امروز:
دوشنبه 2 بهمن 1396
بازدید :
13557
مطهرات
سئوال: چند چيز نجاست را پاك مي‌كند، آنها را نام ببريد؟
جواب: ده چيز، نجاست را پاك مي‌كند و آنها را مطهرات مي‌گويند:
1.آب. 2.زمين. 3.آفتاب. 4.استحاله. 5.انتقال. 6.اسلام. 7.تبعيت 8..برطرف شدن عين نجاست 9.استبراء حيوان نجاست خوار 10. غائب شدن مسلمان (ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره), م 148)
آب
سئوال 1: چه شرايطي بايد باشد تا آب چيز نجس را پاك نمايد؟
جواب: 1. آب بايد مطلق باشد، پس آب مضاف مانند گلاب و..، چيز نجس را پاك نمي‌كند.
2. آب بايد پاك باشد.
3. آنكه وقتي چيز نجس را مي‌شوند آب مضاف نشود و بو يا رنگ يا مزه‌ي نجاست هم نگيرد.
4. آنكه بعد از آب كشيدن چيز نجس، عين نجاست در آن نباشد. (ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره), م149)
سئوال 2: انواع آب‌هاي مطلق را نام ببريد؟
جواب: 1) آب كر، 2) آب قليل، 3) آب جاري، 4) آب باران، 5) آب چاه. (ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره), م15)
سئوال 3: به چه آبي، آب كر و قليل گفته مي‌شود؟
جواب: آب كر مقدار آبي است كه اگر در ظرفي كه درازا و پهنا و گودي آن، هر يك سه وجب و نيم است بريزند، آن ظرف را پر كند. حال اگر آب از اين ميزان كمتر باشد و از زمين نجوشد، آب قليل گفته مي‌شود. (ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره), م16 و 25)
سئوال 4: اگر آب كر را با تشت به جاي نجس بپاشند آيا اين آب، آب كر محسوب مي‌شود؟
جواب: خير ـ آبي كه با ظرف كوچك‌تر از كر منتقل شوده است قليل محسوب مي‌شود. (ر.ک با صرف نظر از تغير عبارت توضيح المسائل امام خميني(ره), م25)
سئوال 5: اگر عين نجاست مثل خون به آبي بيشتر از كر برسد چه حكمي دارد؟
جواب: اگر عين نجس مانند خون به آبي كه بيشتر از كر است برسد و بو يا رنگ يا مزه‌ي قسمتي از آن را تغير دهد، چنانچه مقداري كه تغير نكرده كمتر از كر باشد تمام آب نجس مي‌شود، و اگر به اندازه‌ي كر يا بيشتر باشد فقط مقداري كه بو يا رنگ يا مزه‌ي آن تغيير كرده نجس مي‌باشد. (ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره), م19)
سئوال 6: اگر فردي با شلنگ منزل، آب را بر فرش متنجس، جاري نمايد، آيا از طهارت كفايت مي‌نمايد يا خير؟ و آيا غساله و آبي كه جاري مي‌شود و لو اندك بايد رفع گردد؟
جواب: به نظر برخي از مراجع با برطرف شدن عين نجاست و اتصال آب كر يا جاري به فرش متنجس و فرا گرفتن آن، محل متنجس پاك مي‌شود و جدا شدن غساله آن لازم نيست. و به نظر بعضي ديگر از مراجع لازم است غساله نجس جدا گردد. (ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره), م159)
سئوال 7: حكم آب جاري كه با نجاست تماس پيدا كند چيست؟
جواب: اگر رنگ و بو و مزه نجاست را نگيرد، پاك باقي مي‌ماند مثلاً اگر گوسفندي را در كنار جوي آب سر ببرند مقدار آب جاري كه رنگ خون گرفته نجس است و بقيه آن پاك مي‌باشد. (ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره), م30)
سئوال 8: استفاده از آب چاهي كه جانداري مرده چون مرغ و گربه در آن بيفتد چگونه است؟
جواب: لازم است به مقداري كه آب، بوي تعفن ميته يا طعم آن را مي‌دهد، خارج نمايند و بقيه آن پاك و قابل استفاده است. (ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره), م44 و 45)
سئوال 9: اگر چيز نجس را كه بايد دوبار شسته شود، يك بار شسته شود ولي مقدار آبي كه به يك بار شسته مي‌شود، بيشتر از مقدار آبي است كه به دوبار شسته مي‌شود، آيا آن چيز پاك مي‌شود؟
جواب: زيادي آب ميزان نيست و در موارد لزوم تعدد بايد مراعات شود. (ر.ک استفتائات امام خميني(ره), ج1, س315)
سئوال 10: آيا با تري دست مي‌شود چيز نجس را تطهير كرد؟ مثلاً يك دست بكشد و نجاست را برطرف كند و يك دست ديگر بكشد و آن را پاك كند؟
جواب: كافي در تطهير نيست. (ر.ک استفتائات امام خميني(ره), ج1, س319)
سئوال 11: تطهير متنجس به بول، به وسيله‌ي آب جاري يا آب لوله‌ي شهر يا آب كر،‌فشار يا تعدد مي‌خواهد يا خير؟
جواب: در فرض مسأله تعدد لازم نيست ولي در تطهير چيزهايي كه قابل فشار است، بنابر احتياط فشار لازم است. (ر.ک استفتائات امام خميني(ره), ج1, س321)
سئوال 12: قسمتي از فرش به واسطه‌ي بول نجس شده و به پشت فرش هم رسيده و در نتيجه آن قسمت از كف اطاق هم نجس شده، آيا وقتي كه از رو، فرش را با آب لوله كشي تطهير كنيم، قسمت پشت فرش و آن قسمت از كف اطاق هم پاك مي‌شود يا خير؟
جواب: براي آب كشيدن، زمين بايد جداگانه تطهير شود و براي پاك كردن فرش اگر با آب لوله رويش آب بريزند و از پشتش عبور كند و خارج شود، هر دو رو پاك مي‌شود. (ر.ک استفتائات امام خميني(ره), ج1, س322)
سئوال 13: اگر رنگ و بو و طعم آب كري كه نجس شده است، به واسطه‌ي افزودن يك ماده‌ي شيمياي به آب كر، از بين برود، آيا پاك مي‌شود؟
جواب: طاهر و پاك نمي‌شود. (ر.ک استفتائات امام خميني(ره), ج1, س324)
سئوال 14: آيا در ماشين‌هاي لباسشويي برقي كه مقداري آب از شير متصل به كر داخل مخزن جمع مي‌شود و روي لباس‌ها مي‌ريزد و بعد آب قطع مي‌شود و آب موجود در مخزن در اثر نيروي گريز از مركز از لباس‌ها جدا شده و بيرون مي‌رود آيا از نظر شرعي لباس‌ها پاك است يا خير؟
جواب: بعد از زوال عين نجاست اگر دو مرتبه در آب قليل و يا يك مرتبه با آب لوله شسته شود و غساله منفصل شود، پاك مي‌شود. (ر.ک استفتائات امام خميني(ره), ج1, س328)
سئوال 15: در رابطه با لباس‌شويي‌هاي عمومي: با توجه به اين كه در هر منطقه و محله افرادي كه طهارت اسلامي را رعايت نمي‌كنند، كم و بيش وجود دارند، آيا لباس‌هايي كه در اين لباسشويي‌ها شسته مي‌شوند پاكند يا خير؟
جواب: اگر لباس را پاك تحويل داده‌اند و شك داشته باشند كه نجس شده، پاك است و همچنين اگر لباس نجس بوده و كسي كه متصدي شستن است بگويد تطهير نموده، محكوم به طهارت است. (ر.ک استفتائات امام خميني(ره), ج1, س329)
سئوال 16: آيا خشك شويي‌ها كه لباس مردم را با مواد شيميايي مي‌شويند در صورتي كه لباس نجس باشد باعث پاك شدن لباس مي‌شوند؟
جواب: در فرض مرقوم طهارت حاصل نمي‌شود. (ر.ک استفتائات امام خميني(ره), ج1, س330)
سئوال 17: اگر لباس آلوده به خون يا مني را بشوئيم ولي پس از تطهير، باز رنگ و اثر آن باقي بماند؛ آيا اين مقدار شستن كفايت مي‌كند؟
جواب: اگر عين نجاست مني يا خون از بين برود و شسته شود، پاك مي‌شود هر چند رنگ آن باقي باشد و از وسوسه اجتناب لازم است. (ر.ک استفتائات امام خميني(ره), ج1, س334)
سئوال 18: بعضي از مايعات مثل رنگ‌ها كه بر درب‌ها مي‌زنند اگر نجس شوند در صورت انجماد آيا با آب قابل تطهير است يا خير؟ و ظاهر آنها چطور؟
جواب: ظاهر آن قابل تطهير است. (ر.ک استفتائات امام خميني(ره), ج1, س335)
سئوال 19: آب باراني كه از ناودان خانه‌ها هنگام عبور از كوچه يا خيابان به سر ما مي‌ريزد چه حكمي دارد؟
جواب: يكي از مطهرات باران مي‌باشد و آبي كه از ناودان پايين مي‌ريزد محكوم به طهارت مي‌باشد. (ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره), م39)
سئوال 20: در شهر ما تقريباً همه منازل از پمپ آب استفاده مي‌كنند آيا آب جاري در لوله‌هاي منازل (با توجه به اينكه آب در مخزن مي‌ماند و پمپاژ مي‌شود) آب قليل مي‌باشد؟
جواب: اگر آب در مخزن كمتر از كُر باشد و متصل به كر هم نباشد، حكم آب قليل را دارد كه در ابتدا بايد رعايت احكام آب قليل بنمايند. اما پس از روشن شدن پمپ و متصل شدن آب شهر يا منبع، حكم آب كر را دارد. (ر.ک توضيح المسائل آيه الله گلپايگاني, ج1, ص28, س5)
زمين
سئوال 1: سنگ موزائيك و آسفالت غير قيري، آيا از مطهرات هستند؟
جواب: بلي ـ پاك كننده است. (ر.ک توضيح المسائل آيه الله گلپايگاني, ج1, ص45, س69)
سئوال 2: شرايط مطهر بودن زمين چيست؟
جواب: زمين با سه شرط كف پا و ته كفش نجس را پاك مي‌كند:
1. آنكه پاك باشد.
2. خشك باشد.
3. عين نجاست مثل خون و بول يا گِل نجس با راه رفتن يا ماليدن پا به زمين، از كف پا يا كفش برطرف شده باشد و نيز زمين بايد خاك يا سنگ و مانند اينها باشد و بعضي از فقها مي‌فرمايند، آجر فرش هم پاك كننده است. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, م183)
سئوال 3: چقدر راه رفتن روي زمين موجب پاك شدن مي‌شود؟
جواب: بهتر است پانزده قدم يا بيشتر راه برود. (ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره), م185)
سئوال 4: زمين چه چيزهايي را پاك مي‌كند؟
جواب: زمين ته كفش و كف پا را پاك مي‌كند و به نظر بعضي از فقهاء، كف پاي مصنوعي و ته عصا و نعل چهار پايان و چرخ ماشين و گاري هم به وسيله راه رفتن روي زمين پاك مي‌شود. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, م183)
سئوال 5: اگر پاي انسان (مثلاً) به غير از راه رفتن نجس شود آيا زمين آن را پاك مي‌كند؟
جواب: نجاستي كه به غير راه رفتن به پا رسيده است با راه رفتن پاك نمي‌شود و بايد با آب تطهير شود. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, م183)
آفتاب
سئوال 1: آيا شيشه‌هاي معمولي درب و پنجره، مانع مطهريت آفتاب هستند يا نه؟ و اگر پشت خود شيشه نجس باشد، با تابيدن آفتاب بر روي آن پاك مي‌شود يا خير؟ (مقلد امام)
جواب: اگر مانع تابش آفتاب بر جايي نجس نباشد، مانع مطهر بودن نيست. (ر.ک استفتائات جديد امام خميني(ره), ج1, س338)
سئوال 2: آفتاب چه چيزهايي را پاك مي‌كند؟ و چه شرايطي بايد حاكم باشد تا آنها را پاك كند؟
جواب: آفتاب، زمين و ساختمان و چيزهايي كه مانند درب و پنجره در ساختمان به كار برده شده، و همچنين ميخي را كه به ديوار كوبيده‌اند و جزء ساختمان حساب مي‌شود با شش شرط پاك مي‌كند:
1.@#@ آنكه چيز نجس به طوري تر باشد كه اگر چيز ديگر به آن برسد تر شود، پس اگر خشك باشد بايد به وسيله‌اي آن را تر كنند تا آفتاب خشك كند.
2. آنكه اگر عين نجاست در آن چيز باشد، پيش از تابيدن آفتاب آن را برطرف كنند.
3. آنكه چيزي از تابيدن آفتاب جلوگيري نكند، پس اگر آفتاب از پشت پرده يا ابر و مانند اينها بتابد و چيز نجس را خشك كند، آن چيز پاك نمي‌شود، ولي اگر ابر به قدري نازك باشد كه از تابيدن آفتاب جلوگيري نكند اشكال ندارد.
4. آنكه آفتاب به تنهايي چيز نجس را خشك كند. پس اگر مثلاً چيز نجس به وسيله‌ي باد و آفتاب خشك شود، پاك نمي‌گردد، ولي اگر باد به قدري كم باشد كه نگويند به خشك شدن آن چيز نجس كمك كرده، اشكال ندارد.
5. آنكه آفتاب مقداري از بناء و ساختمان را كه نجاست به آن فرو رفته، يك مرتبه خشك كند، پس اگر يك مرتبه بر زمين و ساختمان نجس بتابد و روي آن را خشك كند، و دفعه‌ي ديگر زير آن را خشك كند، فقط روي آن پاك مي‌شود و زير آن نجس مي‌ماند.
6. آنكه ما بين روي زمين يا ساختمان كه آفتاب به آن مي‌تابد با داخل آن، هوا يا جسم پاك ديگري فاصله نباشد.
(ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره), م191)
استحاله
سئوال 1: استحاله از مطهرات است، لطفاً آن را توضيح دهيد؟ (بر اساس فتواي آقايان: امام، مكارم، تبريزي)
جواب: استحاله يعني چيزي به چيز ديگري تبديل شود كه ديگر اسم سابق را نداشته باشد مانند اينكه سگ در نمكزار فرو رود و تبديل به نمك شود يا كود تبديل به خاك شود و يا چوب نجس پس از سوختن، خاكسترش پاك است. بنابراين استحاله موجب پاكي چيز نجس مي‌شود. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, م195)
سئوال 2: برطرف شدن عين نجاست را توضيح دهيد؟
جواب: برطرف شدن عين نجاست اين است كه اگر بدن حيوان به عين نجاست، نجس شده باشد، مثل خون، وقتي خون آن برطرف شود پاك مي‌شود و ديگر احتياج به آب كشيدن ندارد. (ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره), م216)
سئوال 3: اگر روغني كه جهت سوختن استفاده مي‌شود (نفت، گازائيل، بنزين) نجس شود و بعد از سوختن به صورت دوده درآيد آيا در اين صورت استحاله شده و پاك است يا خير؟
جواب: دوده‌ي متنجس نجس نيست، مگر آنكه آلوده به ذرات متنجس باشد. (ر.ک استفتائات جديد امام خميني(ره), ج1, س339)
سئوال 4: آب داغي كه نجس مي‌باشد آيا بخار آن هم نجس است؟ (مقلد حضرت امام)
جواب: پاك است. (ر.ک استفتائات جديد امام خميني(ره), ج1, س340)
ساير مطهرات
سئوال 1: انتقال از جمله‌ي مطهرات است لطفاً آن را توضيح دهيد؟
جواب: اگر خون بدن انسان يا خون حيواني كه خون جهنده دارد، به بدن حيواني كه خون جهنده ندارد، برود و خون آن حيوان حساب شود پاك مي‌گردد، اين عمل و فرايند را انتقال گويند. بنابراين خوني كه زالو از انسان مي‌مكد چون خون زالو به آن گفته نمي‌شود بلكه مي‌گويند خون انسان است، نجس مي‌باشد. (ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره), م205)
سئوال 2: خون پشه‌اي كه روي بدن انسان مي‌نشيند و روي بدن انسان كشته مي‌شود چه حكمي دارد؟
جواب: اگر كسي پشه‌اي را كه به بدنش نشسته بكشد و نداند خوني كه از پشه بيرون آمده از او مكيده يا از خود پشه مي‌باشد، پاك است. و همچنين است اگر بداند از او مكيده ولي جزو بدن پشه حساب شود. اما اگر فاصله بين مكيدن خون و كشتن پشه به قدري كم باشد كه بگويند خون انسان است، يا معلوم نباشد كه مي‌گويند خون پشه است يا خون انسان، نجس مي‌باشد. (ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره), م206)
سئوال 3: اسلام كه از مطهرات است چگونه شخص كافر را پاك مي‌كند؟
جواب: اگر كافر شهادتين را بگويد، يعني بگويد: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمداً رسول الله مسلمان مي‌شود، و بعد از مسلمان شدن، بدن و آب دهان و بيني و عرق او پاك است. ولي اگر موقع مسلمان شدن عين نجاست به بدن او بوده، بايد برطرف كند و جاي آن را آب بكشد،‌ولي اگر پيش از مسلمان شدن عين نجاست برطرف شده باشد لازم نيست جاي آن را آب بكشد. (ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره), م207)
سئوال 4: تبعيت چيست؟ و چگونه شيء نجس را پاك مي‌كند؟
جواب: تبعيت آن است كه چيز نجسي به واسطه‌ي پاك شدن چيز نجس ديگر پاك شود. مثلاً كسي كه با دست خود چيزي را آب مي‌كشد، اگر دست و آن چيز با هم آب كشيده شود بعد از پاك شدن آن چيز، دست او هم پاك مي‌شود. (ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره), م210)
سئوال 5: حيوان نجاستخوار را چگونه بايد پاك كرد تا بتوان از آن بهره جست؟
جواب: بول و غائط حيواني كه به خوردن نجاست انسان عادت كرده، نجس است و اگر بخواهند پاك شود بايد آن را استبراء كنند، يعني تا مدتي كه بعد از آن مدت ديگر نجاستخوار به آن نگويند، نگذارند نجاست بخورد و غذاي پاك به آن بدهند. (ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره), م220)
سئوال 6: اگر شئي در اختيار شخصي باشد و آن شيء نجس شده باشد، بعد از مراجعه به آن مكان از نجاست اثري نمي‌بينيم، حال آيا غائب شدن دليل بر پاك شدن شيء نجس شده است؟
جواب: غايب شدن مسلمان و چيزي كه در اختيار اوست در صورتي محكوم به طهارت است كه احتمال آب كشيدن توسط آن شخص داده شود و الا غايب شدن از محل نجس اثري در تطهير ندارد. بلي اگر مكاني نجس شده بود و مسلماني كه رعايت مسائل طهارت و نجاست را مي‌كند از آن مطلع گشته و بعد ديديم با آن مكان معامله طهارت مي‌كند و احتمال آب كشيدن داديم، ‌محكوم به طهارت است. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, م221)
سئوال 7: در روستاي ما براي تهيه‌ي شيره‌ي انگور، آب انگور رسيده را مي‌گيرند و آن را با خاك مخصوصي مخلوط مي‌كنند و بعد آن را مي‌جوشانند تا اين كه حدود 3/1، يعني يك ثلث آن كم شود، سپس آن را در آفتاب قرار مي‌دهيم تا كمتر و غليظ‌تر و تيره‌تر شود؛ بعد جهت خوردن استفاده مي‌شود، حال اين شيره‌ي انگور چه حكمي دارد؟
جواب: در فرض مرقوم اگر با جوشيدن روي آتش دو ثلث آن كم نشود، خوردن آن حرام است. (ر.ک استفتائات جديد امام خميني(ره), ج1, س342)
كيفيت تطهير
سئوال 1: اگر جاي نجس را فقط با چيزي پاك كنند (به طريقه‌ي غير شرعي) ولي نجاستي ديگر ديده نشود، آن مكان چه حكمي دارد؟ آيا نجاست را همچنان انتقال مي‌دهد؟
جواب: در فرض سئوال، مكان مذكور نجس است و در صورت ملاقات با رطوبت موجب نجاست مي‌گردد. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, ج1, م170, ص118 و م125, ص96)
سئوال 2: وسائل آرايشگاه كه به خون آلوده مي‌شوند و ما نمي‌دانيم كه آيا آنها را بعداً به طريقه‌ي شرعي شستشو مي‌دهند يا نه حكم آنها چيست؟
جواب: پس از نجاست تا يقين به پاك شدن به طريق شرعي نداشته باشيد، محكوم به نجاست است. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, ج1, م127,ص97
سئوال 3: اگر جايي از ديوار يا درب نجس شود و قابل شستشو نباشد و ‌آفتاب هم به آن نتابد چگونه مي‌شود آن را پاك كرد؟
جواب: اگر نياز به پاك كردن باشد بعد از برطرف کردن عين نجاست با ريختن آب قليل يا با شلنگ آب متصل به كر پاك مي‌شود. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, ج1, م180, ص122)
سئوال 4: اگر نجاستي داخل محفظه بيني يا گوش شود تطهير آن چگونه است؟
جواب: تطهير داخل بيني يا گوش لازم نيست. اگر ظاهر آن نجس شده است، ظاهر را تطهير نمائيد كفايت مي‌كند. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, ج1, م216, ص138)
سئوال 5: اگر از قسمتي از بدن خون بيايد و ما متوجه نباشيم و بدن ما كه خون آلود است به بعضي جاها اصابت كند و ما هم دقيقاً ندانيم كه به كجا برخورد كرده است به عنوان مثال كه از قسمتي از پا خون آمد به اندازه محدود و ما هم در چند اتاق به روي فرش راه رويم بعد از چند دقيقه متوجه خون شويم چه حكمي دارد؟
جواب: هر نقطه‌اي كه يقين داريد خون به آن رسيده نجس است و بايد تطهير شود و جاهاي مشكوك محكوم به طهارت است. (تحرير الوسيله, ج1, ص121, قول في کيفيه المتجنس)
تخلي
سئوال 1: طهارت صحيح از نظر اسلام براي زن و مرد هنگام تخلي چگونه است؟
جواب: بعد از پاك شدن عين نجاست در مورد ادرار دوبار و در مورد مدفوع يك بار شستن با آب قليل كفايت مي‌كند و اگر شلنگ متصل به كر باشد يك بار آب ريختن پس از برطرف شدن عين نجاست كافي است. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, م66 و 67)
سئوال 2: آيا انسان هنگام تخلي لازم است عورت خود را از بچه‌ي مميز بپوشاند؟
جواب: واجب است انسان وقت تخلي و مواقع ديگر، ‌عورت خود را از كساني كه مكلفند (چه محرم و چه نامحرم) و همچنين ديوانه‌ي مميز و بچه‌هاي مميزي كه خوب و بد را مي‌فهمند، بپوشانند. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, م57)
سئوال 3: آيا انسان هنگام تخلي مي‌تواند رو به قبله بنشيند؟ اگر جواب منفي است، در صورتي كه انسان مجبور باشد، حكم شرعي را برايمان روشن فرمائيد؟
جواب: موقع تخلي بايد طرف جلوي بدن، يعني شكم و سينه رو به قبله و پشت به قبله نباشد. ولي اگر كسي مجبور باشد رو به قبله بنشيند مثلاً براي اينكه نامحرم او را نبيند، مجبور است رو به قبله بنشيند مانعي ندارد. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, م59 و 62)
سئوال 4: آيا مي‌شود هنگام غائط كردن جهت تطهير از دستمال كاغذي يا پارچه و يا سنگ و مانند اينها استفاده كرد؟ در چه جاهايي مي‌توان فقط با آب مخرج غائط را طاهر ساخت؟
جواب: در سه صورت، مخرج غائط فقط با آب پاك مي‌شود:
1.@#@ آنكه با غائط، ‌نجاست ديگري مثل خون بيرون آمده باشد.
2. آنكه نجاستي از خارج به مخرج غائط رسيده باشد.
3. آنكه اطراف مخرج بيشتر از مقدار معمول آلوده شده باشد. در غير اين سه صورت مي‌شود مخرج را با آب شست و يا با پارچه و سنگ و مانند اينها پاك كرد، اگرچه شستن با آب بهتر است. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, م65)
سئوال 5: آيا مخرج بول با غير آب پاك مي‌شود؟
جواب: خير ـ مخرج بول فقط با آب مي‌تواند، پاك شود. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, م66)
سئوال 5: استبراء چيست؟ آيا اين عمل بعد از ادرار واجب است؟ و آيا اين عمل مختصّ مردان است يا زنها هم استبراء مختص به خودشان دارند؟
جواب: استبراء عمل مستحبي است كه مردها بعد از بيرون آمدن بول انجام مي‌دهند، و آن داراي اقسامي است، و بهترين آنها اين است كه بعد از قطع شدن بول، اگر مخرج غائط نجس شده، اول آن را تطهير كنند، بعد سه دفعه با انگشت ميانه‌ي دست چپ از مخرج غائط تا بيخ آلت بكشند و بعد شست را روي آلت و انگشت پهلوي شست را زير آن بگذارند و سه مرتبه تا ختنه‌گاه بكشند و پس از آن سه مرتبه سر آلت را فشار دهند. استبراء مختص مردها است و براي زنها استبراء از بول نيست و اگر رطوبتي ببيند و شك كند پاك است يا نه، پاك مي‌باشد. وضو و غسل را هم باطل نمي‌كند. (ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره), م72 و 77)
سئوال 6: چه فايده‌اي براي استبراء در طهارت مترتب است؟
جواب: فائده‌اش آن است كه اگر استبراء به شكل صحيحي انجام شود، هر رطوبت مشكوكي كه از انسان خارج شود، محكوم به طهارت است. آبي كه گاهي بعد از ملاعبه و بازي كردن از انسان خارج مي‌شود و به آن مَذي مي‌گويند پاك است. و نيز آبي كه گاهي بعد از مني بيرون مي‌آيد و به آن وَذي مي‌گويند هم پاك است و آبي كه گاهي بعد از بول بيرون مي آيد و به آن وَدي مي‌گويند، اگر بول به آن نرسيده باشد پاك است. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, م73 يببا توجه به فتواي آيت الله مكارم شيرازي)
سئوال 7: بنده جواني 18 ساله هستم و در سن 15 سالگي مسأله‌ي استبراء و چگونگي آن را به دقت از رساله مطالعه كردم ولي خوب نفهميدم و بالطبع به شكل نادرستي آن را انجام مي‌دادم، حال در اين چند سال كه رطوبتي از من ممكن بود خارج شده باشد كه طبق مسأله‌ي استبراء آن را پاك فرض كرده‌ام با توجه به اين گفته‌ها آيا بايد تمام نمازهايي را كه با اين حالت خوانده‌ام قضا كنم؟ (مقلد آيت الله بهجت)
جواب: در فرض مسأله كه در موقع خواندن نمازهاي گذشته يقين به طهارت بدن و لباس داشته‌ايد، نمازهاي گذشته صحيح است و قضاي آن لازم نيست. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, ج1, م74, ص71)
متفرقات طهارت
سئوال 1: مي‌گويند در موقع شستن لباس‌هايي كه نجس شده، نبايد دعا يا صلوات ذكر كرد، نظر فقها در اين ارتباط چيست؟ آيا فقط سه بار آب كشيدن و فشار دادن آن پس از رفع نجاست كافي است؟
جواب: بلي ـ سه بار آب كشيدن و فشار دادن، كافي است و ذكر دعا و صلوات در هر حال مستحب است و در موقع شستن لباس نجس هم مانعي ندارد. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, ج1, م96, ص114)
سئوال 2: اگر در حالي كه از حمام خارج مي‌شويم قطره‌هايي آب از سقف رويمان چكّه كند چه حكمي دارد؟
جواب: اگر يقين به نجاست سقف حمام نداشته باشيد، محكوم به طهارت است. (ر.ک اجوبه الاستفتائات مقام معظم رهبري, ج1, ص31, س90).
مطالب مرتبط :
حسین مظلوم (سه شنبه 18 فروردين 1394)
پاسخ
چندسال پیش چندقطره منی برفرش ریخت ومن انرا بادستمال پاک کردم ...
پاسخ سایت :با سلام و احترام این فضا برای پاسخ گویی مناسب نمی باشد لطفا سوالات خود را از طریق فرمی که در سایت قرار داده شده ارسال فرمایید تا در اسرع وقت ممکن پاسخی کامل و متقن دریافت نمایید.
* نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
* متن نظر :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :