امروز:
يکشنبه 26 آذر 1396
نقد مطبوعات
نقد مطبوعات
ردیف
تاریخ نشر
نام نشریه
عنوان مقاله
عنوان نقد
نویسنده
1
2003-04-12
روزنامه ايران
استقبال از يك پيشنهاد
نقد يك پيشنهاد، قانون يا آنارشيزم كدام يك؟
محمد غفراني
2
2003-04-20
روزنامه آفتاب يزد
هنوز باور نداريم قانون بهترين شيوه اداره كشور است
الگوي ولايت فقيه، گزينه‌اي بي‌بديل در عصر غيبت
محمد ملك زاده
3
2003-04-09
ماهنامه آفتاب
راهبردهاي پيشرو مردم سالاري ، صلح طلبي
استكبار ستيزي، رمز بقاء و حفظ استقلال انقلاب اسلامي
محمد ملك زاده
4
2003-04-09
ماهنامه آفتاب
نوانديشي ديني و فمينيسم
اليناسيون يافتگي نوانديشان راديكاليست
سيد محمد علي مهدوي الحسيني
5
2003-04-09
ماهنامه آفتاب
آزادي بيان
سرگذشت آزادي بيان
سيد محمد علي داعي نژاد
6
2003-04-09
ماهنامه آفتاب
جور ديگر بايد ديد
حقيقت را بايد ديد
حسن رضايي مهر
7
2003-04-09
ماهنامه چشم انداز ايران
راه حل كردستان ، حسن نيت ، توسعه ، آزادي و عدالت
حسن نيت در ارائه راه‌حل، از حرف تا عمل
علي مخدوم
8
2003-04-09
ماهنامه چشم انداز ايران
حلقه مفقوده ، حلقه واسط
منكر خدا وجود دارد
عبد الله رزاقي
9
2003-04-09
ماهنامه چشم انداز ايران
براي استقلال و ترقي ايران هم قسم مي‌شويم
اتحاد توده‌ها و ملاك‌هاي آن
حسين حجامي
10
2003-05-12
روزنامه توسعه
هيچ اصلي از قانون اساسي جاودانه نمي ماند
جاودانگي اصول قانون اساسي
ابوالحسن بكتاش
11
2003-05-17
روزنامه ياس نو
حقوق بشر و اسلام
اسلام و حقوق بشر
احمد شجاعي
12
2003-05-18
روزنامه ياس نو
سياست گذاري موازي به دانشگاه ضربه ميزند
بيائيد از تاريخ عبرت بگيريم
محمد ملك زاده
13
2003-05-21
روزنامه مردم سالاري
مسئوليت ماجراجوئيهاي محافظه كاران را نمي پذيريم
ما به راحتي مي‌توانيم ضعف‌هاي خود را زير پوشش ـ نگذاشتند ـ پنهان كنيم![1]
ابوالحسن بكتاش
14
2003-04-21
ماهنامه نامه
فرصت هايي كه دير فرا مي رسند و زود مي گريزند
بازشناسي خطوط نفاق و التقاط
محمد ملك زاده
15
2003-04-21
ماهنامه نامه
اپوزيسيون ، آزادي و قانون
اپوزيسيون يا چالش واقعيّت گريزي
سيد محمد علي مهدوي الحسيني
16
2003-04-21
ماهنامه نامه
دانشگاه سياسي ، دانشگاه ايدئولوژيك
دانشگاه، ترجمه و نوآوري علمي
حسن صادقي پناه
17
2003-04-21
ماهنامه آفتاب
مشروطه مشروعه و جمهوري اسلامي
جمهوري اسلامي، كمال مشروطيت خواهي و استبداد ستيزي
محمد ملك زاده
18
2003-05-25
روزنامه مردم سالاري
سياست و مذهب دو يار دبستاني
مذهب و سياست در حكومت ديني (مذهبي)
عبد الله رزاقي
19
2003-05-26
روزنامه ياس نو
مصلحت دين يا مصلحت حكومت ديني
واقع بيني در چگونگي گرايش به ارزش‌هاي ديني
علي مخدوم
20
2003-05-22
هفته نامه آبان
بحران اجتماعي ، كشتي نا امن
نگاهي به «بيانيه فعالان اصلاح طلب درباره اوضاع سياسي كشور»
حميد كريمي
21
2003-06-07
روزنامه ايران
گذار از اليگارشي به دموكراسي
مشاركت نهادينه و قانونمند مردم
ابوالحسن بكتاش
22
2003-06-08
روزنامه ياس نو
نامه نمايندگان مجلس حرف دل ملت است
قانون‌گرائي از شعار تا عمل؟
حسن غريب
23
2003-05-22
ماهنامه نامه
ذات نايافته از هستي بخش
خودباختگي ايراني ـ واقعيت يا توهم؟!
محمد ملك زاده
24
2003-05-22
ماهنامه گزارش
تعقيب و گريز
اصالت انقلاب، انتخاب مردم
محمد ملك زاده
25
2003-05-22
ماهنامه گزارش
ايران ، سرايت اميد
آمريكا و نفرت مردم ايران از آن
حسين حجامي
26
2003-06-22
ماهنامه آفتاب
تداوم ميراث شريعتي در روشنفكري ديني امروز
رهبري فرهمند - رهبري قانوني
محمد ملك زاده
27
2003-06-22
ماهنامه آفتاب
شريعتي ، روشنفكر متعهد و مسؤل و روشنفكران امروز
روشنفكران امروز و غارت انديشة شريعتي
علي اكبر مومني
28
2003-07-01
روزنامه مردم سالاري
آيا زمان تغيير تاكتيك در مبارزه با آمريكا فرا نرسيده است
تأملي در پيشنهاد تغيير تاكتيك در مبارزه با آمريكا
حسن صادقي پناه
29
2003-07-08
روزنامه نسيم صبا
عده‌اي زنان را از برخي مناصب محروم كرده و به دروغ آن را به اسلام نسبت مي‌دهند
زن و مناصب حقوقي ـ شرعي
محمد غفراني
30
2003-06-22
ماهنامه چشم انداز ايران
جنبش دوم خرداد و ريشه‌ها
انقلاب و قانونمندي
محمد ملك زاده
31
2003-06-22
ماهنامه گزارش
بلوف!
انقلاب و دفاع از حريم ارزشها
محمد ملك زاده
32
2003-06-22
ماهنامه گزارش
ديپلماسي ايران ، انفعال يا رعايت ملاحظات
ديپلماسي ايران، ترجمان ارزشهاي قانون اساسي
حسين حجامي
33
2003-07-29
روزنامه همبستگي
كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان با شرع مغايرت ندارد
اسلام ‎اندودي كنوانسيون!
فريبا علاسوند
34
2003-08-03
هفته نامه فكر روز
نپيوستن به كنوانسيون رفع تبعيض از زنان بنام اسلام بهانه است
اسلام ‎اندودي كنوانسيون!
فريبا علاسوند
35
2003-08-09
روزنامه آفتاب
90 درصد مخالفان الحاق به كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان مفاد آن را نمي دانند
اسلام ‎اندودي كنوانسيون!
فريبا علاسوند
36
2003-08-16
هفته نامه گوناگون
نبايد حكومت ديني را يك حكومت آسماني تلقي كرد
حكومت ديني، حكومت الهي و آسماني
علي مجتبي زاده
37
2003-08-16
هفته نامه گوناگون
هويت آزادي
نگاهي به «هويت آزادي»
حسن رضايي مهر
38
2003-07-23
ماهنامه نامه
درس‌هاي ملي شدن نفت
پيوند ملّيت ايراني با هويت ديني
محمد ملك زاده
39
2003-08-26
روزنامه ياس نو
چرا ديانت ما عين سياست ماست؟
جايگاه ولايت و حاكميت فقيه از ديدگاه علماء تشيع
محمد ملك زاده
40
2003-09-02
روزنامه مردم سالاري
بحران دولت هاي ايدئولوژيك
ايدئولوژي ديني و معنويت‌گرايي جهاني
محمد ملك زاده
41
2003-09-06
هفته نامه گوناگون
دفاع از حقوق زنان دفاع از دموكراسي است
بسترهاي فكري دفاع از «كنوانسيون منع تبعيض»
محمد رضا باقر زاده
42
2003-09-06
هفته نامه گوناگون
حريم خصوصي و عمومي در فرهنگ اسلامي
حريم خصوصي و عمومي در فرهنگ اسلام
حسن ريگي نژاد
43
2003-09-06
هفته نامه گوناگون
آفت حكوكت ديني ، تمركز قدرت ، ثروت و منزلت است
حريم شناسي مهم‌ترين نياز در آسيب‌شناسي حكومت‌هاي ديني
اكبر منفرد
44
2003-09-16
روزنامه شرق
تاملاتي در حقوق بشر ديني
تأملاتي در حقوق بشر غربي
محمد رضا باقر زاده
45
2003-08-23
ماهنامه چشم انداز ايران
عقلانيت وحي
وحي و عقل؛ دو موهبت معرفت شناختي
حسن رضايي مهر
46
2003-08-23
ماهنامه چشم انداز ايران
مشروطه ، وبا يا طاعون؟!
راه و بي‌راه؛ حكايت بازشناسي جريانات رايج در عصر مشروطه
محمد ملك زاده
47
2003-08-23
ماهنامه آفتاب
انتصاب يا انتخاب (بررسي آراي سياسي علي(ع) در باب مقوله حكومت)
انتخاب يا انتصاب
علي اکبر مومني
48
2003-08-23
ماهنامه آفتاب
مصدق و موانع ساختاري اصلاحات
اصلاحات؛ فريب‌ها و تزويرها
محمد ملك زاده
49
2003-08-23
ماهنامه آفتاب
حقوق بشر و روشنفكري ديني
پشت به دين رو به سكولاريسم
سيد محمد علي مهدوي الحسيني
50
2003-08-23
ماهنامه آفتاب
نسبت كلام وحياني با كلام بشري
قرآن، وحي الهامي يا وحي گفتاري
حسن رضا رضايي