امروز:
پنج شنبه 23 آذر 1396
ویژه انتخابات 1396
انتخابات و عدم تمکین در برابر قانون
انتخابات در هر کشوری نماد مردمسالاری بوده و به همین دلیل نقش مهمی در اقتدار، عظمت و عزت ملی هر کشوری ایفا می کند، از سویی برای اجرایی کردن این رخداد عظیم، لازم است قوانینی وجود داشته باشد که انتخابات هر کشور در چارچوب این قوانین برگزار شود. معنای دیگر این سخن این است که کسانی که وارد فرایند انتخابات می شوند بایستی به قوانین مربوط به انتخابات پایبند باشند. با این حال تجربه نشان داده است که برخی افراد و جریان های سیاسی علیرغم ورود در عرصه انتخابات، حاضر به تمکین و تبعیت از قوانین انتخاباتی نبوده و حتی اگر پیش از ورود در این عرصه، تبعیت خود را اعلام کرده باشند، با مشاهده نتیجه ای غیر از نتیجه دلخواهشان، بر علیه صحت و سلامت انتخابات و نیز فرایندهای انتخاباتی شورش می کنند که در مواردی ممکن است منجر به بروز تنش و اغتشاش در کشور شود چنانکه در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 88 شاهد آن بودیم و همین مساله نیز منجر به خدشه دار شدن عزت و عظمت ملی می گردد.
تاریخ نشر :1396-2-27