امروز:
دوشنبه 2 بهمن 1396
بازدید :
1702
اوج گيري انقلاب اسلامي(1356) و قيام مردم
امام خميني كه تحولات جاري جهان و ايران را زير نظر داشت از فرصت به دست آمده نهايت بهره برداري را كرد . شهادت آيه الله حاج سيد مصطفي خميني در اول آبان 1356 و مراسم پرشكوهي كه در ايران برگزار شد نقطه آغازي بر خيزش دوباره حوزه هاي علميه و قيام جامعه مذهبي ايران بود . امام خميني در همان زمان به گونه اي شگفت انگيز اين واقعه را از الطاف خفيه الهي ناميده بود . رژيم شاه با درج مقاله اي توهين آميز عليه امام در روزنامه اطلاعات انتقام گرفت .
اعتراض به اين مقاله ، به قيام 19 دي ماه قم در سال 56 منجر شد كه طي آن جمعي از طلاب انقلابي به خاك و خون كشيده شدند .
برگزاري مراسم سوم ، هفتم و چهلم هاي پياپي در بزرگداشت خاطره شهيدان در تبريز ، يزد ، جهرم ، شيراز ، اصفهان و تهران قيامهايي مكرر پديد آورد .
جايگزيني يك تكنوكرات غربزده به نام جمشيد آموزگار به جاي هويدا ، نخست وزير 13 ساله شاه ، كمكي به حل بحران رژيم نكرد . جعفر شريف امامي با شعار (( دولت آشتي ملي )) روي كار آمد . فريبكاريهاي وي و مذاكرات او با آقاي شريعتمداري در قم نيز نتوانست مبارزات مردم را متوقف سازد . در زمان دولت او كشتار بيرحمانه مردم بوسيله نيروهاي نظامي در ميدان شهدا ( ژاله ) تهران در روز 17 شهريور اتفاق افتاد . رسما حكومت نظامي در تهران و 11 شهر بزرگ ايران براي مدتي نا محدود برا قرد شد . از روشهاي موفق امام خميني در پيشبرد مبارزه عليه رژيم شاه دعوت مردم به اعتصاب و گسترش آن بود . اعتصابهاي سراسري در ماههاي پاياني رژيم شاه ره اركان رژيم و وزارتخانه ها و ادارات و مراكز نظامي كشيده شد و ضربه نهايي را اعتصاب كاركنان شركت نفت و بانكهاي و مراكز حساس دولتي وارد ساخت .
حميد انصاري - Imam-khomeini.com
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :