شیعه گردیده است و بسیاری از مجتهدین بزرگ بر آن تعلیقه و یا شرح نوشته اند.
این کتاب حاوی این مباحث می باشد: تقلید، طهارت، صلات، صوم، اعتکاف، زکات، خمس، حج، اجاره، مضاربه، مضارعه، مساقات، ضمان، حواله، نکاح، وصیت. این کتاب دارای تتمه ای معروف به ملحقات عروه می باشد که مشتمل است بر بسیاری از ابواب معاملات؛ مانند ربا و وکالت، هبه، وقف، عدد و قضا.
مجتهدان بزرگی بر کتاب عروه الوثقی تعلیقه نوشته اند؛ مانند شیخ علی بن شیخ جواهری (م 1340 ق) ، فیروزآبادی (1345 هـ) ، میرزا حسین نائینی (م 1355 ق) ، عبدالکریم حائری (م 1355 ق) ، آقا ضیاءالدین عراقی (م 1361 ق) ، سیدابوالحسن اصفهانی (م 1365 ق) ، کاشف الغطاء (م 1373 ق) ، سید حسین بروجردی (م 1380ق) ، سید عبدالهادی حسینی شیرازی (م 1382 ق) ، سید محسن طباطبائی حکیم (م1390ق) ، شیخ محمد رضا آل یاسین (م 1370 ق) ، سید احمد خوانساری (م 1405 ق) ، امام خمینی (م 1409 ق) ، سیدابوالقاسم خوئی (م 1413 ق) ، سیدمحمدرضا گلپایگانی (م1414 ق).
وضعیت نشر:
این کتاب در 5 جلد به زبان عربی، به کوشش مؤسسه نشر اسلامی قم در سال 1417 هـ ق چاپ شده است.

[1]. مقدمه عروه الوثقی؛ علمای بزرگ شیعه، ص 347.
محمدرضا ضميري- کتابشناسي تفصيلي مذاهب اسلامي، ص 53 - 54
صفحه اصلی | درباره ما | ارتباط با ما

کلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات میباشد
CopyRight © andisheqom.com 2001 - 2010