نشست تبيين عقلاني زيارت مشاهد مشرّفه در دانشگاه شهيد بهشتي(ره) تهران برگزار گرديد
حجت الاسلام والمسلمين دکتر رضائي مهر گفت: روايات ما بر حضور زائر در مشاهد مشرفه براي زيارت تاکيد دارند و تاکيدات مستند و تبيين منطقي و عقلي دارد.
تاریخ انتشار : 1396/8/13
بازدید : 63
زمان انتشار : 12:32:00
منبع : مرکز مطالعات و پاسخ‌گويي به شبهات ـ حوزه علميه قم

به گزارش روابط عمومي مرکز مطالعات و پاسخ گويي به شبهات، سيصدودوازدهمين نشست علمي کانون گفتمان ديني با عنوان"  تبيين عقلاني زيارت مشاهد مشرّفه " آبان ماه سال جاري در جمع اساتيد و اعضاء هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي(ره) تهران برگزار گرديد که حجت الاسلام والمسلمين دکتر رضائي مهر به تبيين عقيدتي مسئله زيارت مشاهد مشرّفه، فوايد و راهکارهاي زيارت مقبول، پرداختند.
حجت الاسلام والمسلمين دکتر رضائي مهر گفت:  روايات ما بر حضور زائر در مشاهد مشرفه براي زيارت تاکيد دارند و تاکيدات مستند و تبيين منطقي و عقلي دارد.
وي افزود: زيارت سه رکن دارد که مقومات زيارت ناميده مي شوند، اول زائر، دوم مزور، سوم دليل زيارت که همان گرايش انسان براي زيارت است و فقدان هرکدام از اين ها عدم تحقق زيارت را در پي خواهد داشت.
استاد سطوح عالي حوزه، زيارت مشاهد مشرّفه با هدف تکريم و احترام مزور، استمداد از او و آرامش يافتن در کنار او را امري عقلاني و ضروري دانست.
دکتررضائي مهر در تبيين عقلاني زيارت مشاهد مشرّفه ابراز داشتند: انسان يک ساحت مادي و عنصري به نام تن دارد و يک ساحت معنوي و روحاني به نام نفس که هرکدام غير از ديگري است و تاکيد روايات بر زيارت مشاهد مشرفه هم بر اساس ديدگاه علاقه صوري و مادي بدن به نفس معقول است و هم براساس انحصار علاقه نفس به بدن از حيث صوري. ايشان در ادامه به بيان وجوه عقيدتي اين مساله باتوجه به ديدگاه هاي مورد بحث پرداختند.
در پايان جلسه اين استاد حوزه و دانشگاه به سؤالات حاضرين پاسخ دادند.

ارسال نظر