امروز:
شنبه 25 آذر 1396
نقد مطبوعات
نقد مطبوعات
ردیف
تاریخ نشر
نام نشریه
عنوان مقاله
عنوان نقد
نویسنده
1
2005-04-20
ماهنامه حافظ
ردپاي فمينيسم در آثار جلال آل احمد
بيراهه غرب در احقاق حقوق زنان
ابراهيم باقري
2
2005-05-16
ماهنامه نامه
جز دوراهي پرونده هسته اي راه ديگري هم وجود دارد
آمريكا و آزادي انتخابات؟!
علي ملکي
3
2005-05-11
ماهنامه نامه
بيکاران و اقشار کم درآمد چرا بايد راي بدهند؟
انتخابات و برداشت هاي آن چناني از رئيس جمهور
محمد ملک زاده
4
2005-04-20
ماهنامه گزارش
زن و مرد در كفه ترازو
اسلام تنها معيار و ترازوي حقوق زن و مرد
ابراهيم باقري
5
2005-04-16
روزنامه اقبال
در قانون حكم حكومتي نداريم
جايگاه حكم حكومتي در اسلام و قانون اساسي
مهدي فيروزجايي
6
2005-04-21
روزنامه اقبال
بر آزادي خصوصي تاكيد داريم
احكام حكومتي و قانون اساسي
محسن عليزاده
7
2005-05-17
روزنامه اقبال
نقش لباس در سياست
كاركردهاي لباس
مهدي وفاجو
8
2005-04-23
ماهنامه نگاه نو
مفهوم صلح
جور ديگر بايد ديد...!
علي اکبر عالميان
9
2005-04-22
ماهنامه چشم انداز ايران
زنان و مردان خياباني و طرح صيانت از سلامت جنسي جامعه
براي حلّ مشكل لطفاً صورت مسئله را پاك كنيد
عبدالله فاطمي نسب
10
2005-06-07
روزنامه اقبال
معين دولت ائتلافي تشكيل مي‌دهد
انتخابات در دو نظريه مردم سالاري ديني و دموكراسي غربي
محمد ملك زاده
11
2005-06-18
روزنامه اقبال
چراهمخواني زنان ممنوع است
صدا و آواز زن
حسين كريمي
12
2005-05-22
ماهنامه حافظ
انديشه جمهوريت در ايران
لباسي زيبا به نام «جمهوري اسلامي»
علي اكبر عالميان
13
2005-05-23
ماهنامه نامه
من اشتباه كردم
امام معصوم هرگز اشتباه نمي كند
امير علي حسنلو
14
2005-07-07
روزنامه اعتماد
مجسمه سازي تيغي دو لبه است
موانع شرعي مجسمه سازي
خدارحم مرادي
15
2005-07-26
روزنامه همبستگي
دين بر حکومت ديني اولويت دارد
حكومت ديني در انديشة قرآن و عترت (ع)
علي اكبر عالميان
16
2005-07-07
ماهنامه حافظ
حقوق بشر و كثرت گرايي ديني
در حاشية مقالة حقوق بشر و كثرت گرايي ديني
حسن رضايي مهر
17
2005-08-24
ماهنامه نامه
عدالت و امنيت در گرو آزادي است
از فقه جواهري تا فقه المصلحة
علي اكبر عالميان
18
2005-04-18
روزنامه مردم سالاري
شاخصه‌هاي سنت در جامعه مسلمين
مدرنيته و سنت
محسن عليزاده
19
2005-04-16
روزنامه اقبال
در قانون حكم حكومتي نداريم
جايگاه حكم حكومتي در اسلام و قانون اساسي
مهدي فيروزجايي
20
2005-05-08
ماهنامه نامه
انتخابات سالم و آزاد
«عمل به قانون؛ لازمة انتخابات سالم»
علي اکبر عالميان
21
2005-06-23
فصلنامه علوم باطني
رؤيا و رويارويي ديدگاهها
رؤيا و انبياء
حسن رضا رضايي
22
2005-07-25
ماهنامه اخبار اديان
مصاحبه اختصاصي با هانس کونگ
سخني دربارة دين، عقل،‌مدرنيته(نوگرايي)
حميد کريمي
23
2005-07-18
ماهنامه اخبار اديان
رويارويي واتيکان با چالش هاي نو
رؤيارويي واتيكان با واقعيت‎ها
علي مجتبي زاده