امروز:
دوشنبه 2 بهمن 1396
بازدید :
1563
جنگ تحميلي و دفاع مقدس
شكست طرحهاي براندازي نظام جمهوري اسلامي با استفاده از محاصره اقتصادي و سياسي كه از سوي آمريكا در جهان پيگيري مي شد و شكست اين كشور در عمليات صحراي طبس پس از اشغال لانه جاسوسي آمريكا ، و ناكامي در تجزيه كردستان ، هيئت حاكمه اين كشور را در سال 1359 به سمت تجربه راه حل نظامي تمام عيار سوق مي داد .
ارتش عراق در روز 31 شهريور 1359 تجاوز گسترده نظامي خويش را آغاز كرد همزمان هواپيماهاي نظامي عراق فرودگاه تهران و مناطق ديگر را ( در ساعت 2 بعد از ظهر آن روز ) بمباران كردند . ماشين جنگي صدام به سرعت كيلومترها در خاك ايران پيشروي كرد و مناطقي وسيع از پنج استان ايران را اشغال كرد . مقاومتهاي جانانه مرزنشينان در مراحل اوليه جنگ به علت عدم اطلاع و آمادگي قبلي و نداشتن تجهيزات و نيروي نظامي با قساوت بعثي ها در هم شكسته شد . شهرها و روستاهاي موجود در مناطق اشغالي به سرعت تخريب و به تلي از خاك بدل شدند و صدها هزار تن از خانه و كاشانه خود آواره گرديدند .
در 29/4/1367 با قبول قطعنامه 598 شوراي امنيت جنگ تحميلي 8 ساله به پايان رسيد . آغازگران جنگ به هيچيك از هدفهاي خويش نرسيدند ، نظام جمهوري اسلامي نه تنها سرنگون نشد بلكه در پرتو وحدت ملي مردم مسلمان ايران ، تكليف كليه عوامل ستون پنجم را در داخل كشور يكسره كرد و اقتدار خويش را در حاكميت بر تمامي پهنه هاي داخلي تثبيت كرد. در پهنه بين المللي نيز به عنوان يك قدرت با ثبات و غير قابل شكست حضور خود را به اثبات رسانيد و حقانيت خود را عليرغم 8 سال تبليغات مداوم خصمانه غربيها ثابت كرد و پيام خويش را ابلاغ نمود .
پس از برقراري صلح نسبي ، امام خميني در تاريخ 11/7/67 طي پيامي در 9 بند سياستها و خط مشي بازسازي كشور را براي مسئولين جمهوري اسلامي ترسيم نمود . پس از ده سال تجربه نظام جمهوري اسلامي ايران ، امام خميني در تاريخ 4/2/1368 به منظور اصلاح و تكميل اركان تشكيلات نظام اسلامي طي نامه اي به رئيس جمهور وقت ( حضرت آيه الله خامنه اي ) هيئتي از صاحب نظران و كارشناسان و مسئول بررسي و تدوين اصلاحات لازم در قانون اساسي بر اساس 8 محور تعيين شده در همين نامه نمود مواد اصلاح شده قانون اساسي در تاريخ 12 آذر 1368( بعد از رحلت امام ) به رفراندوم عمومي گذاشتند و با اكثريت مطلق آراء به تاييد ملت ايران رسيد .
دفاع از پيامبر اسلام و ارزشهاي ديني آخرين رويارويي امام خميني با غرب
جنگ عراق و ايران كه پايان يافت رهبران سياسي غرب تهاجم تازه اي عليه اسلام انقلابي آغاز كردند .
ماجراي تدوين و انتشار وسيع كتاب مبتذل (( آيات شيطاني )) نوشته سلمان رشدي و حمايت رسمي دولتهاي غربي از آن سر آغازي بر فصل تهاجم فرهنگي بود .
امام خميني در تاريخ 25/11/1367 در ضمن چند سطر كوتاه به صدور حكم ارتداد و اعدام سلمان رشدي و ناشرين مطلع از محتواي كفر آميز اين كتاب ، انقلابي ديگر بر پا كرد . پيامدهاي اين واقعه موجوديت جامعه اسلامي را به عنوان يك امت واحده جلوه گر ساخت . صدور اين حكم تصور اشتباه غربيها را در اينكه ايران با پذيرش قطعنامه از هدفهاي انقلابي اسلامي خود دست كشيده است ، در هم ريخت.
حميد انصاري - Imam-khomeini.com
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :