امروز:
پنج شنبه 28 دي 1396
بازدید :
1358
در مظلوميت عاشورا و عزاداران عاشورا
اواخر بهمن ماه 1384 در .... مقاله اي تحت عنوان عاشوراي امسال و مرثيه روز به قلم آقاي محمود نكو روح منتشر شد. در اين مقاله نويسندة محترم عزاداري هاي مردم را گريه اي بر مصائب خودشان در حوزه هاي مختلف مي داند و به نوعي ادعا مي كند كه اين مراسم آن قدر ظاهري شده است كه ديگر كسي براي مصائب امام حسين ـ عليه السّلام ـ اشك نمي ريزد و هر چه هست مصيبت‎هاي گوناگون زندگي در اين مملكت است.
در بخشي از اين نوشته آمده است:
«در كشوري كه ستم در حوزه اقتصاد تا سياست و... از ستم حكومتي تا ستم طبقاتي در طول قرن ها مكرر بوده و معمولاً فريادرسي نيز نبوده است، اكنون براي سينه زني ها و حسينيه ها بودجه اي سنگين تعيين كرده اند. در حالي كه قبلاً‌ اين گونه امور خودجوش و از بودجة مردم بوده است. شرممان باد كه همواره در برابر مصائب جامعه فقط شك، تا جايي كه امروز اشكمان هم نمي آيد و چشمانمان بهت زده فقط تماشاچي است و بيش از گذشته مسخ شده ايم.»
پيرامون آنچه ايشان به عزاداريم ملت نسبت داده اند نكاتي قابل توجه و تأمل به نظر مي رسد:
1. گرچه نويسنده كوشش كرده است تا عزاداري ها را ساختگي جلوه دهد، آنگاه اعمال مردم را با دنياي سياست و اقتصاد و كاستي هاي آنها گره بزند، ولي به نظر مي رسد اولين نكته اي كه خودنمايي مي كند و توجه خواننده بدان جلب مي شود عدم ارتباط پديده هايي است كه با مشقت به هم نسبت داده شده اند.
2. چگونه است كه ايشان با نگاهي جامع و دقيق!! توانسته اند در هواي ابري عاشورا به خوبي تشخيص دهند كه مردم صادقانه و مخلصانه عزاداري نمي كنند؟
جاي بسي تعجب است كه در روزگاري كه هر كسي ـ دست كم ـ ادعاي ارج نهادن و دفاع از آزادي عقيده را دارد، نويسنده اي درصدد تفتيش ميزان اعتقاد،‌خلوص و صدق عمل ديني مردم باشد، و بدون هرگونه استدل با اطمينان ادعا كند كه اين مردم، اشك بر خويش مي ريزند و عزاداري شان فقط در چهره ها نمايان است و...
3. واضح است كه بدون تحقيق ميداني نمي توان حكمي كلي براي يك پديدة اجتماعي ارائه داد، حالي نويسندة محترم با كدام دليل و با استفاده از نتايج كدام تحقيق ميداني به اين نتيجه قطعي رسيده است كه مردم گرفتار ظاهر فريبي شده اند؟
اينكه اشك شما نمي‎آيد دليل نمي‎شود كه ديگر مردم هم همين طور باشند، ناخودآگاه داستان طوطي و بقال مثنوي به ذهن مي آيد و ترنم اين بيت زيبا كه:
كار پاكان را قياس از خود مگير گر چه آيد در نبشتن شير شير
جمعيتي كه به تعبير ايشان موج مي زند را نمي توان فقط با ذهنيت هاي خويش محكوم كرد.
4. مردم اين سرزمين سال هاست كه در شرايط گوناگون سياسي، اجتماعي، اقتصادي و معيشتي، حتي در سخت ترين اوضاع، همواره از صميم جان براي محرم و امام حسين ـ عليه السّلام ـ سرمايه هاي مادي و معنوي خويش را در طبق اخلاص مي نهند و شايد بتوان گفت مردمي ترين و خودجوش ترين مراسم مذهبي، همين مراسم است. اگر حتي به عنوان يك رهگذر بيگانه با فرهنگ اين مردم از كنار عزاداري ها و تعزيه ها بگذريد به وضوح خواهيد ديد كه بدون هرگونه اصرار يا حتي تشويق و ترغيب دولتي، به راحتي هزينه مي كنند و به نحو احسن برگزار كننده اين مراسم هستند.
5. در كدام بودجه دولتي ـ در دولت هاي پيشين و فعلي ـ رقم سنگين براي مساجد و حسينيه ها تخصصي يافته است ؟ (دست كم اشاره كنيد كدام بودجه و در چه سالي،‌اثبات آن پيش كش) تازه اگر بر فرض هم چنين بودجه اي اختصاص يافته باشد، امري عادي و در دنياي دمكراتيك امروزي است كه دولت ها وظيفه دارند بر اساس آداب و رسوم و فرهنگ هر جامعه اي براي همة شئون زنندگي مردم هزينه كنند و در جامعه اي مثل ايران كه اكثر قاطع آن مسلمان هستند شعائر اسلامي، جايگاهي خاص دارد، علاوه بر اينكه در خصوص تعظيم و عزاداري سيدالشهداء ـ عليه السّلام ـ حتي هم وطنان غير مسلمانان نيز به انجام اين مراسم بزرگ مي پردازند.
سواي آنكه همان طور كه در مورد حفظ و تقويت فرهنگ بومي اقوام و يا كمك به احزاب سياسي دولت بودجه اختصاص مي دهد، هيچ اشكالي در نفس كمك كردن به چنين مراسم فراگيري وجود ندارد، مگر اينكه بخواهيم خود را در جايگاه فوق فهم و درك اكثر مردم دانسته مدعي باشيم كه مردم در اين گونه موارد نادرست عمل مي كنند.
6. در وجود كاستي ها و نقايص اقتصادي، معيشتي و حتي سياسي در جامعه ما شكي نيست؛ ولي مردمي فهيم،‌فرهيخته و بزرگوار مثل ايرانيان را در حد انسان هايي دليلي جلوه دادن، تمسخر اين ملت بزرگ است. اين توهين به مردم است كه براي كاستي هاي زندگي شان به كوچه و خيابان مي آيند و به بهانة‌عزاداري ـ بر سر و سينة خود مي زنند و گريه مي كنند و... .
اين تهمتي نابخشودني است كه مردمي را كه با همة سختي ها، از معيشت تنگ خود مي كاهند تا در عزاداري سالار شهيدان سهمي داشته باشند، با اين تعابير محكوم كنيد.
علي مخدوم
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :