امروز:
پنج شنبه 28 دي 1396
نقد مطبوعات
نقد مطبوعات
ردیف
تاریخ نشر
نام نشریه
عنوان مقاله
عنوان نقد
نویسنده
1
2000-08-22
روزنامه ايران
حكومت ديني، انديشه ديني
حلقه نقدي پيرامون حكومت ديني، انديشه ديني
گفتگو با آقايان ارسطا و كعبي
2
2000-09-13
روزنامه حيات نو
صد هزار جلوه، صد هزار ديده
جلوه‏هاي سراب‏ گونه و ديدگان بصير
محمد مهدي زارعي
3
2000-09-13
روزنامه ايران
اختصاصي كردن فضاي تفريحي نشانه بي اعتمادي به مردم است
اختصاصي كردن فضاهاي تفريحي - ورزشي مطلوب يا نامطلوب
ابراهيم عليپور
4
2000-09-14
هفته نامه ايران جوان
عشق را در پستوي خانه...
عشق هم آداب و رسوم دارد
محسن رنجبر
5
2000-09-17
روزنامه ايران
در كنار هر زن موفق حتما يك...
نقدي بر بعضي كلمات شايسته جهانفر
حسن رضايي مهر
6
2000-09-18
روزنامه ايران
چادر مي تواند رنگ شاد تري...
نقد ادله مخالفين چادر مشكي
حسين مهدي زاده
7
2000-09-19
روزنامه ايران
قطع ارتباط ايران و آمريكا در بوته نقد؟!
نقدي بر نقد
علي پيروز
8
2000-09-20
روزنامه ايران
مشكل ما اينست كه تعريف روشني براي حجاب نداريم
تعريف روشني از حجاب داريم
سيد محمد تقي علوي
9
2000-09-21
هفته نامه ايران جوان
كسي كه عشق نمي شناسد...
يوسف و زليخا، نمادي از «عشق» و يا حماسه‏اي از «عفاف»؟!
صالح قنادي
10
2000-09-21
هفته نامه ايران جوان
آقاي داد از گذشته درس بگيريد
متوليان فرهنگي از گذشته درس بگيرند!
محمد فولادي
11
2000-09-23
روزنامه ايران
قانون نبايد دست آويزي براي آزار زنان باشد
نگاهى واقع بينانه تر به مسأله حق طلاق
حسن حاجي حسيني
12
2000-09-23
روزنامه ايران
چرا چادر سياه در بعضي ادارات ملاك ارزشيابي است
نقد ادله مخالفين چادر مشکي
حسين مهدي زاده
13
2000-09-23
روزنامه ايران
چرا چادر سياه در بعضي ادارات ملاك ارزشيابي است
چادر حجاب برتر
شمس الله مريجي
14
2000-09-24
روزنامه ايران
پوشيدن هميشگي لباس هاي تيره در بين جوانان نوعي اختلال شخصيت است
نقد ادله مخالفين چادر مشکي
حسين مهدي زاده
15
2000-09-25
روزنامه ايران
عادت پرستي، آفت رواداري
تبيين نظريات عين القضات با چه موقعيتي
محمد علي مبيني
16
2000-09-26
روزنامه ايران
آزادي انديشه و آزادي بيان ، تفكيك ناپذيرند
نگاهي به آزادي انديشه، بيان و تساهل
محمد جعفري
17
2000-09-27
روزنامه ايران
آراستگي پوشش، نشانه شادابي جامعه
آراستگي پوشش يا مدگرايي!؟
هادي رزاقي
18
2000-09-28
روزنامه ايران
مخزن معارف الهي
اهميّت تبيين مسائل شرعي
رضا نژاد امير دهي
19
2000-09-28
روزنامه ايران
عروس ققنوس
در حاشيه‏ي «عروس ققنوس»
محمد فولادي
20
2000-09-28
هفته نامه ايران جوان
بدون ريا هم كار پيش مي‌رود
توجه به باورهاي خود ضروري است
فاضل حسامي
21
2000-09-28
هفته نامه ايران جوان
سهم ما از بخشنامه رنگها چيست؟
باز هم بي مهري به متانت زن
محمود مقدمي
22
2000-09-28
هفته نامه ايران جوان
عشق چيست؟
عشق، «توهم» يا «حقيقت»
اكبر اسد عليزاده
23
2000-09-28
روزنامه حيات نو
زندگي در قلمرو تصادف
نقدي بر «زندگي در قلمرو تصادف»
حسن غفاري فر
24
2000-09-30
روزنامه حيات نو
ملاحظه افكار عمومي ، آري؟ يا نه؟
افكار عمومي جايگاه خاص خود را دارد
غلامحسن محرمي
25
2000-10-02
روزنامه حيات نو
معضل آسيب هاي اجتماعي به مرحله خطرناك رسيده است؟
در حاشيه‏ي گفت و گو با آقاي خسرو منصوريان
محمد فولادي
26
2000-10-02
روزنامه ايران
مهرگان در شاهنامه
روزگاران ديرين و داوري وجدان
محمد مهدي زارعي
27
2000-10-03
روزنامه ايران
قانون اساسي و واقعيات اجتماعي دو ملاك ارزيابي نامه آيت الله مكارم است
نگاهي به يك بررسي
احمد بهشتي
28
2000-10-04
روزنامه ايران
حاكميت ديني چقدر به رشد انديشه ديني كمك مي كند؟
حكومت ديني ميتواند مردم سالار باشد
حامد وحيدي
29
2000-10-05
هفته نامه ايران جوان
تو تنها نيستي...
مروري بر مقوله عشق
محمد مهدي بهداروند
30
2000-10-08
روزنامه ايران
انگليس را چنان كه هست بشناسيم
اسلام، دين سياسي
جعفر مقصود
31
2000-10-09
روزنامه حيات نو
ازدواج موقت
فهم صحيح ازدواج موقت
سيد محمد علي مهدوي
32
2000-10-10
روزنامه ايران
خطا شناس ، انديشه شبه افكن نيست
حكومت ديني ميتواند مردم سالار باشد
حامد وحيدي
33
2000-10-12
روزنامه ايران
مانع خواستهاي جوانان نباشيم
جوانان صاحب منزلتند
فاضل حسامي
34
2000-10-12
روزنامه ايران
چون سخن در وصف اين حالت رسيد
نگاهى به مقاله‏ى «چون سخن در وصف اين حالت رسيد»
غلامحسن محرمي
35
2000-10-12
روزنامه ايران
تحصيل دختران در خارج
قانون منع تحصيل دختران مجرد در خارج، گامي در جهت حمايت معنوي از دختران مسلمان
حسن غفاري فر
36
2000-10-12
هفته نامه ايران جوان
چهره ها و خبره ها
حريم بزرگان و رسالت مطبوعاتي
محمد مهدي زارعي
37
2000-10-12
روزنامه ايران
جذب هم وطنان مهاجر، راهبرد تازه در ديپلماسي
جذب هموطنان مهاجر
حسن غفاري فر
38
2000-10-14
روزنامه حيات نو
قالب تفكر مسعود كيميايي، كلاسيك است
در حاشيه‏ي ترويج ابتذال در نشريه‏ي حيات نو
محمد فولادي
39
2000-10-15
روزنامه حيات نو
پاسخ هاي ديني و اقتناع عقلاني
مروري بر مقالة «پاسخ هاي ديني و اقتناع عقلاني»
امير خواصي
40
2000-10-17
روزنامه ايران
معرفي كتاب
هر مرتبه از وجود، حكمي دارد ؟
محمد مهدي زارعي
41
2000-10-19
هفته نامه ايران جوان
بودن يا نبودن ؟ مساله اين است : چگونه بودن
قانون اساسى، گزينش و زندگى خصوصى
نصر الله آقاجاني
42
2000-10-22
روزنامه حيات نو
ايران و پژوهش علمي
نقدى بر مقاله «ايران و پژوهش علمى»
احمد مالا ميري كجوري
43
2000-10-26
هفته نامه ايران جوان
كي ديده دختر از درخت برود بالا
مگر پسر هم از درخت بالا مى‏رود؟!
محمد فولادي
44
2000-07-29
هفته نامه ايران جوان
بريم گشتي در بازارچه بزنيم
گشتى در گزارش گروه شهر
محمد فولادي
45
2000-10-26
هفته نامه ايران جوان
گزارش نامه ها
چالشهاي فرا روي روابط دختر و پسر
ابوالقاسم مقيمي حاجي
46
2000-10-26
هفته نامه ايران جوان
گزارش نامه ها
آيا ازدواج موقت هوسرانى است؟!
سيد مهدي مهدوي
47
2000-10-29
روزنامه حيات نو
به جاي تقليد از ديگران يايد...
تحولات فرهنگي، واقعيات جامعه و چالشهاي حاكميت
نصر الله آقاجاني
48
2000-11-02
هفته نامه ايران جوان
چه به روز اعتقاداتمان مي‌آيد
فرآيند دفاع از حوزه اعتقادات
سيد محمد علي مهدوي الحسيني
49
2000-11-04
روزنامه ايران
آيا ايدئولوژيك شدن دين ، ممكن و مطلوب است
رابطه دين و ايدئولوژي
محمد تقي اسلامي
50
2000-11-06
روزنامه حيات نو
اصلاح طلبان از دشواري ها نمي هراسند
نقدي بر سخن آقاي احمد بورقاني
محسن غرويان
51
2000-11-06
روزنامه حيات نو
ماهيت دين داري در عصر حاضر
ماهيت دينداري در همه اعصار
رضا صادقي
52
2000-11-06
روزنامه ايران
دشمن تراشي ايدئولوژي ها ، به خاطر جزميت آن ها ست
رابطه دين و ايدئولوژي
محمد تقي اسلامي
53
2000-11-11
روزنامه ايران
امام علي(ع) و حاكميت ديني
تأملي در حكومت ديني
مهدي بهداروند
54
2000-11-13
روزنامه ايران
نقش زنان رحماني است نه شيطاني
زن در منظر امام علي‏ عليه السلام
غلامحسن محرمي
55
2000-11-16
هفته نامه ايران جوان
درد دلهاي پنج دختر عاشق
عشق، «توهم» يا «حقيقت»
اكبر اسد عليزاده
56
2000-11-19
روزنامه حيات نو
نگاه نزديك
ريشه مشكل كجاست؟
حسن حاجي حسيني
57
2000-11-19
روزنامه حيات نو
هيات منصفه شاخص وجدان عمومي جامعه
كدامين عدالت؟ تبعيض بين جرم سياسي و جرم غير سياسي!
نصر الله آقاجاني
58
2001-01-02
روزنامه همبستگي
اسطوره در خدمت ايدئولوژي
كدام اسطوره و چه خدمتي؟
شمس الله مريجي
59
2001-01-02
روزنامه آفتاب يزد
خاتمي آخرين گزينه براي حفظ مشروعيت نظام است
مشروعيت حكومت ديني
حسن رضايي مهر
60
2001-01-03
روزنامه آفتاب يزد
صيانت از آزادي ممكن نيست مگر...
مرزهاي آزادي
محمد مهدي زارعي
61
2001-01-03
روزنامه آفتاب يزد
اصلاحات خاتمي همان...
اقرار به آنچه كه تا ديروز گناه بود
حسن غفاري فر
62
2001-01-04
روزنامه همبستگي
هر خروجي از ايمان به لحاظ قرآني ارتداد محسوب نمي شود
روايات عدل قرآن
مسعود مير عماد
63
2001-01-04
روزنامه حيات نو
نهادهاي غير پاسخ‌گو مانع ...
مشروعيت و هدف رفتار سياسي
نصر الله آقاجاني
64
2001-01-07
روزنامه حيات نو
براي استقرار «عقل جمعي» بايد...
مردم گرايي افراطي
محمد مهدي زارعي
65
2001-01-11
روزنامه همبستگي
اصلاحات ، ضرورت برتر و ...
همسان انگاري خدا سالاري و خان سالاري بازتابي از وهم انديشي
سيد محمد علي مهدوي الحسيني
66
2001-01-16
روزنامه ايران
نگاهي بر قانون اساسي
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در بعد حقوقى ضعيف نيست
محمد رضا باقر زاده
67
2001-01-17
روزنامه حيات نو
آسيب شناسي اصلاحات
آسيب‏ شناسي اصلاحات از نگاهي ديگر
حسن حاجي حسيني
68
2001-01-19
ماهنامه كيان
توسعه علمي ، توسعه سياسي
جريان تحقق توسعه علمي و فرهنگي
محمد مهدي بهداروند
69
2001-01-22
روزنامه آفتاب يزد
جهاني شدن انديشه ديني را وارد بازار جهاني فرهنگ مي كند
مروري بر مقوله جهاني شدن
محمد مهدي بهداروند
70
2001-01-24
روزنامه آفتاب يزد
شما را به خدا بر اين نمط قرآن نخوانيد
نقد مقاله: «شما را به خدا بر اين نمط قرآن نخوانيد»
احمد مالاميري كجوري
71
2001-02-03
روزنامه حيات نو
نهادينه شدن آزادي
آزادي در غباري از ابهام
مهدي مير حائري
72
2001-02-05
روزنامه ايران
چگونه بر احساس نقص و تنهايي...
پيشوايان معصوم(‏عليهم السلام) زبان گوياى نيايش
سيد محمد علي مهدوي
73
2001-02-05
روزنامه ايران
مفهوم فرا اصلاحات
اصلاحات و فرا اصلاحات
محمد مهدي بهداروند
74
2001-02-05
روزنامه دوران امروز
مردم و انقلاب
مردم سالارى دينى در يك نگاه
نصر الله آقاجاني
75
2001-02-17
روزنامه همبستگي
امام علي(ع) بيعت مردم را در افزايش مقبوليت و كارآمدي حكومت لازم مي دانست
نقش مردم در حكومت دينى
محمد مهدي بهداروند
76
2001-02-19
روزنامه همبستگي
مشروعيت بدون اراده ملت معنا ندارد
آراي عمومي در حكومت ديني
حسن رضايي مهر
77
2001-02-19
روزنامه ايران
يك جان ، بهايش جهاني است
سخن خود را از زبان ديگران نزنيم
محمد جعفري
78
2001-02-21
روزنامه ايران
محال است بي هنران جاي...
آيا سلمان در كتابت وحى كمك كرد؟!
ك.ش
79
2001-02-22
روزنامه ايران
بي توجهي به افكار عمومي باعث زوال يك نظام مي شود
سياه نمايي مغالطه بر اي تضعيف نظام ديني
هادي حسين خاني
80
2001-02-27
روزنامه حيات نو
نتيجه تحجر ، ياس و ...
تحجر يا واقع گرايي!
علي خوش گفتار
81
2001-03-04
روزنامه همبستگي
پرچمدار گفتگوي تمدنها نبايد...
گفتگوي تمدن‏ها با چاشني نسبيت‏گرايي
محمد جعفري
82
2001-03-05
روزنامه دوران امروز
بزرگترين عامل عقب ماندگي‌ها
در حاشيه « بزرگ‏ترين عامل عقب‏ماندگى‏ها»
علي خوش گفتار