نشست زيارت عارفانه، عمل موحدانه در دانشگاه شهيد بهشتي(ره) تهران برگزار گرديد
دکتر رضائي مهر گفت: زيارت عارفانه، زيارتي است که با تدبر و تفکر در اوصاف و خصوصيات مزور حاصل ميشود و از اين روي مبنتي بر شناخت شخصيت و جايگاه مزور است و در واقع معرفت سنگ بناي اين زيارت است.
تاریخ انتشار : 1396/8/13
بازدید : 69
زمان انتشار : 12:35:00
منبع : مرکز مطالعات و پاسخ‌گويي به شبهات ـ حوزه علميه قم

به گزارش روابط عمومي مرکز مطالعات و پاسخگويي به شبهات سيصدوسيزدهمين نشست علمي کانون گفتمان ديني با عنوان"  زيارت عارفانه، عمل موحدانه" آبان ماه سال جاري در جمع اساتيد و اعضاء هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي(ره) تهران برگزار گرديد که حجت الاسلام والمسلمين دکتر رضائي مهر به تبيين مسئله زيارت عارفانه و موحدانه بودن زيارت پرداختند.
دکتر رضائي مهر گفت: زيارت عارفانه، زيارتي است که با تدبر و تفکر در اوصاف و خصوصيات مزور حاصل ميشود و از اين روي مبنتي بر شناخت شخصيت و جايگاه مزور است و در واقع معرفت سنگ بناي اين زيارت است.
اين استاد سطوح عالي حوزه افزود: در اهميت زيارت عارفانه مي توان به روايت امام صادق عليه السلام استناد کرد که آن حضرت در جواب «ابن مارد»، که در باره فضيلت زيارت جدشان اميرالمؤمنين عليه السلام سؤال کرد، فرمودند: من زار جدي عارفا بحقه کتب الله له بکل خطوة حجة مقبولة و عمرة مبرورة، و الله يا ابن مارد ما تطعم النار قدما تغبرت في زيارة اميرالمؤمنين ماشيا کان او راکبا، يا ابن مارد! اکتب هذا الحديث بماء الذهب. هر کس جدم را از روي معرفت به حق او زيارت کند، خداوند در برابر هرگام، برايش پاداش يک حج و عمره مقبول مي نويسد. به خدا قسم اي پسر مارد! هرگز آتش، قدمي را که در راه زيارت اميرالمؤمنين سواره يا پياده غبار آلود شود، نمي سوزاند. اي پسر مارد! اين حديث را با آب طلا بنويس!
دکتررضائي مهر در اين نشست پس از بيان شروط نظري و عملي زيارت عارفانه به تبيين راهکار موحدانه نمودن عمل پرداخت و عمل موحدانه را عملي دانست که مبتني بر توحيد اعتقادي و عملي باشد و از بايستگي هاي زيارت، توحيدي بودن آن را هم در حوزه نظر و اعتقاد و هم در حوزه عمل و تصديق عملي دانست.
 در پايان اين استاد حوزه و دانشگاه به سؤالات حاضرين پاسخ داد.

ارسال نظر