امروز:
پنج شنبه 28 دي 1396
نقد مطبوعات
نقد مطبوعات
ردیف
تاریخ نشر
نام نشریه
عنوان مقاله
عنوان نقد
نویسنده
1
2004-10-17
روزنامه فجر
حجاريان در جدال با مدعيان كانديداتوري
در نظام اسلامي هيچ مسئولي صاحب قدرت نامحدود نيست
محمد ملك زاده
2
2004-09-22
ماهنامه حافظ
مباني نظري و مفاهيم بنيادين حقوق بشر
نظام حقوقي اسلام و حقوق بشر
محمد ملك زاده
3
2004-10-23
روزنامه ايران
بازخواني مناسك دين در اديان ابتدايي
آيين ابتدايي و ناهمخواني با اديان الهي
حسن تهراني
4
2004-10-28
روزنامه فجر
امروز ايران فاصله كمي با دموكراسي دارد
انقلاب و اصلاحات
محمد ملك زاده
5
2004-10-31
روزنامه شرق
زيستن در جهان كثرت باور
رستگاري در جهان كثرت باور
غلامحسن رضائيان
6
2004-11-04
روزنامه شرق
علي انسان يا فرا انسان
علي (ع) انسان معصومي كه صبر كرد نه بيعت
اسماعيل دانش
7
2004-11-16
روزنامه شاپرك
مدگرايي يك نياز است ، اجازه ارضاي آن را بدهيم
خواهي نشوي رسوا ...
محمد غفراني
8
2004-10-22
ماهنامه حافظ
تاملي در مفهوم ، مختصات و انواع آزادي
«حق آزادي» در نظام اسلامي
محمد ملك زاده
9
2004-10-22
ماهنامه نگاه نو
تاثير گفتمان عقب ماندگي- تجدد در ساخت داستانهاي معاصر فارسي
توهم در ريشه يابي ادبيات داستاني معاصر
حسن تهراني
10
2004-12-06
روزنامه اعتماد
تقويت واقع گرايي در سياست خارجي
استراتژي جمهوري اسلامي در برابر استكبار
محمد ملك زاده
11
2004-12-11
روزنامه شرق
گويي او زنده است
اين بار به «مرده‌ها» بند كرده اند
محمد غفراني
12
2004-12-11
روزنامه شرق
دو سال فعاليت حقوق بشري
رابطة نظام هاي حقوقي و حقوق بشر
محمد رضا باقر زاده
13
2004-12-19
روزنامه اسرار
ما نيز با مساله زنان در كليساي كاتوليك درگير بوديم
تحجرگرايي نسبتي ناروا به دين اسلام
سيد مهدي صالحي
14
2004-11-21
ماهنامه آئين
پيش بيني جامعه ايران
افق مردم سالاري ديني در ايراناسلام
جابر اميري
15
2004-11-21
ماهنامه آئين
مشابهت سياست مدرن و اقتصاد مدرن
نسخة شوم توسعه
محمد ملك زاده
16
2004-11-21
ماهنامه آئين
دموكراسي دروني يا بيروني
دموكراسي واقعي يا غير واقعي
علي مجتبي زاده
17
2004-12-23
روزنامه شرق
مساله وحدت حوزه و دانشگاه
وحدت حوزه و دانشگاه؛ مسئله اينست...
علي اكبر عالميان
18
2004-12-21
ماهنامه حافظ
شاه رفت !، آزادي مقدم بر همه چيز
جمهوري اسلامي
علي مجتبي زاده
19
2004-12-21
ماهنامه جامعه نو
الگوي اسلام فردي
اسلام فردي گزينه اي خودساخته در برابر اسلام سياسي و حكومتي
محمد ملك زاده
20
2005-01-26
روزنامه آفتاب
پيام تلفني يكي از خوانندگان روزنامه درباره عدم لزوم استفاده از زبان عربي در پرستش خداوند
آيا مي توان نماز را به فارسي خواند؟
سيد محمد هاشمي نسب(علوي)
21
2005-02-02
روزنامه ايران
راز كاميابي رهبران انقلابي فرهمند
كاريزماي خداجو
علي اكبر عالميان
22
2005-02-12
روزنامه اقبال
اختلاط دختر و پسر
تاملي در يك نظر
خانم ظهيري
23
2005-02-17
روزنامه ابرار
راهي بجز اتكا به فرهنگ جامعه ايراني نداريم
انكار يك حقيقت
محمد ملك زاده
24
2005-02-03
ماهنامه نامه
تساوي افراد و افراد مساوي تر
حق و تكليف؛ تلازم يا تناقض؟!
اصغر عالمي
25
2005-02-03
ماهنامه نامه
رئيس جمهور آينده، سياست خارجي و سايه ارزشها
افتخار و سربلندي شايسته ملت مسلمان ايران است
محمد ملك زاده
26
2005-01-20
ماهنامه نگاه نو
نخستين رويارويي فكري ايرانيان با غرب
صيانت از شرع، مخالفت با عقلانيت نيست!
علي اكبر عالميان
27
2005-02-21
روزنامه شرق
تحليل نهضت حسيني در حسينيه ارشاد
حسين (ع) منصوب خدا، مقبول مردم
علي اكبر عالميان
28
2005-02-21
روزنامه اقبال
حكومت مقبول عقل بشري مطلوب خدا هم هست
... و آنگاه كه عقل در جايگاه «معبود» نشيند!
محمد ملك زاده
29
2005-02-24
روزنامه فرهنگ آشتي
چراغ‌ها مختلفند ولي نور واحد است
پلوراليزم ديني در بوته‌ نقد
سيد مهدي صالحي
30
2005-02-19
ماهنامه چشم انداز ايران
تعادل نگاهي در جهت وفاق ملي
دين سكولاريستي؛ نسخه اي باطل
علي اكبر عالميان
31
2004-10-22
فصلنامه علوم باطني
رويا و رويارويي ديدگاهها
رؤيا و انبياء
حسن رضا رضايي
32
2004-12-05
ماهنامه اخبار اديان
مصاحبه اختصاصي با هانس کونگ
سخني درباره دين , عقل , مدرنيته(نوگرايي)
حميد کريمي
33
2005-01-04
ماهنامه اخبار اديان
رويايي واتيکان با چالش هاي نو
رويارويي واتيکان با واقعيت ها
علي مجتبي زاده
34
2005-03-05
ماهنامه نامه
جز دوراهي پرونده هسته اي راه ديگري هم وجود دارد
آمريکا و آزادي انتخابات
علي ملکي
35
2005-03-05
ماهنامه نامه
بيکاران و اقشار کم درآمد چرا بايد رأي بدهند
انتخابات و برداشت هاي آن چناني از رئيس جمهور
محمد مالک زاده