امروز:
يکشنبه 26 آذر 1396
نقد مطبوعات
نقد مطبوعات
ردیف
تاریخ نشر
نام نشریه
عنوان مقاله
عنوان نقد
نویسنده
1
2001-09-24
هفته نامه آبان
نگاهي ديگر به مقوله فرار مغزها
از سيد جمال تا هدايت،از نگاهي ديگر
حسن صادقي پناه
2
2001-09-24
هفته نامه آبان
عرفي شدن دين در سپهر سياست
«عرفي شدن دين در سپهر سياست»در ترازوي نقد
عباس بصير
3
2001-09-24
هفته نامه آبان
اصلاحات و آزاديخواهي نافرجام
قانون اساسي به بركت ولايت مطلقه فقيه مترقي است
حميد انتظار
4
2001-09-24
ماهنامه زنان
سن مناسب براي ازدواج دختران جوان
چالشهاى روابط دختر و پسر
ابوالقاسم مقيمي حاجي
5
2001-09-24
ماهنامه زنان
روزگار زناني كه مي خواهند ساز بزنند
موسيقي، غنا، تصفيه روح يا تخدير
ابوالقاسم مقيمي حاجي
6
2001-09-24
ماهنامه چيستا
حقوق زن و قوانين موضوعه
زن و حقيقت حقوق او
حميد كريمي
7
2001-09-23
هفته نامه پيام آور
نظام فرهنگي ما معتاد پرور است
وارونگي انديشه و ناديدن وارونگي‌ها
محمد مهدي زارعي
8
2001-09-29
هفته نامه طبرستان سبز
ساختار استبداد پرور ، بهترين آدم‌ها را بدترين مي‌كند
همه چيز به مردم متكي است
عباس بصير
9
2001-09-30
هفته نامه پيام آور
...و عدالت براي همه
دو نكته با دكتر نراقي
رضا واعظي
10
2001-10-02
بدون محتوا
11
2001-10-06
روزنامه ايران
عرفي شدن عليه عرفي شدن
قدسيت دين و عرفي بودن
حسن رضايي مهر
12
2001-10-09
روزنامه نوروز
استبداد ديني يا دموكراسي ديني
نه استبداد نه دموكراسي ليبرال؛ مردم سالاري ديني
محمد رضا باقر زاده
13
2001-10-13
هفته نامه طبرستان سبز
چرا حقيقت را فداي مصلحت مي‌كنيم؟
هشدار كه تا ز ره نمانيم
حسن رضايي مهر
14
2001-10-20
روزنامه ايران
نظارت
بازيگري زن در سينما و تلويزيون
ابوالقاسم مقيمي حاجي
15
2001-10-21
روزنامه ملت
حاج شيخ احمدهاي ديروز و امروز
ذي طلبگي وروحانيت
حسن صادقي پناه
16
2001-10-24
ماهنامه گزارش
ايران ؛ يا سرزمين عشق ممنوع
ايران ؛ سرزمين عاشقان فرزانه
ابوالقاسم مقيمي حاجي
17
2001-10-24
ماهنامه گزارش
يك معافيت تحصيلي براي طلاب و...
تحصيلات حوزوي و معافيت تحصيلي
ابوالقاسم مقيمي حاجي
18
2001-10-23
روزنامه نوروز
مساله كميت در عرصه سياست ايران
نقد كميت درعرصه سياسي ايران
مهدي رنجبريان
19
2001-10-23
روزنامه نوروز
تماشاي پيروزي‌هاي ورزشي
جوانان و نسخه‌هاي ناپيچيده
اسدالله طوسي
20
2001-10-27
روزنامه عصر ما
رقابت سياسي و نظام حزبي
جايگاه احزاب در نظام اسلامي
عباس بصير
21
2001-10-29
روزنامه نوروز
نسل جوان را با ايجاد محدوديت دجار بحران...
از آب گل‌آلود ماهي نگيريم
رضا واعظي
22
2001-11-03
روزنامه عصر ما
با تقويت روشهاي قانونمند اعتراض ، از بروز ...
پيش‌فرض‌هاي ذهني‌مان را بر حوادث تطبيق نكنيم
عباس بصير
23
2001-11-04
روزنامه همشهري
جوانان ايران ، با بيم‌ها و اميدها
اسلام پيام‌آور شادي
ابوالقاسم مقيمي حاجي
24
2001-11-05
روزنامه توسعه
ليبراليسم با اسلام مغايرتي ندارد
چالشهاي نظري بين اسلام و ليبراليسم
عباس بصير
25
2001-11-08
روزنامه ايران
فرداي بنياد گرايي
زنهار!! كه از واقعيات چشم نپوشيم
حسن صادقي پناه
26
2001-11-08
روزنامه صداي عدالت
مشاركت سياسي مردم در ايران
مشاركت سياسي در حكومت اسلامي
عباس بصير
27
2001-11-10
روزنامه ايران
اشكالي بر دوچرخه سواري بانوان مترتب نيست
دو چرخه سواري بانوان
حميد كريمي
28
2001-11-10
روزنامه ايران
يك دست در نماي درشت
واقعيات را اسطوره نپنداريم
حسن صادقي پناه
29
2001-11-15
روزنامه نوروز
رابطه با آمريكا بايد با كسب بيشترين امتياز...
منافع ملي و ملاحظات ايدئولوژيك
عباس بصير
30
2001-11-17
روزنامه حيات نو
تك خواني خانم‌ها جايز است مگر اينكه...
موسيقي و تك‌خواني زن؟
ابوالقاسم مقيمي حاجي
31
2001-11-20
روزنامه توسعه
مردم از اصلاح طلبان و محافظه كاران فرار...
رويش و ريزش در انقلاب
ابوالقاسم مقيمي حاجي
32
2001-11-17
ماهنامه چشم انداز ايران
دفاعيات مهدي رضايي، گل سرخ انقلاب در بيدادگاه سلطنتي
اسلام و ماركسيسم
عباس بصير
33
2001-11-23
ماهنامه زنان
بدون فوريت
نگاهي به پرونده جلال يا زير سؤال بردن قانون جزائي اسلام؟
سيد جواد حسيني
34
2001-11-23
ماهنامه زنان
روشنفكري و مساله زنان
حقوق زنان و مدعيان روشنفكري
ابوالقاسم مقيمي حاجي
35
2001-11-23
ماهنامه آفتاب
ديدگاه موافقان و مخالفاندادگاه ويژه...
دادگاه ويژة روحانيت و تأملي بر ديدگاه مخالفان
محمد ملك زاده
36
2001-11-24
روزنامه توسعه
توسل به قوه قهريه ، مخصوص دولت است نه ...
حكومت و سياست در فقه سنّتي و سيره فقهاء
ابوالقاسم مقيمي حاجي
37
2001-11-24
هفته نامه طبرستان
كنكاشي در حقوق بشر از ديدگاه اقتدارگرايان
نقدي بر يك كنكاش
محمد خواجه
38
2001-11-26
روزنامه توسعه
آمريكا ستيزي سالهاست كه ...
منافع امريكا درچالش روابط مخاصمه آميز با ايران
عباس بصير
39
2001-12-05
روزنامه نوروز
هرمنوتيك ، قرائت‌هاي متعدد و ...
هرمنوتيك فلسفي، ارمغاني جز نسبيّت و شكاكيت معرفتي ندارد
سيد علي اكبر حسيني
40
2001-12-09
هفته نامه پيام آور
حاضرم دبير كل زن ذليل‌هاي كشور شوم
کمي آرامتر
هادي حسين خاني
41
2001-12-18
روزنامه صداي عدالت
از تحميل باورها به نسل جديد دست برداريد
به جاي تحريف واقعيات، جوانان را دريابيم
هادي حسين خاني
42
2001-12-22
هفته نامه طبرستان سبز
فرآيند انسان شدن
تأملي در مقاله معنويت و عقلانيت
سيد علي اكبر حسيني
43
2001-12-23
روزنامه همشهري
زنان و خود باوري
نقدي بر مقالة «زنان و خودباوري»
حميد كريمي
44
2001-12-31
روزنامه ايران
نسبت دين و رسانه‌ها در جهان مدرن
نقد و بررسي «نسبت دين ورسانه در دنياي مدرن»
منصور نصيري
45
2002-01-01
روزنامه همبستگي
كساني كه انسان را براي دين خواسته‌اند زندگي را جهنم كرده‌اند
دين براي انسان يا انسان براي دين
عبدالحسين خسروپناه
46
2002-01-01
روزنامه ايران
كساني با برداشت هاي تنگ و تاريك از دين ، زندگي را براي انسان جهنم كرده‌اند
دين براي انسان يا انسان براي دين
عبدالحسين خسروپناه
47
2002-01-05
روزنامه نوروز
بايد بپذيريم كه تمام حقيقت نزد ما نيست
اسلام حقيقت تامه هست
سيد محمد رضا موسوي فراز
48
2002-01-05
روزنامه ايران
دموكراسي ديني در جنبش دوم خرداد
دموكراسي ديني در ايران
عباس بصير
49
2002-01-11
روزنامه صداي عدالت
ازدواج موقت مانع فساد نيست
متعه حلال هميشگي
محمد رضا هفت تنانيان
50
2002-01-16
روزنامه انتخاب
مراتب فقهي مخاطبان سينما
تأملي در برداشت‌هاي فقهي
علي اكبر مؤمني
51
2002-01-19
هفته نامه طبرستان سبز
مباني فلسفي حقوق بشر
نقدي بر مقاله "مباني فلسفي حقوق بشر "
محمد رضا باقر زاده
52
2002-01-20
روزنامه توسعه
كوروش و داريوش ايراني نبوده‌اند
آيا خسروپرويز نامه پيامبر(ص) را پاره كرده‌ است؟
سيد جواد سليماني
53
2002-01-22
هفته نامه آبان
مساله حمايت از حقوق كودكان
اسلام و حمايت از كودك
ابوالقاسم مقيمي حاجي
54
2002-01-22
همشهري ماه
مسيح فربه‌تر از شريعت
بنده خدا بودن، پيام عيسي
محمد علي شاه‌آبادي
55
2002-01-22
ماهنامه آفتاب
مهدويت احياي دين
فقيهان احياگران مهدويت
سيد محمد علي داعي نژاد
56
2002-01-22
روزنامه مردم سالاري
نقدي بر دموكراسي ديني
مردم‌سالاري ديني، نه دموكراسي است و نه استبداد
محمد ملك زاده
57
2002-01-24
روزنامه همبستگي
رفراندوم نياز به تاييد شوراي نگهبان و ...
جايگاه ولايت و وكالت در نظام اسلامي
محمد ملک زاده
58
2002-01-28
روزنامه صداي عدالت
سيلي بر گونه ريحانه
چرا پدر به خاطر قتل فرزند قصاص نمي‎شود؟
محمد غفراني
59
2002-01-29
روزنامه ايران
گفتگو با علي اكبر افراسياب پور
تعريف و تقسيم عرفان يا تخريب بنيان
سيد جواد حسيني
60
2002-02-02
روزنامه عصر ما
عدالت خواهي و آزادي‌طلبي علي(ع) در...
نقدي بر مقاله «عدالت‎خواهي و آزادي طلبي علي ـ عليه السّلام ـ در انديشه سياسي»
حسن صادقي پناه
61
2002-02-02
روزنامه حيات نو
پذيرش طرح اهداء جنين به نگرش زوجها بستگي دارد
اهداي جنين در اسلام
محمد رضا هفت تنانيان
62
2002-02-03
روزنامه آزاد
دختراني كه با لباس پسرانه به استاديوم فوتبال مي‌روند
زنان و حضور در ورزشگاه مردان
حميد كريمي
63
2002-02-09
روزنامه همبستگي
جامعه ايران نبايد تاوان عملكرد گروهي...
با بيگانه همنوا نشويم!
محمد مهدي زارعي
64
2002-02-09
روزنامه همبستگي
كالبد شكافي انقلاب اسلامي
تأملي در كالبدشكافي انقلاب اسلامي
ميثم علوي
65
2002-02-18
روزنامه همبستگي
واژه‌اي بنام موسيقي مبتذل داريم
موسيقي مبتذل داريم
ابوالقاسم مقيمي حاجي
66
2002-03-04
روزنامه بنيان
نقد قانون اساسي جرم نيست
جايگاه حكومت در فقه سياسي
ابوالقاسم مقيمي حاجي
67
2002-03-07
روزنامه ايران
سقوط
سقوط در وادي ماديت
محمد مهدي زارعي
68
2002-03-09
روزنامه توسعه
عده‌اي مشروعيت خود را الهي...
مشروعيت الهي امّا با پذيرش مردم
محمد ملك زاده
69
2002-03-10
روزنامه صداي عدالت
جايگاه موسيقي در شرع اسلام
جايگاه موسيقي در اسلام
ابوالقاسم مقيمي حاجي
70
2002-03-11
فصلنامه نداي اسلام
عدالت صحابه
آيا تمام صحابه عادل هستند؟
محسن رنجبر