ديدار رييس مرکز مطالعات و پاسخ گويي به شبهات با طلاب حوزه علميه شهرستان دزفول
به گزارش روابط عمومي مرکز مطالعات و پاسخگويي به شبهات حوزه هاي علميه، حضرت حجت الاسلام والمسلمين دکتر رضائي مهر رئيس مرکز مطالعات و پاسخ گوئي به شبهات حوزه هاي علميه با طلاب حوزه علميه شهرستان دزفول ديدار کرد.
تاریخ انتشار : 1396/10/26
بازدید : 202
زمان انتشار : 11:04:00
منبع : مرکز مطالعات و پاسخ‌گويي به شبهات ـ حوزه علميه قم

به گزارش روابط عمومي مرکز مطالعات و پاسخگويي به شبهات حوزه هاي علميه، حضرت حجت الاسلام والمسلمين دکتر رضائي مهر رئيس مرکز مطالعات و پاسخ گوئي به شبهات حوزه هاي علميه با طلاب حوزه علميه شهرستان دزفول ديدار کرد.
دکتر رضايي مهر، پس از خير مقدم به طلاب و فضلاء حوزه علميه شهرستان دزفول و معرفي مرکز مطالعات و پاسخ گويي به شبهات حوزه هاي علميه، به تبيين فضاي موجود در جامعه پرداخته، اضافه کردند که به اعتقاد بنده ما الان دچار شبيخون شبهه شده ايم و مهمترين هدف آن از بين بردن بنيان هاي فکري و اعتقادي مردم و جامعه هدف مي باشد.
استاد سطوح عالي حوزه علميه در تبيين تفاوت سوال و شبهه افزود: سوال و شبهه از لحاظ معنا، نتيجه و هدف با هم متفاوتند.
دکتر رضائي مهر افزودند: خطر بزرگ شبهه، حق نمائي آن است، يعني شبهه، امر باطني است که لباس حق پوشيده و خود را حق نشان مي دهد و به همين دليل، مخاطب خود را در دام ترديد و انحراف مي اندازد و ضرورت پاسخگويي  به شبهات مبتني بر اظطراري است که از ناحيه حق نمايي شبهه به وجود آمده است و لذا کسي که گرفتار شبهه شده مانند شخص مضطر و تشنه ايي است که اگر آب به او نرسد از بين مي رود و اگر دفع شبهه نگردد چه بسا دين و ايمان تحت الشعاع قرار گيرد. ايشان در ادامه بيان کردند: اهل بيت(ع) از سوالات استقبال مي کردند ولي در مقابل شبهات به شدت مقابله مي کردند.
در پايان ايشان به سوالات حاضرين پاسخ دادند.

ارسال نظر