امروز:
جمعه 29 دي 1396
نقد مطبوعات
نقد مطبوعات
ردیف
تاریخ نشر
نام نشریه
عنوان مقاله
عنوان نقد
نویسنده
1
2001-04-17
روزنامه همبستگي
نفي پرسشگري نسبت مستقيم با دين گريزي دارد
تبشير وانذار
سيد محمد حسين صفوي
2
2001-04-18
روزنامه همبستگي
از لوتر تا سندل
پيرامون مقاله: «ازلوترتاسندل»
محمد تقي اسلامي
3
2001-04-22
روزنامه ايران
مردم غافلگير شده تماشاگران خوبي نيستند
تماشاگران خوب غافلگير نمي شوند
سيد صادق سيد حسيني تالشي
4
2001-04-23
روزنامه حيات نو
جامعه را از شادي و نشاط محروم نسازيم
هم شادي،هم غم
هادي حسين خاني
5
2001-04-24
روزنامه حيات نو
قانون هميشه بايد قابل تجديد نظر و مطابق با خواسته مردم باشد
نيم نگاهي به اهل زمين نمائيد
حسن غفاري فر
6
2001-04-25
روزنامه همشهري
ديدگاهي ديگر در تاويل
نقدي بر «ديدگاهي ديگر در تأويل»
علي اكبر بابائي
7
2001-05-03
روزنامه همبستگي
نوجوان و بلوغ
پاسخ به يك اظهار نظر
حسن رضايي مهر
8
2001-05-05
روزنامه همشهري
دوازده روش شگفت‌آور براي شاد زيستن فرزندان
در حاشيه «دوازده روش شگفت انگيز براي شاد زيستن فرزندان»
سيد محمد تقي علوي
9
2001-05-07
روزنامه همبستگي
تفاهم در ميان اديان
تفاهم ميان اديان يا حقانيت همه اديان
علي خوش گفتار
10
2001-05-07
روزنامه ايران
حقوق بشر و گفتگوي تمدن‌ها از نگاه حقوقدانان و متفكران
دفاع از اعلاميه تا كجا؟
محمد جعفري
11
2001-05-07
روزنامه نوسازي
گفتگوي تمدن‌ها بدون آزادي انديشه امكان پذير نيست
هر چيز به جاي خويش نيكوست
سيد محمد رضا موسوي فراز
12
2001-05-08
روزنامه نوسازي
كميته ملي پيشگيري و مبارزه با زنان آغاز به كار كرد
قيوميّت در نظام خانواده
حسن رضايي مهر
13
2001-05-26
روزنامه ايران
تنبيه كودكان يكي از علل بزهكاري در نوجواني
ابهام زدايي از يك مسئله
سيد محمد تقي هاشمي نسب
14
2001-05-29
سخنراني محسن كديور در دانشگاه ع.پ تهران
مباني جمهوري اسلامي
تحريف مباني جمهوري اسلامي چرا؟
محمد رضا باقر زاده
15
2001-05-30
روزنامه همبستگي
سخنراني محسن كديور
تأملي در باب مشروعيت حكومتي ديني
حسن رضايي مهر
16
2001-06-02
روزنامه حيات نو
وظيفه سنگين جنبش دانشجويي دفاع از جمهوريت نظام است
قانون اساسي و نهادهاي حامي جمهوريت
محمد رضا باقر زاده
17
2001-06-06
روزنامه فجر خوزستان
پژوهشي در تراژدي هولناك و اسفبار اردواج موقت
ازدواج موقت حلال ابدي
حسن رضايي مهر
18
2001-06-03
روزنامه ايران
امام(ره) در مقابله با هر گونه رفتار قيم مآبانه در انتخابات مي ايستادند
مردم و حكومت در نگاه معمار انقلاب
حسن رضايي مهر
19
2001-06-13
روزنامه ايران
عصر التزام به روش اصلاحي
التزام به كدام روش؟
شمس الله مريجي
20
2001-06-13
روزنامه ايران
18 خرداد ، راي به نظام اما با محتواي مردم سالاري
تغافل از امري بديهي!
محمد مهدي زارعي
21
2001-06-13
روزنامه ايران
اگر حقوق بشر را بپذيريم...
دفاع متزلزل از اعلاميه جهاني حقوق بشر
محمد جعفري
22
2001-06-19
روزنامه همبستگي
سمينار شريعتي و احياي تفكر ديني برگزار شد
دين پاسخگو
قاسم اخوان نبوي
23
2001-06-19
روزنامه همبستگي
سمينار شريعتي و احياي تفكر ديني برگزار شد
مردمسالاري ديني؛ نه دين دموكراتيك
قاسم اخوان نبوي
24
2001-06-23
روزنامه همبستگي
گزارش همبستگي از برگزاري مراسم بزرگداشت شريعتي در حسينيه ارشاد
به نام او كه نامش آرامش‌بخش دلهاست
علي خوش گفتار
25
2001-06-25
روزنامه نوروز
اين طرف نه ! آن طرف نه ! اينجا بنشين دختر !
دختر باش دختر!
هادي حسين خاني
26
2001-06-26
روزنامه ملت
مسائل اجتماعي زنان از منظر مباني اجتهادي
پيرامون برخي مسائل اجتماعي زنان
سيد محمد تقي هاشمي نسب
27
2001-06-30
روزنامه نوروز
چه مسائلي وجود دارد كه طرح جرم سياسي خلاف شرع و قانون اساسي شناخته شده؟
نقش افكار عمومي و عقل جمعي در قانونگذاري
عباس بصير
28
2001-07-01
روزنامه ايران
حقوق بشر ، جهان را به صلح و معنويت فرا مي‌خواند
در حاشيه مقاله «حقوق بشر، ريشه ها و تعارض ها»
محمد جعفري
29
2001-07-02
روزنامه همبستگي
قوه قضائيه ، شوراي نگهبان و صدا و سيما با اصلاحات همگام نيستند
همگامي با اصلاحات يعني چه؟
عباس بصير
30
2001-07-09
روزنامه نوروز
چند نكته در باب مردم سالاري
نكاتي در باب تساهل و تسامح
محمد تقي اسلامي
31
2001-07-09
روزنامه نوروز
شلوار لي ، آستين كوتاه ، رنگ روشن و ... نه هرگز !
هم انديشي منطقي با جوانان درباره لباس
حسين مهدي زاده
32
2001-07-09
روزنامه نوروز
آتش و پنبه نيستيم
آتش در خرمن امّا باز هم تغافل
حسين مهدي زاده
33
2001-07-23
روزنامه نوروز
بايد تلاش کنيم «جمهوريت» حرمت پيدا کند
حرمت جمهوريّت در پناه اسلاميّت آن است
ابوالقاسم مقيمي حاجي
34
2001-08-05
روزنامه آفتاب يزد
موسيقي حقيقت را به انسان نشان مي دهد
آيا موسيقي مي‌تواند انسان را با عشق اتصال، و به حق نزديك و حقيقت را به انسان نشان دهد؟
سيد جواد حسيني
35
2001-07-23
دو هفته نامه آبان
برداشت ها و قرائت هاي مختلف از دين
نقدي بر مقاله «برداستها و قرائتهاي مختلف از دين»
محمد جعفري
36
2001-08-23
ماهنامه گزارش
معلول نابود مي شود ، علت مصون مي ماند!
قرآن را صحيح ترجمه کنيم
حسن رضا رضايي
37
2001-08-23
ماهنامه زنان
دنبال مسافر نيستند اما بوق مي زنند
لزوم تبيين شفاف ارزش‌هاي ديني
غلامحسن رضاييان نسب
38
2001-08-27
روزنامه همبستگي
آقاي مصباح يزدي در مناظره با من شركت كنند
سخني مشفقانه با آقاي كديور
مهدي ميرزا بيگي
39
2001-08-29
روزنامه نوروز
جوان احترام و آرامش مي جويد
جوان، سعادت و سلامت
ابوالقاسم مقيمي حاجي
40
2001-09-01
روزنامه همبستگي
حضانت كودكان ، جنسيت يا شايستگي
شايسته سالاري در حضانت كودكان
محمد رضا هفت تنانيان
41
2001-09-02
روزنامه حيات نو
در اسلام مجازات امري ثانوي است ، نه هدف
مشروعيت و مقبوليت در حكومت ديني
حسن رضايي مهر
42
2001-09-02
روزنامه همبستگي
هيچ بعضي در اين نظام...
منزلت آراي عمومي در حكومت ديني
حسن رضايي مهر
43
2001-09-09
روزنامه حيات نو
جراحي ، تنبيه ، قرنطينه
آقاي دكتر، هدايت و حمايت
ابوالقاسم مقيمي حاجي
44
2001-09-15
روزنامه نوروز
نكند پدرم مرا نشناسد
فقر روش و بينش در بعضي مقالات حجاب
حسين مهدي زاده
45
2001-09-16
روزنامه آفتاب يزد
نيروي حيات بخش رنگهاي شاد
فقر روش و بينش در بعضي مقالات حجاب
حسين مهدي زاده
46
2001-09-15
هفته نامه طبرستان سبز
طالقاني معتقد بود اجراي احكام بواسطه قدرت موجب نفرت مي‌شود
منطق فهم دين
علي اكبر مومني
47
2001-09-15
روزنامه ايران
ضابطه مشروعيت زمامداري در انديشه ديني ، عدالت است
عدالت در آيينة شريعت
سيد محمد علي داعي نژاد
48
2001-09-15
روزنامه نوروز
آنجا كه آزادي وجود نداشته باشدعدالت هم وجود نخواهد داشت
عدالت در آيينة شريعت
سيد محمد علي داعي نژاد
49
2001-09-15
روزنامه هلال
حقوق زنان در جاده تعليق!!
زن و مرد، تساوي يا تشابه؟
حسن غريب
50
2001-09-16
روزنامه نوروز
يكي از شاخص‌هاي عقلانيت بازسازي تفكر ديني است
دين دمكراتيك يا دمكراسي ديني؟
محمد رضا باقر زاده
51
2001-09-16
روزنامه آفتاب يزد
لازمه بقاي حكومت ديني پذيرش تكثر گرايي است
دين دمكراتيك يا دمكراسي ديني؟
محمد رضا باقر زاده
52
2001-09-22
روزنامه صداي عدالت
هيچگاه از خود نپرسيديم
تأثيرپذيري شتابزده و...«نقدي بر مقالة «هيچگاه از خود نپرسيديم ...»
حسن رضايي مهر
53
2001-09-22
روزنامه اطلاعات
ضرورت گفتگوي اديان
پلوراليسم، بستري نامناسب براي گفتگوي اديان
محمد جعفري
54
2001-09-22
هفته نامه طبرستان سبز
مرگ بر آمريكا ! مرگ بر آمريكا !!
آيا هنوز نفهميده اند كه ..... نگاهي منتقدانه به مقالة«مرگ بر آمريكا! مرگ بر آمريكا!»
حسن رضايي مهر
55
2001-09-22
هفته نامه طبرستان سبز
مردم سالاري ديني در مقابل يكه سالاري قرار ميگيرد ، نه دين سالاري
مردم‌سالاري ديني يا دمكراسي ليبرالي
سيد محمد علي داعي نژاد
56
2001-09-06
دو هفته نامه آبان
جهاني شدن و حاكميت ملي
جهاني شدن نقدي بر نگرش خوش‌بينانة افراطي
محمد رضا باقر زاده
57
2001-09-22
ماهنامه چشم انداز ايران
انسجام فرهنگي يا تهاجم فرهنگي
هماهنگي فلسفه و دين
علي اكبر مومني
58
2001-09-22
ماهنامه چشم انداز ايران
برانداز كيست؟ برانداز چيست؟
ريشه‌هاي انقلاب در تفكر فقهي و حوزوي
عباس بصير
59
2001-09-22
ماهنامه چشم انداز ايران
چپ و راست و دموكراسي بومي ايران
دين‌باوري يا خودمحوري!
هادي حسين خاني