ارزش‌هاي متعالي انقلاب اسلامي و مسئوليت‌هاي دولت
از اصلي ترين وظايف و مسئوليت‌هاي دولت اسلامي ترويج احکام و تحقق ارزش‌هاي اسلامي است خداوند متعال مي فرمايد: «الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ» «كسانى كه هر گاه در زمين به آنها قدرت بخشيديم نماز را بر پا مى‏دارند و زكات را ادا مى‏كنند و امر به معروف و نهى از منكر مى‏نمايند و پايان همه كارها از آن خدا است» بر اين اساس ، دولت اسلامي بايد در مسير اقامه نماز ( تحقق احکام اسلامي) و پرداخت زکات ( برطرف نمودن مشکلات اقتصادي و نيازمنديهاي افراد جامعه ) و امربه معروف ( ترويج ارزش ها ) و نهي از منکر (مقابله با ضد ارزش ها) در همه ابعاد اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي و فرهنگي گام بردارد.
بازدید : 540
منبع : مرکز مطالعات و پاسخگويي به شبهات حوزه علميه قم ,

از اصلي ترين وظايف و مسئوليت‌هاي دولت اسلامي ترويج احکام و تحقق ارزش‌هاي اسلامي است خداوند متعال مي فرمايد: «الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ» «كسانى كه هر گاه در زمين به آنها قدرت بخشيديم نماز را بر پا مى‏دارند و زكات را ادا مى‏كنند و امر به معروف و نهى از منكر مى‏نمايند و پايان همه كارها از آن خدا است» بر اين اساس ، دولت اسلامي بايد در مسير اقامه نماز ( تحقق احکام اسلامي) و پرداخت زکات ( برطرف نمودن مشکلات اقتصادي و نيازمنديهاي افراد جامعه ) و امربه معروف ( ترويج ارزش ها ) و نهي از منکر (مقابله با ضد ارزش ها) در همه ابعاد اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي و فرهنگي گام بردارد.
بر اين اساس، در قانون اساسي ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي براساس ايمان وتقوا و مبارزه با کليه مظاهر فساد و تباهي از وظايف دولت بر شمرده شده است.
ارزش‌هاي متعالي انقلاب اسلامي ، ارزش هايي برآمده از فرهنگ ناب اسلامي بوده و ريشه در آموزه هاي ديني دارند ، ارزش هايي همچون ايمان ، ايثار و فداکاري ، شجاعت ، صبر و استقامت ، وحدت و انسجام مردم و پرهيز از اختلاف و تفرقه ، مبارزه با ظلم و دفاع از مظلوم ، تلاش براي تحقق عدالت و رفع تبعيض و خدمت به مردم ، استقلال و نفي وابستگي به  بيگانگان ، رشد و پيشرفت و... که تحقق اين ارزش ها در جامعه تضمين کننده سعادت مادي و معنوي آن جامعه خواهد بود . اين ارزش ها به دليل همخواني با ارزش هاي والاي انساني و فطري ، ظرفيت تبديل شدن به الگويي شايسته براي حيات انساني بوده و جايگزين مناسبي براي الگوي تمدن غربي است که با نگاه تک بعدي و مادي خود ، انسان را در حد حيوان تنزل داده و روح معنويت و ارزش هاي انساني را در او ناديده گرفته و بشر امروز را در گرداب بحران هاي گوناگون روحي ، اخلاقي ، اجتماعي و... رها ساخته است . الگويي که با وجود پيشرفت در عرصه علم  فناوري ، پسرفت در اخلاق و ارزش هاي انساني را به دنبال داشته است و بشر امروز را سرخورده و سرگردان نموده است .
اگر بخواهيم نگاهي اجمالي به مهمترين راهکارهاي تحقق و عينيت بخشيدن به ارزش هاي اسلامي و انقلابي  توسط دولت داشته باشيم ، مي توان به اين موارد اشاره کرد.
1.فرهنگ سازي وآگاهي بخشي ؛ تحقق و ترويج ارزش هاي اسلامي و انقلابي ، نيازمند فرهنگ سازي و آگاهي بخشي به افراد جامعه به ويژه نسل جوان است و بدون فرهنگ سازي و آگاهي بخشي نمي توان انتظار عينيت بخشيدن به ارزش هاي اسلامي داشت . افراد جامعه بايد ارزش هاي ديني و انقلابي را بشناسند و اين ارزش ها در عمق جان آنان نفوذ کند تا زمينه تحقق آنها در جامعه فراهم گردد و دولت وظيفه دارد در اين عرصه فرهنگ سازي و معرفت بخشي لازم را داشته باشد . اين فرهنگ سازي بايد از خانواده ها و مراکز آموزشي آغاز شود .تا نسل جديد با فرهنگ پربار اسلامي انقلابي و ارزش هاي آن آشنا شوند و اين فرهنگ در عمق وجود آنها نفوذ کند . بر اين اساس ، نگاه ويژه دولت به آموزش و پرورش و آموزش خانواده ها و فرزندان آنها ضروري است .
2.توجه ويژه به مقوله فرهنگ و حمايت از نهادهاي فرهنگي؛ فرهنگ سازي و آگاهي بخشي ايجاب مي کند که دولت اسلامي نگاه ويژه به مقوله فرهنگ داشته باشد و نهادهاي فرهنگي را مورد حمايت قرار دهد . نگاه دولت اسلامي به مقوله فرهنگ و ارزش هاي ديني و انقلابي بايد نگاهي محوري و اساسي باشد نه نگاهي حاشيه اي در کنار يا پايين تر از ساير مقولات ديگر همچون اقتصاد و سياست و... اگر فرهنگ ديني و انقلابي محوري ترين عرصه هاي کشور است ، نبايد از نظر اهميت و اهتمام و توجه دولت چيزي بر آن مقدم شود . به تعبير ديگر دولت اسلامي بايد دغدغه تحقق ارزش هاي ديني و انقلابي داشته باشد و سياست ها وبرنامه هاي خود را بر اين اساس تنظيم نمايد نه اينکه مقوله اقتصاد يا سياست بر مقوله فرهنگ و ارزش هاي ديني سايه بيفکند و آن را در حاشيه قرار دهد .
3.ترويج روز آمد ارزش هايي ديني و انقلابي؛ دولت اسلامي بايد ارزش هاي ديني و انقلابي را با استفاده از ابزارهاي هنري همچون رسانه ها ، سينما ، فيلم و تئاتر و ساير قالب ها و شيوه هاي هنري تبيين نمايد تا تأثير و نفوذ بيشتري در ميان افراد جامعه به ويژه نسل جوان داشته باشد .
4.برطرف نمودن زمينه هاي گرايش به ضد ارزش ها؛ يکي از راههاي عينيت بخشيدن به ارزش هاي متعالي اسلامي و انقلابي ، تلاش و برنامه ريزي دولت در برطرف نمودن زمينه هاي گرايش به ضد ارزش ها و ناهنجاريهاي اخلاقي و اجتماعي است . حل مشکلات اقتصادي ، فقر و تبعيض و اشتغال و ازدواج ، زمينه و بستر گرايش افراد به ضد ارزش ها و ناهنجاريها را کاهش مي دهد و با  تحقق کارآمدي نظام ديني ، زمينه گرايش و دلگرمي به ارزش هاي متعالي اسلامي و انقلابي در افراد فراهم مي گردد .
5.مقابله با تهاجم فرهنگي و جنگ نرم؛ دشمنان اسلام و انقلاب که از اسلام ناب و انقلاب اسلامي ضربه سختي خورده و فرهنگ و الگوي خود را به دليل فرهنگ و ارزش هاي ديني و انقلابي دچار چالش جدي مي ديدند ، در مقابله با  نظام اسلامي و فرهنگ ديني برآمده از آن از هيچ کوششي فرو گذار ننمودند از تحميل جنگ و تحريم ها و فشارهاي اقتصادي و موج تبليغات گسترده منفي عليه اسلام و نظام  گرفته تا تلاش براي تخريب چهره اسلام و انقلاب در قالب اسلام هراسي و ايران هراسي و تهاجم فرهنگي و جنگ نرم با هدف تخريب باورها و اعتقادات ديني و ارزش هاي اسلامي و انقلابي  .
دولت اسلامي همانگونه که در برابر تجاوز نظامي دشمن و تحريم ها و فشارهاي دشمنان ايستادگي نموده ، در برابر تهاجم فرهنگي و جنگ نرم نيز بايد با هوشياري تمام ايستادگي و مقابله نمايد و نگذارد ارزش هاي ديني و انقلابي با اين تهاجم شيطاني دچار تزلزل شوند .
6. توجه به امر به معروف و نهي از منکر ؛ امر به معروف و نهي از منکر به عنوان مسئوليت اجتماعي ، عامل مؤثري در ترويج ارزش ها و مقابله با ضد ارزش ها در جامعه دارد . دولت اسلامي وظيفه دارد که به اين مسئوليت اجتماعي توجه ويژه داشته باشد و از آمران به معروف و ناهيان از منکر حمايت لازم را انجام بدهد.
 مجموعه اين راهکارها ، زمينه ساز عينيت يافتن ارزش هاي اسلامي و انقلابي توسط دولت مي باشد .
جهت مطالعه بيشتر کليک کنيد

موارد مرتبط
ارسال نظر