امروز:
دوشنبه 2 بهمن 1396
بازدید :
3410
نقش زنان در انقلاب اسلامي در کلام امام خميني (ره)
زنان، اين عناصر فضيلت و ارزشهاي الهي داراي بركات زيادي هستند و به عنوان نيمي از جامعه بشريت، همواره بيشترين بار مشكلات را بر دوش مي كشند و به نوعي شريك غم خانواده مي باشند.
اسلام برخلاف جوامع و تمدن جاهلي كه زنان را حقير و ضعيف و دون شمرده و انان را در خدمت ابتذال و فساد گرفته بود، به زنان، شخصيتي باكرامت و مقامي والا بخشيد. اين مقام و منزلت، توام با فداكاري و ايثار، در پرتو انقلاب اسلامي تجلي يافت و عطر شكوفايي اين موجود بزرگوار و بافضيلت، جهانيان را به شگفت اورد، تا انجا كه از سوي خبرگزاريها و تحليل گران، انقلاب اسلامي به «انقلاب چادرها» نام گرفت.
زنان، اين عناصر عفاف و نجابت، نه تنها در پيروزي انقلاب اسلامي سهم بزرگي ايفا كردند، بلكه در تثبيت نظام جمهوري اسلامي و تداوم انقلاب اسلامي حرف نخست را زدند و با حضور در صحنه انقلاب اسلامي، توطئه هاي دشمنان را در عرصه هاي گوناگون فرهنگي، نظامي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي و ... نقش بر اب ساختند. در اين مقاله تلاش شده است با بهره گيري از سخنان گهربار معمار انقلاب اسلامي، حضرت امام خميني، نقش و سهم بزرگ زنان در پيروزي انقلاب، به تصوير كشيده شود و تلاش و منزلت اين بزرگواران عيان گردد. چهار عنوان «تحول فكري و روحي زنان»، «حضور زنان در صحنه انقلاب اسلامي» ، «انگيزه حضور زنان در انقلاب اسلامي» و «ويژگي زنان انقلابي» محورهاي اصلي اين تصوير مي باشد.
1. تحول فكري و روحي زنان
هنر انقلاب اسلامي اين بود كه زنان جامعه ما را متحول ساخت و در مسير اسلام و ارزشهاي الهي هدايت كرد و از بي هويتي و بي بند و باري و ابتذال كه سوغات غرب بود، به سوي عزت خواهي، عفاف، درك شخصيت و كمال جويي و تحول فكري و روحي هدايت كرد و از دون مايگي به اوج انسانيت ارتقا بخشيد.
زنان مسلمان در انقلاب اسلامي شخصيت و هويت خويش را يافتند و به مقام و منزلت والاي خويش پي بردند و بينش سياسي، فرهنگي و اجتماعي پيدا كردند. اين تحول فكري و روحي بزرگي كه نصيب زنان شد، موهبت الهي بود كه امام خميني بارها از ان به بزرگي ياد كرده و ان را افتخار بزرگ ملت ايران دانسته و فرمودند:
«من در جامعه زنها يك جور تحول عجيبي مي بينم كه بيشتر از تحولي است كه در مردها پيدا شده (است).»[1] «خانمهايي كه در قبل وضعشان يك نحو ديگري بود، و رژيم انها را به يك مسايل ديگري مشغول كرده بود، متحول شدند به كساني كه در مقابل رژيم ايستادند.»[2] «نهضت اسلامي به بركت اسلام چنان تحولي در نفوس زن و مرد به وجود اورده كه ره صد ساله را يك شبه طي نموده است.»[3] «اين يك تحولي بود كه بشر نمي توانست اين تحول را درست كند. اين تحول الهي بود.»[4] «اين تحول كه در ايران پيدا شد، تحول همه جانبه بود». [5]
يعني زنان در تمام زمينه هاي روحي، فكري، اخلاقي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي و انگيزه ها و اهداف، الهي شده بودند و مي خواستند در صبغه اسلام قرار گيرند و در مسير حضرت زهرا (س) و زينب كبري (س) قدم بردارند.
زنان مسلمان از حالت بي اعتنايي بيرون امدند و نسبت به سرنوشت خود و خانواده خويش و اسلام احساس مسووليت كردند که امام در اين باره فرمودند:
«همان زنهايي كه ان وقت كه (اصلا) بي تفاوت بودند راجع به كشور خودشان، راجع به همه چيز، همين ها وارد شدند در ميدان و ديديم كه خوب هم مي توانند انجام وظيفه كنند.»[6]
تحول فرهنگي
در اين جا بايد ياد اور شد که در تهاجم فرهنگي غرب زنان را در مسلخ «فروش كالا» و «فساد و فحشا» قرباني كرده و اين مركز عطوفت و فضيلت را به گرداب ابتذال كشانده بودند. در طول پنجاه سال سياه حاكميت خاندان فاسد پهلوي، زنان مسلمان زير فشار و يورش فرهنگي استعمار و استكبار دست و پا مي زدند. رضاخان اين مهره استعماري و استبدادي، خشن ترين شيوه را در اشاعه فرهنگ مبتذل غرب، در قالب كشف حجاب به كار برد.
اسلام و انقلاب امد و زنان را از اين منجلاب فرهنگي نجات داد و انان را به اخلاق اسلامي و حجاب و عفاف و فضيلتها اراسته ساخت و امام خميني (ره) در اين خصوص مي فرمايند:
«اين اسلام كه در ايران زنده شد، ان خدمتي را كه به بانوان كرده است و خواهد كرد، ارزشش به اندازه اي است كه نمي توانيم ما توصيف كنيم. اگر نبود اين انقلاب و نبود اين تغيير و تحولي كه در ايران واقع شده بود، بعد از چند سال ديگر اثري از اخلاق اسلامي در ايران نبود.»[7]
هم چنين مي فرمايد: «اينجانب به زنان پرافتخار ايران، مباهات مي كنم كه تحولي ان چنان در انان پيدا شد كه نقش شيطاني بيش از 50 سال كوشش نقاشان خارجي و وابستگان بي شرافت انان، از شعراي هرزه گرفته تا نويسندگان و دستگاههاي تبليغاتي مزدور را نقش بر اب نمودند و اثبات كردند كه زنان ارزشمند مسلمان دچار گمراهي نشده و با اين توطئه هاي شوم غرب و غرب زدگان اسيب نخواهد پذيرفت.»[8]
«بجز مشتي زنان مرفه طاغوتي و وابستگان ساواكي و سرسپردگان انان ديگر قشرهاي ميليوني زنان متعهد كه اساس ملت مسلمان اند، در دام فريب دلباختگان به غرب نيفتاده و با عمل خود در طول پنجاه سال سياه، با روي سفيد نزد خدا و خلق شجاعانه مقاومت نمودند.»[9]
بنيانگذار انقلاب اسلامي خطاب به روشنفكران مرتجع و دلباختگان بي بند و باري و ولنگاري غرب فرمود:
«ايا زنها در ايران ديگر كنار رفتند به كلي، يا همدوش مردها در كارهاي سازنده داخل اند؟ شما مي خواهيد كه زنهاي اينجا هم بي بند و بار باشند، هر جور مي خواهند باشند؟ اين برخلاف ان تحولي است كه در خود زنها پيدا شده است.» [10]
ميل به مبارزه
رها ساختن زندگي ارام و بي درد سر و روي اوردن به زندگي پرمخاطره و مبارزه با طاغوت يكي از تحولاتي بود كه خداوند در وجود زنها به وجود اورد. ان ترس و وحشتي كه از طاغوت داشتند، از ميان رفت و شجاعت و شهامت جاي ان نشست. زنان مسلمان از چكمه پوشان و سرنيزه هاي گارد شاهنشاهي واهمه اي به دل راه نمي دادند و از زخمي و كشته شدن نمي هراسيدند. امام راحل اين گونه اين تحول را بيان مي كند:
(خداوند) قلبها را از ان وحشت بيرون اورد، از ان وحشتي كه از اين رژيمها همه داشتند، از ان وحشت بيرون اورد و به جاي ان تصميم و شجاعت به ايشان داد، به طوري كه زنها، بچه ها و مردها، همه به مبارزه برخاستند. كي سابقه داشت كه زن در مبارزه بيايد مقابل توپ و تانك بايستد؟ اين يك تحول روحي بود كه خداي تبارك و تعالي در اين ملت تحول را ايجاد فرمود.» [11]
تحول سياسي
بانوان به بركت انقلاب اسلامي و هدايتهاي پيامبرگونه امام خميني چنان از بينش سياسي برخوردار شدند كه دشمنان اسلام و انقلاب از گمراه ساختن انان نااميد و درمانده شدند. زنان با شناختي كه از ماهيت و ترفندهاي دشمنان اسلام پيدا كردند گام در ميدان مبارزه و سياست نهادند و خصم دون را از صحنه بيرون راندند. امام خميني در ديدار زنان مناطق ساحلي جنوب ايران با اشاره به اين تحول بزرگ سياسي مي فرمايد:
«در اينكه مي بينم گوينده شما بانوان ساحلي، مسايلي را كه مطرح مي كند، مسايل روز است، مسايل سياسي روز است، مسايل اجتماعي روز است، همان طور كه بانوان ديگر در مراكز و در ساير جاهاي ايران مسايلي را كه مطرح مي كنند، مسايل روز و مسايل سياسي و اجتماعي است، كه اين تحول به بركت اين نهضت اسلامي پيدا شده، من اميدوارم كه اين تحول باقي بماند.»[12] و در مورد بانوان محله چهارمردان قم فرمودند:
«بانوان قم و چهارمردان پيشرو نهضت اسلامي بودند. رشد سياسي خود را اثبات كردند.» [13]
تحول اجتماعي
زنان در انقلاب اسلامي شيفته كمك رساني به محرومان و مستضعفان بودند و به شوق ياري رساندن به كشاورزان و قشر محروم جامعه و شركت در جهادسازندگي سر از پا نمي شناختند. حضرت امام خميني فرمود:
«در اين جهادسازندگي كه گاهي وقتها مي بينم خانمها رفتند و مشغول شدند، خوب، البته از خانمها ساخته نيست كه مثل يك رعيتي، مثل اشخاصي كه ورزيده اند، در امور كار كنند، لكن همان رفتنشان در بين ان رعايا و بين كشاورزان، همان رفتن و اشتغال پيدا كردن، به همان مقداري كه مي توانند، اين باعث مي شود كه قدرت انها چند مقابل بشود. وقتي انها ببينند كه از شهرها خانمهاي محصل، خانمهاي محترم امدند و در دهات مشغول كمك هستند به برادرهاي خودشان، قدرت انها چند مقابل مي شود و اين يك عمل بسيار ارزشمند است ولو عمل خودش به حسب حجمش كوچك باشد، لكن حجم معنوي خيلي زياد است.» [14]
2. حضور زنان در صحنه انقلاب اسلامي
حضور پرشور در صحنه انقلاب اسلامي از افتخارات بزرگ زنان مسلمان ايران اسلامي است. انان در همان روزهاي نخستين انقلاب وارد ميدان مبارزه شدند و با جهاد خود قدم به قدم، انقلاب اسلامي را ياري كردند. زنان با عزمي استوار عليه طاغوت و استكبار جهاني به صحنه مبارزه امدند و دين خود را نسبت به اسلام و انقلاب به خوبي ادا كردند. امام خميني خطاب به بانوان فرمود:
«شما خواهران در اين نهضت سهم بسزايي داشته ايد.»[15] «شما سهم بزرگي در نهضت اسلامي ما داريد. شما در اتيه براي مملكت ما پشتوانه هستيد.»[16] ان حضرت به اين حضور مي بالد و افتخار مي كند و مي فرمايد:
«ما بايد امروز كه روز زن است .
[1] . صحيفه نور، ج11، ص162.
[2] . همان، ج8، ص184.
[3] . همان، ج12، ص72.
[4] . همان، ج7، ص129.
[5] . همان، ص262.
[6] . همان، ج9، ص156.
[7] . همان، ج18، ص262.
[8] . همان، ج14، ص201.
[9] . همان.
[10] . همان، ج19، ص273.
[11] . همان، ج7، ص129.
[12] . همان، ص262.
[13] . همان، ج6، ص85.
[14] . همان، ج9، ص109.
[15] . همان، ص285.
[16] . همان، ج22، ص219.
@#@.. به زنان خويش افتخار نماييم. چه افتخاري بالاتر از اينكه زنان بزرگوار ما در مقابل رژيم ستمكار سابق و پس از سركوبي ان، در مقابل ابرقدرتها و وابستگان انان، در صف اول، ايستادگي و مقاومتي از خود نشان دادند كه در هيچ عصري چنين مقاومتي و چنين شجاعتي از مردان ثبت نشده است.» [1]
پيشگام در انقلاب اسلامي
زنان در انقلاب اسلامي، پيشگام و جلودار نهضت بودند و پيشاپيش مردها در صفوف تظاهرات خياباني عليه نظام طاغوت حركت مي كردند. زنان مسلمان در تمامي نهضتها و حركتهاي اسلامي پيش قدم بودند، امام خميني (ره) درباره پيشگامي زنان مي فرمايد:
«در مساله تنباكو پيش قدم بودند. در مساله مشروطيت پيش قدم بوده اند و بحمدالله زنها در اين جمهوري اسلامي چنانچه در همه مسايلي كه عمومي پيش امده است، براي ايران پيش قدم بوده اند.»[2] هم چنين امام (ره) باز فرمودند:
«در مملكت ما اين طور شد كه بانوان همدوش بلكه جلوتر از مردها از خانه ها بيرون امدند و در اين راه اسلامي زحمت كشيدند و رنج ديدند، جوان دادند، شوهر دادند، برادر دادند، معذلك رنج كشيدند، عمل كردند، پشتيباني از اسلام كردند و مردها هم به تبع زنها اين كار را كردند.» [3]
«زنهاي محترم متعهد ايران پيشاپيش مردان به ميدان رفتند و سد عظيم شاهنشاهي را در هم شكستند و ما و همه مرهون قيام و اقدام انان هستيم.» [4]
نقش هدايتگري و تشويق مردها
زنها در انقلاب اسلامي نقش هدايتگري داشتند و با حضور خويش در صف مقدم تظاهرات، انگيزه قيام و حضور در تظاهرات و مقابله با طاغوت را در مردها و جوانها به وجود اوردند.
اين زنان مسلمان و انقلابي احساس برانگيز بودند و الهام بخش، مردان را تشويق كردند و به جوانها جرات و شجاعت بخشيدند و امام خميني (ره) هم به اين موضوع اشاره دارند که: «ما نهضت خودمان را مديون زنها مي دانيم. مردها به تبع زنها در خيابانها مي ريختند. تشويق مي كردند زنها مردان را. خودشان در صفهاي جلو بودند.»[5] و اين طور شد که مردهاي ايران از مخدرات ايران، از بانوان ايران عبرت گرفتند و تعليم گرفتند.» [6]
«بانوان عزيز ما اسباب اين شدند كه مردها هم جرات و شجاعت پيدا كنند. ما مرهون زحمات شما خانمها هستيم.» [7]
ايثار جان و فرزند
بچه هاي خردسال در اغوش مادران، با اسلحه دژخيمان شاه پرپر مي شدند، و جوانان و نوجوانان در پيش رويشان بر زمين مي افتادند و خون سرخ شهيدانشان سنگ فرشهاي خيابان را رنگين مي ساخت، اما انان چون زينب كبري (س) تن به رضاي خدا داده و پرصلابت و استوار در مقابل ستمگران مي ايستادند و با ايثار جان و فرزند و صبر در مصيبتها، احساس رضايت در انجام وظايف خويش داشتند.
امام راحل ايثارگريهاي اين قشر از جامعه را اين چنين بيان مي دارند:
«شما در چه تاريخي چنين ديده ايد؟ امروز زنهاي شيردل طفل خود را در اغوش كشيده و به ميدان مسلسل و تانك دژخيمان رژيم مي روند. در كدام تاريخ چنين مردانگي و فداكاري از زنان ثبت شده است؟» [8]
«در تظاهرات خياباني، زنان ما بچه هاي خردسال خود را به سينه فشرده، بدون ترس از تانك و توپ و مسلسل به ميدان مبارزه امده اند.» [9]
ايثار مال
زنان در ايثار جان و فرزند در انقلاب پيشقدم بودند. در ايثار مال هم بر مردان سبقت جسته بودند. انان انچه ذخيره داشتند و با قناعت جمع كرده بودند، در طبق اخلاص گذاشته، تقديم مستضعفان و محرومان كردند. امام (ره) چه زيبا زنان مومن و عفيف را در ايثار مال معرفي مي كند و مي فرمايند:
«زنان ايران، هم مجاهدات انساني عظيم كرده اند و هم مجاهدات مالي. اين طبقه محترم زنها كه در جنوب تهران و در شهر قم و در ساير شهرها هستند، همين خانمهاي محجبه، همين ها كه مظهر عفاف هستند، در نهضت پيشقدم بودند و در ايثار مال هم پيشقدم. ايثار كردند جواهرات و طلاهايي كه دارند. براي مستضعفين دادند. عمده در اين امور ان قصد پاك است.»[10] و براي همين بود که ايشان فرمودند:
«خداوند شما مومنات را حفظ كند كه در نهضت اسلامي خط كافي داشتيد، و الان هم براي مستمندان كمك كرديد و كمكهاي شما بسيار باارزش است. كمكهاي بانوان ارزشش چند برابر كمكهاي مردان است. خداوند شما را حفظ كند.» [11]
پشتوانه انقلاب و اسلام
چنانچه پيشگامان انقلاب يعني انان كه سهم بزرگي در انقلاب داشتند و با ايثار جان و فرزند و مال، گوش به فرمان امام خميني بوده و در تمامي صحنه هاي انقلاب اسلامي حضور داشته، اين حضور را تداوم بخشند و سستي و بي اعتنايي به خود راه ندهند، يقينا انقلاب اسلامي بيمه خواهد شد. بنيانگذار انقلاب اسلامي بارها اين مساله را بيان داشته و از زنان به عنوان پشتوانه انقلاب و اسلام ياد كرده و فرمودند: «ملتي كه بانوانش در صف مقدم براي پيشبرد مقاصد اسلامي هست، اسيب نخواهد ديد.» [12]
«شما در اتيه براي مملكت ما پشتوانه هستيد.[13] من اميدوارم كه باز شما در صف مقدم باشيد و اين نهضت را به اخر برسانيد كه حكومت اسلامي ان شاء الله تاسيس بشود و تمام اقشار ملت، تمام مستضعفين به حقوق حقه خودشان برسند. خداوند شماها را حفظ كند و براي اسلام و مسلمين نگهدارد.» [14]
3. انگيزه حضور زنان در انقلاب اسلامي
زنان و مردان مسلمان در ايران با انگيزه الهي انقلاب كردند. انان خواستار حكومت اسلامي و احياي اسلام ناب محمدي (ص) و زنده شدن نام قران و ائمه اطهار (ع) بودند. از اين رو با نام فاطمه زهرا (س) و زينب كبري و امام حسين (ع) به خيابانها مي ريختند و تظاهرات راه مي انداختند.
عشق به اسلام و قران
كسي زنان مسلمان را مجبور نكرده بود كودكانشان را در اغوش گرفته، در مقابل توپ و تانك و مسلسلهاي رژيم طاغوت بايستند. انان به خاطر مقام و قدرت و رياست، خود و فرزندانشان را در معرض خطر قرار ندادند، بلكه عشق به اسلام و قران و پيشوايان معصوم بود كه انان را به صحنه كشاند. عشق به فاطمه زهرا (س) و زينب كبري بود كه زنان مسلمان ما را انقلابي كرد. امام راحل انگيزه زنان مسلمان را عشق به اسلام و قران بيان داشته و فرموده اند:
«ملت ما عاشق اسلام بود كه در همه اطراف با دست تهي سينه هاي خودشان را سپر كردند، جوانهاي خودشان را بردند در ميدان، زنها و مردها رفتند و مبارزه كردند و پيروز شدند.»[15] براي همين است که «خانمها براي اينكه يك چيزي مثلا دستشان بيايد يا فرض كنيد كه صاحب منصب بشوند، نميايند بيرون، خودشان و بچه هايشان را به كشتن بدهند. اين اسلام و قران است كه خانمها را اورده است بيرون و همدوش مردها بل جلوتر از مردها وارد در صحنه سياست كرد.»[16] و «اين قدرت ايمان است كه شماها را به خيابانها كشيد و بانوان را به خيابانها، و ارزش عمل همين است.» [17]
استقلال، ازادي، جمهوري اسلامي
شعار زنان ما در انقلاب اسلامي سه كلمه بود: استقلال، ازادي، جمهوري اسلامي. انان خواستار استقلال بودند و مي خواستند زير سلطه هيچ كشور و قدرتي نباشند و مي خواستند ازاد باشند؛ يعني در سايه اسلام زيست كنند؛ بنده خدا باشند و عبد و ذليل ديگران نباشند. جمهوري اسلامي يعني حكومتي بر اساس اسلام ناب محمدي (ص) مي خواستند كه اركانش را توحيد و عدل الهي تشكيل داده باشد، و ولايت خدا و پيامبر بر ان حاكم گردد. لذا امام امت (ره) فرمود:
«زن و مرد زحمت كشيد، به خيابانها ريخت، جورها كشيد، خونها داد كه اسلام را زنده نگه دارد، براي اسلام خون داد، براي شهادت داوطلب شد، ... انكه به او راي داد ملت ما، جمهوري اسلامي بود، اسلام مورد نظر بود.»[18] باز امام (ره) تاکيد مي کنند:
«انكه از سر تا سر كشور فريادش در خيابان و در كوچه ها و در مدارس و در همه جا بلند بود، اين بود كه استقلال، ازادي، جمهوري اسلامي. اين سه كلمه سر زبان همه بود.» [19]
الگوپذيري از حضرت زهرا (س) و زينب كبري (س)
زنان مسلمان ايران با اقتدا و الگوپذيري از حضرت فاطمه زهرا (س) و دخت بزرگوارش زينب كبري (س) وارد نهضت شدند و در مقابل طاغوت ايستادند و از اسلام و قران دفاع كردند. در اين خصوص بنيانگذار انقلاب اسلامي فرمود:
«فردا روز زن است ... روز زني است كه دخترش «حضرت زينب (س) در مقابل حكومتهاي جبار ايستاد و ان خطبه را خواند ... زني كه در مقابل يك جباري ايستاد كه اگر نفس مردها مي كشيدند، همه را مي كشتند و نترسيد و ايستاد و محكوم كرد حكومت را، يزيد را محكوم كرد ... زن يك همچو مقامي بايد داشته باشد.»[20] و با همين الگو قرار دادن است که «زنهاي عصر ما بحمدالله شبيه به همانها (فاطمه زهرا (س) و زينب كبري (س» هستند. ايستادند در مقابل جبار با مشت گره كرده، بچه ها در اغوششان و به نهضت كمك كردند.»[21] و «ما مكرر ديديم كه زنان بزرگواري زينب گونه (عليها سلام الله) فرياد مي زنند كه فرزندان خود را از دست داده و در راه خداي تعالي و اسلام عزيز از همه چيز خود گذشته و مفتخرند به اين امر و مي دانند انچه به دست اورده اند، بالاتر از جنات نعيم است، چه برسد به متاع ناچيز دنيا.» [22]
4. ويژگي زنان انقلابي
زنان مسلمان و انقلابي كه با جهاد در راه خدا، سلطنت 2500 ساله طاغوت را سرنگون كردند و تاريخ را دگرگون ساختند، از منظر حضرت امام خميني داراي اين خصايل ارزنده بودند:
شيردل و شجاع
و چه زيبا امام راحل در اين باره فرمودند:
«ما همگي مرهون شجاعتهاي شما زنان شيردل هستيم.»[23]
[1] . همان، ج16، ص125.
[2] . همان، ج19، ص278.
[3] . همان، ج11، ص162.
[4] . همان، ج12، ص73.
[5] . همان، ج6، ص185.
[6] . همان، ج5، ص177.
[7] . همان، ج6، ص2.
[8] . همان، ج2، ص111.
[9] . همان، ص143.
[10] . همان، ج6، ص194.
[11] . همان، ص283.
[12] . همان، ج13، ص31.
[13] . همان، ج22، ص219.
[14] . همان، ج6، ص80.
[15] . همان، ج12، ص98.
[16] . همان، ج17، ص241.
[17] . همان، ج7، ص147.
[18] . همان، ج6، ص269.
[19] . همان، ج10، ص148.
[20] . همان، ج6، ص186.
[21] . همان.
[22] . همان، ج21، ص172.
[23] . همان، ج5، ص153.
@#@ ايشان با قدر شناسي از زنان فرمودند:
«مادران شجاع فرزندان اسلام خاطره جانبازي و رشادت زنان قهرمان را در طول تاريخ زنده كردند. در چه تاريخي اينچنين زناني را سراغ داريد، در چه كشوري؟» [1]
مظهر حجب و عفاف
زنان انقلابي كساني بودند كه باحجابي كوبنده و عفتي زيبنده وارد صحنه مبارزه شدند و همين براي دشمنان انقلاب اسلامي بيش از هر چيز شكننده و كوبنده بود و بدين خاطر امام (ره) بيان مي دارند:
«همينها كه مظهر عفاف هستند، در نهضت پيشقدم بودند.» [2]
مظهر خلوص
زنان مسلمان در انقلاب اسلامي پيش از مردان اخلاص داشتند. از اين رو ارزش اعمال انان نيز بيشتر بود لذا امام (ره) به اين موضوع عنايت خاص داشته و فرمودند:
«خواهرهاي ما كه در عصر نهضت شركت داشتند، ارزش اعمال انان بيشتر بود از ارزش اعمال مردها. انها از پرده هاي عفاف بيرون امدند و با پرده عفاف با مردان همصدا شدند و پيروزي را تحصيل كردند و حالا هم با قصد خالص انچه كه در ايام عمر تهيه كردند، براي مستمندان دادند. اين ارزش دارد، متمكنين اگر ميليونها بدهند، به قدر ارزش اين نيست.» [3]
از طبقات محروم و جنوب شهرها
زنان انقلابي از طبقات محروم و مستضعف و به اصطلاح جنوب شهري بودند:
«اين زنهايي اطراف شهر قم و زنهاي جنوب تهران و زنهاي جنوب همه شهرستانها (جنوب به معناي اينكه شما (غرب زده ها) مي گوييد اينها از طبقه پايين هستند) اينها حقوق بشر را مي دانند و عمل مي كنند ... شماها چه كرده ايد؟» [4]
«همين زنهاي محترم و مردهاي عزيز محترم بودند كه از طبقه محروم در ان رژيم بودند، اينها بودند كه توانستند اين قدرت شيطاني را بشكنند و اين سد را خرد كنند و اينها هستند كه از اين به بعد باز تكليف دارند.» [5]
امام راحل به تربيت اسلامي زنان توجه نموده و بدين مضمون فرمودند: «انها كه قيام كرده اند، همين زنهاي محجوبه جنوب شهر قم و ساير بلاد اسلامي بودند. انها كه به تربيت اريامهري تربيت شدند، ابدا در اين امور دخالت نداشتند. انها تربيتهاي فاسد شده بودند از تربيتهاي اسلامي انها را دور نگه داشتند. اينهايي كه تربيت اسلامي داشته اند، خون دادند، كشته دادند، به خيابانها ريختند، نهضت را پيروز كردند.» [6]

[1] . همان، ج3، ص102.
[2] . همان، ج6، ص194.
[3] . همان.
[4] . همان، ص283.
[5] . همان، ص263.
[6] . همان، ص186.
مصطفي آخوندي
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :