امروز:
چهار شنبه 1 آذر 1396
بازدید :
2149
شفا در قرآن

1. قال الامام الکاظم - عليه
السّلام - : في القرآن شفاء من کل داءٍِ.«مکارم الاخلاق، ص 420»امام کاظم - عليه السّلام - فرمود: در قرآن، شفاي هر دردي است.
2. قال رسول الله - صلّي
الله عليه و آله - : عليکم بالقرآن فانّه الشفاء النافع و الدواء المبارک و عصمة
لمن تمسّک به و نجاة لمن تَبِعَهُ.«جامع الاخبار، ج 1، ص 432»پيامبر اکرم - صلّي الله عليه و آله - فرمود: بر شما باد به کتاب خدا زيرا
قرآن شفايي سودمند و داروي پربرکت است و حافظ کسي است که به آن تمسک جويد و نجات
بخش کسي که از آن پيروي کند.
3. قال الامام علي - عليه
السّلام - : لا تستشفينَّ بغير القرآن فانه من کل داءٍ شاف.«غرر الحکم، ح 10316»امام علي - عليه السّلام - فرمود: به غير قرآن شفا مجوييد، زيرا که از هر
دردي، شفا دهنده خواهد بود.
4. قال الامام الباقر - عليه
السّلام - : من لم يُبرئهُ الحمد لم يُبرئهُ شيءٌ.«الکافي، ج 6، ص 458»امام باقر - عليه السّلام - فرمود: هر که را سوره حمد بهبود نبخشد، هيچ چيز
او را بهبود نبخشد.
5. قال الامام الصادق - عليه
السّلام - : شکا رجلٌ الي النبي - صلّي الله عليه و آله -  وجعاً في صدره فقال - صلّي الله عليه و
آله - استشف بالقرآن فان الله عزوجل يقول و شفاء لما في الصّدور.«الکافي، ج 6، ص 390»امام صادق - عليه السّلام - فرمود: مردي به پيامبر از درد سينه شکايت کرد،
پيامبر - صلّي الله عليه و آله - فرمود: از قرآن شفا بجوي زيرا که خداي عز و جل مي
فرمايد: قرآن شفا است براي آن چه در سينه ها است.
6. قال رسول الله - صلّي
الله عليه و آله - : خير الدواء القرآن.«آثار الصادق، ح 26469»پيامبر اکرم - صلّي الله عليه و آله - فرمود: بهترين دارو، قرآن است.7. قال الامام الرضا - عليه
السّلام - : في القرآن شفاءٌ من کل داءٍ و قال داووا مرضاکم بالصدقه و استشفوا
بالقرآن فمن لم يشفِهِ القرآن فلا شفاء له.«مستدرک الوسائل، ج 2، ص 98»امام رضا - عليه السّلام - فرمود: در قرآن دواي هر دردي است، و (سپس)
فرمود: مرض هاي خود را با صدقه مداوا و آنها را با قرآن شفا دهيد، پس کسي را که
قرآن شفا ندهد، پس هيچ شفايي براي او نيست.


مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :