امروز:
چهار شنبه 27 دي 1396
بازدید :
2212
مشورت

1. قال الإمام علي - عليه السلام - : شاور ذوي العقول، تأمن الزلل
والندم.«غرر
الحکم، ح 5755»امام علي - عليه السّلام - فرمود: با خردمندان مشورت کن، تا از لغزش و
پشيماني در امان ماني.
2. قال الإمام علي - عليه
السلام - : شاور في امورک الذين يخشون الله ترشد.«غرر
الحکم، ح 5756»امام علي - عليه السّلام - فرمود: در کارهاي خود با افراد خدا ترس مشورت
کن، تا راه درست را بيابي.
3. قال الإمام الصادق - عليه
السلام - : إن المشورة لا تکون إلا بحدودها الأربعة ... فأولها أن يکون الذي
تشاوره عاقلا، والثانية أن يکون حرا متدينا، والثالثة أن يکون صديقا مواخيا ... .«مکارم
الأخلاق، ج 2، ص 98»امام صادق - عليه السلام - فرمود: مشورت جز با حدود چهارگانه آن تحقق
نپذيرد, نخستين حد آن اين است که کسي که با او مشورت مي کني خردمند باشد، دوم اين
که آزاده و متدين باشد، سوم اين که دوست و برادروار باشد و چهارم اينکه راز خود را
به او بگويي و او به اندازه خودت از آن راز آگاه باشد، اما آن را بپوشاند و به کسي
نگويد.
4. قال رسول الله - صلي الله
عليه و آله - : لن يهلک امرؤ عن مشورة.«محاسن، ج
2، ص 436»رسول خدا - صلّي الله عليه و آله - فرمود: هيچ انساني از مشورت کردن نابود
نمي شود.
5. قال الإمام علي - عليه
السلام - : بعثني رسول الله - صلي الله عليه و آله - علي اليمن، فقال و هو يوصيني:
يا علي ما حار من استخار و لا ندم من استشار.«أمالي
شيخ طوسي، ص 136»امام علي - عليه السّلام - فرمود: رسول خدا - صلّي الله عليه و آله - مرا
به (امارت) يمن فرستاد و به من سفارش کرد: اي علي! کسي که از خدا طلب خير کرد,
سرگردان نشد و کسي که مشورت نمود, پشيمان نگشت.
6. قال الإمام علي - عليه
السلام - : المشورة تجلب لک صواب غيرک.«غرر الحکم،
ح 1509»امام علي - عليه السّلام - فرمود: مشورت کردن، انديشه هاي درست ديگران را
براي تو کسب مي کند.
7. قال الإمام علي - عليه
السلام - : المستشير متحصن من السقط.«غرر
الحکم، ح 1207»امام علي - عليه السّلام - فرمود: کسي که مشورت کند، از لغزيدن در خطاها
مصون مي ماند.
8. قال الإمام علي - عليه
السلام - : المستشير علي طرف النجاح.«غرر
الحکم، ح 1217»امام علي - عليه السّلام - فرمود: مشورت کننده، بر لبه پيروزي است.
9. قال الإمام علي - عليه
السلام - : المشاورة راحة لک وتعب لغيرک.«غرر
الحکم، ح 1857»امام علي - عليه السّلام - فرمود: مشورت کردن، مايه راحتي تو و زحمت ديگري
است.
10. قال الإمام علي - عليه
السلام - : الاستشارة عين الهداية، وقد خاطر من استغني برأيه.«نهج
البلاغه، حکمت 211»امام علي - عليه السّلام - فرمود: مشورت کردن، ديده راهيابي است و کسي که
به رأي و نظر خويش اکتفا کند، خود را به خطر افکنده است.
11. قال رسول الله - صلي
الله عليه و آله - : الحزم أن تستشير ذا الرأي و تطيع أمره.«بحار
الأنوار، ج 75، ص 105»رسول خدا - صلّي الله عليه و آله - فرمود: دورانديشي آن است که با صاحب نظر
مشورت کني و به نظر او عمل نمايي.
12. قال الإمام الحسن - عليه
السلام - : ما تشاور قوم إلا هدوا إلي رشدهم.«تحف
العقول، ص 233»امام حسن - عليه السّلام - فرمود: هيچ مردمي با هم مشورت نکردند مگر آن که
راه درست (حل مشکلات) خود را پيدا کردند.
13. قال رسول الله - صلي
الله عليه و آله - : لا مظاهرة أوثق من المشاورة.«محاسن، ج
2، ص 435»رسول خدا - صلّي الله عليه و آله - فرمود: هيچ پشتيباني قابل اعتمادتر از
مشورت نيست.
14. قال الإمام علي - عليه
السلام - : ظلم المستشير ظلم و خيانة.«غرر
الحکم، ح 6037»امام علي - عليه السّلام - فرمود: ستم کردن به مشورت کننده، هم ظلم است و
هم خيانت.
15. قال الإمام علي - عليه
السلام - : إذا أنکرت من عقلک شيئا فاقتد برأي عاقل يزيل ما أنکرته.«غرر
الحکم، ح 4156»امام علي - عليه السّلام - فرمود: هر گاه با فکر خود به جايي نرسيدي، از
انديشه خردمندي که مشکل تو را حل مي کند پيروي کن.
16. قال الإمام الرضا - عليه
السلام - (لما ذکر عنده أبوه): کان عقله لا توازي به العقول و ربما شاور الاسود من
سودانه، فقيل له: تشاور مثل هذا؟! فقال: إن الله تبارک وتعالي ربما فتح علي لسانه.«مکارم
الأخلاق، ج 2، ص 99»امام رضا - عليه السلام – (هنگامي که در حضور پدر بزرگوارش سخن به ميان
آمد)، فرمود: هيچ خردي با خرد آن حضرت برابري نمي کرد با اين حال گاه با يکي از
غلامان سياه خود مشورت مي کرد به ايشان عرض شد: با چنين کسي مشورت مي کني؟ فرمود:
چه بسا که خدا تبارک و تعالي (نظر درست را) بر زبان او جاري کند.
17. قال الإمام علي - عليه
السلام - : لا يستغني العاقل عن المشاورة.«غرر
الحکم، ح 10693»امام علي - عليه السّلام - فرمود: خردمند، از مشورت کردن بي نياز نيست.
18. قال الإمام علي - عليه
السلام - : خيانة المستسلم والمستشير من أفظع الامور، وأعظم الشرور، و موجب عذاب
السعير.«غرر
الحکم، ح 5075»امام علي - عليه السّلام - فرمود: خيانت کردن به فرد تسليم شده و مشورت
کننده، از شنيع ترين کارها و بزرگترين بديها است و موجب عذاب آتش افروخته مي شود.
19. قال رسول الله - صلي
الله عليه و آله - : من استشاره أخوه المؤمن فلم يمحضه النصيحة سلبه الله لبه.«بحار
الأنوار، ج 75، ص 104»رسول خدا - صلّي الله عليه و آله - فرمود: هر که برادر مؤمنش با وي مشورت
کند و او صادقانه راهنماييش نکند، خداوند عقلش را از او بگيرد.
20. قال الإمام الصادق -
عليه السلام - : إذا أردت أمرا فلا تشاور فيه أحدا حتي تشاور ربک، قال: قلت له:
وکيف اشاور ربي؟ قال: تقول: أستخير الله مائة مرة، ثم تشاور الناس، فإن الله يجري
لک الخيرة علي لسان من أحب.«مکارم
الأخلاق، ج 2، ص 98»امام صادق - عليه السّلام - فرمود: هر گاه اراده کاري کردي، پيش از مشورت
با پروردگارت با هيچ کس مشورت مکن. راوي مي گويد: عرض کردم: چگونه با پروردگارم
مشورت کنم؟ فرمود: صد مرتبه مي گويي: از خدا خير (و راه درست) را مي طلبم سپس با
مردم مشورت مي کني در اين صورت خداوند خير و صلاح تو را بر زبان هر که دوست داشته
باشد، جاري مي سازد.
21. قال الإمام الصادق -
عليه السلام - : لا تکونن أول مشير و إياک والرأي الفطير و تجنب ارتجال الکلام و لا
تشر علي مستبد برأيه و لا علي وغد و لا علي متلون و لا علي لجوج و خف الله في
موافقة هوي المستشير ... .«بحار
الأنوار, ج 72, ص 104»امام صادق - عليه السلام - فرمود: در مشورت نخستين کسي مباش که نظر مي دهد
و از اظهار رأي خام و ناپخته بپرهيز و از ناسنجيده گويي دوري کن و طرف مشورت آدم
خود رأي و سست انديش و دمدمي مزاج و لجوج قرار مگير و از خدا بترس و سعي نکن در
مشورت مطابق ميل و هوس مشورت کننده نظر دهي، زيرا که سعي در جلب رضايت او پستي
است.
22. قال الإمام الصادق - عليه
السلام - : لا تشاور أحمق، و لا تستعن بکذاب، و لا تثق بمودة ملول، فإن الکذاب
يقرب لک البعيد ويبعد لک القريب و الأحمق يجهد لک نفسه ولا يبلغ ما تريد و الملول
أوثق ما کنت به خذلک ... .«تحف
العقول، ص 316»امام صادق - عليه السلام - فرمود: با احمق مشورت مکن و از دروغگو کمک مگير
و به دوستي آدم دل مرده تکيه مکن، زيرا دروغگو دور را نزديک و نزديک را دور در
نظرت جلوه مي دهد و احمق خودش را براي تو خسته مي کند اما به آنچه مي خواهي نمي
رساندت و آدم دل مرده در زماني که کاملا به او اعتماد داري، تنهايت مي گذارد و در
اوج ارتباطت با او، از تو مي برد.
23. قال الإمام علي - عليه
السلام - : لا تدخلن في مشورتک بخيلا، فيعدل بک عن القصد و يعدک الفقر.«غرر
الحکم، ح 10348»امام علي - عليه السّلام - فرمود: در مشورت خود بخيل را داخل مگردان که تو
را از حق و ميانه روي باز مي دارد و از فقر مي ترساند.
24. قال الإمام علي - عليه
السلام - : لا تشرکن في رأيک جبانا، يضعفک عن الأمر و يعظم عليک ما ليس بعظيم.«غرر
الحکم، ح 10349»امام علي - عليه السّلام - فرمود: هرگز در انديشه خود ترسو را شريک مگردان،
که اراده تو را در انجام کارها به ضعف مي کشاند و آنچه را که بزرگ نيست در نظرت
بزرگ مي نماياند.
25. قال الإمام علي - عليه
السلام - : لا تستشر الکذاب، فإنه کالسراب يقرب عليک البعيد ويبعد عليک القريب.«غرر الحکم،
ح 10351»امام علي - عليه السّلام - فرمود: با دروغگو مشورت مکن، چون دروغگو، مانند
سراب، دور را در نظرت نزديک نشان مي دهد و نزديک را دور.
26. قال رسول الله - صلي
الله عليه و آله - : مشاورة العاقل الناصح رشد ويمن وتوفيق من الله، فإذا أشار
عليک الناصح العاقل فإياک والخلاف، فإن في ذلک العطب.«محاسن، ج
2، ص 438»رسول خدا - صلّي الله عليه و آله - فرمود: مشورت کردن با خردمند خيرخواه،
مايه هدايت و ميمنت است و توفيقي است از جانب خداوند، پس هر گاه خيرخواه خردمند تو
را راهنمايي کرد، مبادا مخالفت کني که موجب نابودي مي شود.
27. قال الإمام علي - عليه
السلام - : استشر عدوک العاقل، واحذر رأي صديقک الجاهل.«غرر
الحکم، ح 2471»امام علي - عليه السّلام - فرمود: با دشمن داناي خود مشورت کن و از نظر
دوست نادان خود بپرهيز.
28. قال الإمام الباقر -
عليه السلام - : اتبع من يبکيک وهو لک ناصح، ولا تتبع من يضحکک وهو لک غاش.«محاسن، ج
2، ص 440»امام باقر - عليه السّلام - فرمود: از کسي که تو را مي گرياند، اما خيرخواه
توست پيروي کن و از کسي که تو را مي خنداند، اما با تو يکرنگ نيست، پيروي مکن.
29. قال رسول الله - صلي
الله عليه و آله - : تصدقوا علي أخيکم بعلم يرشده ورأي يسدده.«بحار
الأنوار، ج 75، ص 105»رسول خدا - صلّي الله عليه و آله - فرمود: با دانشي که برادر شما را
راهنمايي مي کند و با نظري که راه درست را به او نشان مي دهد، به وي صدقه بدهيد.
30. قال الإمام زين العابدين
- عليه السلام - : حق المستشير إن علمت أن له رأيا أشرت عليه، وإن لم تعلم أرشدته
إلي من يعلم.«الخصال،
ص 570»امام سجاد - عليه السّلام - فرمود: حقّ مشورت کننده اين است، که اگر براي
راهنمايي او نظري داري، راهنماييش کني و اگر اطلاعي نداشته باشي او را به کسي که
(در آن زمينه) آگاهي دارد، راهنمايي کني.
31. قال رسول الله - صلي
الله عليه و آله - : من غش المسلمين في مشورة فقد برئت منه.«عيون
أخبار الرضا - عليه السلام -، ج 2، ص 66»رسول خدا - صلّي الله عليه و آله - فرمود: هر که به مسلمانان در مشورتي
خيانت کند، من از او بيزارم.


مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :