امروز:
دوشنبه 2 بهمن 1396
بازدید :
1875
تبعيد امام خميني از تركيه به عراق
روز 13 مهر ماه 1344 حضرت امام به همراه فرزندشان آيه الله حاج آقا مصطفي از تركيه به تبعيدگاه دوم ، كشور عراق اعزام شدند علل و انگيزه ها از تغيير محل تبعيد امام عمدتا عبارت بودند از : فشارهاي مداوم جامعه مذهبي و حوزه هاي علميه داخل و خارج و تلاشها و تظاهرات دانشجويان مسلمان خارج كشور براي آزادي امام ، تلاش رژيم شاه براي عادي جلوه دادن اوضاع و اقتدار و اثبات خويش به منظور جلب حمايت بيشتر آمريكا ، مشكلات امنيتي و رواني دولت تركيه و افزايش فشارهاي داخلي جامعه مذهبي تركيه و از همه مهم تر تصور رژيم شاه از اينكه فضاي ساكت و سياست ستيز آن ايام در حوزه نجف و وضعيت رژيم حاكم بر بغداد خود مانعي بزرگ براي محدود نمودن فعاليتها امام خميني خواهد بود .
استقبال پرشور طلاب و مردم از ايشان در شهرهاي مذكور، خود بيانگر آن بود كه بر خلاف تصور رژيم شاه پيام نهضت 15 خرداد در عراق و نجف نيز هواداراني يافته است .
دوران اقامت طولاني و 13 ساله امام خميني در نجف در شرايطي آغاز شد كه هر چند در ظاهر فشارها و محدوديتهاي مستقيم در حد ايران و تركيه وجود نداشت اما مخالفتها و كارشكنيها آنچنان گسترده و آزار دهنده بود كه امام با همه صبر و بردباري معروفش بارها از سختي شرايط مبارزه در اين سالها به تلخي تمام ياد كرده است . ولي هيچيك از اين مصائب و دشواريها نتوانست او را از مسيري كه آگاهانه انتخاب كرده بود باز دارد .
امام خميني سلسله درسهاي خارج فقه خويش را با همه مخالفتها و كارشكنيهاي عناصر مغرض در آبان 1344 در مسجد شيخ انصاري (ره) نجف آغاز كرد ، كه تا زمان هجرت از عراق به پاريس ادامه داشت .
امام خميني در تمام دوران پس از تبعيد ، عليرغم دشواريهاي پديد آمده ، هيچگاه دست از مبارزه نكشيد ، با سخنرانيها و پيامهاي خويش اميد به پيروزي را در دلها زنده نگاه مي داشت .
امام خميني در پيامي (17 خرداد 1346) به مناسبت جنگ شش روزه اعراب و اسرائيل فتواي انقلابي خويش را مبني بر حرمت هر گونه رابطه تجاري و سياسي دولتهاي اسلامي با اسرائيل ، و حرمت مصرف كالاهاي اسرائيلي در جوامع اسلامي را صادر كرد .
در همين زمان (خرداد 1346) بود كه قصد رژيم داير بر تبعيد امام از نجف به هندوستان با افشاگري و تلاش و مخالفت گروههاي سياسي مبارز خارج و داخل كشور عقيم ماند .
با روي كار آمدن حزب بعث (26 تيرماه 1347) در عراق و دشمني اين حزب با حركتهاي اسلامي ، دشواريهاي بيشتري فرا روي نهضت امام خميني پديد آمد ، اما حضرت امام دست از مبارزه نكشيد .
امام خميني در گفتگويي با نماينده سازمان الفتح فلسطين در 19 مهر 1347 ديدگاههاي خويش را درباره مسائل جهان اسلام و جهات ملت فلسطين تشريح كرد و در همين مصاحبه بر وجوب اختصاص بخشي از وجوه شرعي زكات به مجاهدان فلسطيني فتوا داد .
30 مرداد 1348 قسمتي از مسجد الاقصي بوسيله صهيونيستهاي افراطي به آتش كشيده شد شاه كه تحت فشار افكار عمومي قرار داشت با پيشنهاد قبول هزينه تعمير مسجد به كمك اسرائيل شتافت تا از استمرار خشم مسلمان كاسته شود . امام خميني در پيامي ، فريبكاري شاه را افشاء كرد .
چهار سال تدريس ، تلاش و روشنگري امام خميني توانسته بود تا حدودي فضاي حوزه نجف را دگرگون سازد. در سال 1348 علاوه بر مبارزين بي شمار داخل كشور مخاطبين زيادي در عراق ، لبنان و ديگر بلاد اسلامي بودند كه نهضت امام خميني را الگوي خويش مي دانستند . حضرت امام سلسله درسهاي خويش را درباره حكومت اسلامي يا ولايت فقيه در بهمن 1348 آغاز كرد . انتشار مجموعه اين درسها در قالب كتابي تحت عنوان «ولايت فقيه» يا «حكومت اسلامي» در ايران و عراق و لبنان در موسم حج شور تازه اي به مبارزه مي داد.
حميد انصاري - Imam-khomeini.com
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :