امروز:
پنج شنبه 28 دي 1396
دختري هستم، از سنّ 10 سالگي خودارضايي را شروع كردم، در سن 18 ـ 17 سالگي تصميم گرفتم جلوي اين كار را بگيرم و تا حدّي بهتر شدم. اكنون بيشتر اوقات در خواب دچار احتلام مي‌شوم به علت اين مشكل به دكتر زنان مراجعه كردم، به من گفت: «از نظر پزشكي خودارضايي حرام نيست». البته دو سالي كه در خوابگاه دانشجويي بودم با داشتن دوستان معنوي‌ام بهتر شدم؛ امّا باز نشد. گويي خدا مرا به حال خود رها كرده است. نسبت به خيلي از باورهايم هم شك دارم؛ امّا دنبال اطمينان قلبي هستم؛ البته نااميد نيستم؛ از سويي نيز مي‌ترسم درباره‌ي ازدواج فكر كنم، مي‌ترسم برايم مشكل جسمي پيش آمده باشد و فكر مي‌كنم طرف مقابل من نيز بايد با حالت‌ها و افكار من آشنا شود؟