تفاوت ادوار تاريخي حديث شيعه با عامه
بازدید : 1725
ادوار تاريخي حديثِ شيعه از سه جهت با ادوار تاريخي حديثي اهل سنت متفاوت است كه عبارتند از:
1ـ حديث شيعه از ابتداي صدور آن از معصوم، تدوين شد و شيعيان هرگز منع حکومتي تدوين حديث را برنتابيدند و همواره بنابر سفارش پيامبر - صلي الله عليه و آله و سلم - و اهل بيت - عليهم السلام -، به نگارش حديث هر چند محدود و پنهاني همت گماردند ولي اهل سنت با انگيزه هاي گوناگون از نگارش حديث جلوگيري کردند.
پژوهشگران شيعه مهمترين عامل ممانعت از تدوين حديث را اهداف سياسي خلفا و مخالفت با اهل بيت -عليهم السلام- ارزيابي كرده اند، از اين رو عصري با عنوان دوره ممانعت با تدوين حديث در تاريخ حديث شيعه يافت نمي شود.
به عبارت روشن تر، تاريخ حديث شيعه تا عصر رسالت و امامت از اتصال كاملي برخوردار بوده و هيچ حلقه اي از آن نيفتاده است. به همين دليل نخستين دوره تاريخي حديث شيعه را نخستين نگاشته هاي حديثي تشكيل مي دهد.
2 ـ گرد آوردندگان جوامع حديثي اوليه اهل سنت آنها را بر اساس سنت شفاهي فراهم آوردند. در حقيقت بخاري و مسلم از روي شنيده هاي روايي كه از طريق اساتيد به آنان منتقل شد به تدوين صحيحين پرداختند، اما گرد آورندگان جوامع اوليه حديثي شيعه با سنت مكتوب روبرو بوده اند كه ما آن را با عنوان اصول اربعمأه مي شناسيم و از آن با عنوان شكل گيري ميراث روايي شيعه در قالب اصول اربعمأه و دوره دوم از ادوار تاريخ حديث شيعه ياد مي كنيم. اين دوره از اختصاصات تاريخ حديث شيعه است.
3 ـ با توجه به اتصال حلقات تاريخي حديث شيعه و نيز تكيه داشتن آن بر سنت مكتوب و تا حدودي نظارت اهل بيت -عليهم السلام- بر مكتوبات حديثي، پديده وضع و جعل در مقايسه با حديث اهل سنت، به صورت محدودي در حديث شيعه راه يافته است. اين امر پيراستن منابع روايي شيعه از احاديث جعلي را از نگاه محدثان شيعي در مقايسه با آنچه از نگاه محدثان اهل سنت مشهود است، با ضرورت كمتري مواجه ساخته است.
موارد مرتبط
ارسال نظر