امروز:
سه شنبه 26 دي 1396
بازدید :
32505
وضو
كيفيت وضو
سئوال 1: كيفيت وضو گرفتن به شيوه‌ي ترتيبي و ارتماسي را اگر مي‌شود توضيح بفرمائيد؟
جواب: در وضوي ترتيبي واجب است اول صورت را، سپس دست راست را از آرنج به طرف نوك انگشتان و سپس دست چپ را به شيوه‌ي دست راست، بشوئيد و بعد سر را سپس پاي راست، بعد از آن هم پاي چپ را مسح كنيد. اما در وضوي ارتماسي بايد صورت و دستها را به قصد وضو، با مراعات شستن از بالا به پايين در آب فرو بريد، ليكن براي اينكه مسح سر و پاها با آب وضو باشد، بايستي در شستن ارتماسي دست‌ها، قصد شستن وضويي، هنگام بيرون آوردن دستها از آب باشد و يا اينكه مقداري از دست چپ را، باقي گذارد، تا آن را با دست راست، ترتيبي بشويد. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, م236, 237, 245, 261)
سئوال 2: چه مواردي را بايد رعايت نمائيم تا وضوي ما صحيح باشد؟ به عبارتي شرايط صحت وضو را لطفاً بيان فرمائيد؟
جواب: شرايط صحيح بودن وضو سيزده چيز است:
1. آنكه آب وضو پاك باشد.
2. آنكه آب وضو مطلق باشد.
3. آنكه آب وضو مباح باشد.
4. آنكه ظرف آب وضو مباح باشد.
5. آنكه ظرف آب وضو طلا و نقره نباشد.
6. آنكه اعضاي وضو موقع شستن و مسح كردن، پاك باشد.
7. آنكه وقت براي وضو و نماز كافي باشد.
8. آنكه وضو به قصد قربت باشد.
9. آنكه وضو را به ترتيبي كه گفته شد به جا آورد.
10. آنكه كارهاي وضو را پشت سر هم انجام دهد يعني موالات را رعايت كند.
11. آنكه اعمال وضو را خود شخص انجام دهد.
12. آنكه استعمال آب براي او مانعي نداشته باشد.
13.آنكه در اعضاي وضو مانعي از رسيدن آب نباشد.
(ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره) ص59 الي 64 )
سئوال 3: براي چه اعمالي بايد وضو بگيريم؟
جواب: براي شش چيز وضو گرفتن واجب است:
1. براي نمازهاي واجب غير از نماز ميت.
2. براي سجده و تشهد فراموش شده.
3. براي طواف واجب خانه‌ي كعبه.
4. اگر نذر يا عهد كرده يا قسم خورده باشد كه وضو بگيرد.
5. اگر نذر كرده باشد كه جائي از بدن را به خط قرآن برساند.
6. براي آب كشيدن قرآني كه نجس شده و... (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, م316)
سئوال 4: چه چيزهايي وضو را باطل مي‌كند؟
جواب: هفت چيز است كه وضو را باطل مي‌كند:
1. بول
2. غائط
3. باد معده و روده كه از مخرج غائط خارج شود.
4. خوابي كه به واسطه‌ي آن چشم نبيند و گوش نشنود.
5. چيزهايي كه عقل را از بين مي‌برد مثل ديوانگي و مستي و بيهوشي.
6. استحاضه زنان
7. كاري كه براي آن بايد غسل كرد. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, م323)
سئوال 5: در مسح پا تر شدن ناخن بايد به چه شكلي باشد؟ آيا بايد ناخن همه‌ي انگشتان پا مسح شود؟ دست را در مسح پا تا كجا بايد بكشيم؟ لطفاً توضيح دهيد؟
جواب: مسح پا را مي‌توانيد از نوك يكي از انگشتان تا مفصل ساق بكشيد و لازم است محلي كه مسح كشيده مي‌شود خشك باشد. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع ج1, م252)
سئوال 6: محدوديت ما در مصرف آب براي وضو و غسل چگونه است؟
جواب: محدوديت واجبي ذكر نشده است ليكن مستحب است مقدار مصرف آب براي وضو يك مد (تقريباً 750 گرم) و براي غسل يك صاع (3 كيلو) باشد. البته بايد از اسراف در مصرف آب خودداري نمود. (ر.ک عروة الوثقي, ج1)
سئوال 7: آيا در مسح كشيدن سر هنگام وضو براي خانم‌ها حتماً بايد فرق سر قسمت روي بيني باز شود؟
جواب: در قسمت جلو سر (فرق باز شود) مسح بايد انجام شود و لازم نيست حتماً مقابل بيني باشد. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, ج1, م251)
سئوال 8: در هنگام وضو گرفتن اگر خود فرد در كمال سلامت باشد ولي آب را كسي ديگر بريزد و وي وضو بگيرد، آيا وضوي وي باطل است؟
جواب: اگر ديگري دست و صورت او را شتسشو دهد وضو باطل است. اما اگر ديگري آب مي‌ريزد و خود شخص شستشو مي‌دهد اشكال ندارد. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, ج1, ص185, شرط يازدهم)
سئوال 9: آيا خشك بودن صورت و دست‌ها قبل از وضو لازم است؟
جواب: خشك كردن دست‌ها و صورت لازم نيست و چنانچه آب وضو بر رطوبت صورت و دست غلبه كند كفايت مي‌كند. .(ر.ک استفتائات جديد امام خميني(ره), ج1, س37 و38)
سئوال 10: آيا كسي كه دست چپ را براي وضو مي‌شويد و بعد يك مشت آب بر روي انگشتان مي‌ريزد و دست مي‌كشد و آن را از بالاي آرنج نمي‌ريزد آيا باعث بطلان وضو مي‌شود؟ در صورت و دست راست چگونه است؟
جواب: اگر يك مشت آب را هم به قصد وضو و براي شستن بريزد اشكالي ندارد. (ر.ک استفتائات امام خميني(ره), ج1, س34, س33)
سئوال 11: اينجانب جواني 21 ساله هستم كه بر اثر تصادف در تاسوعاي حسيني امسال دست چپم را از ناحيه‌ي مياني بازو فداي قمر بني هاشم نمودم. لطفاً نحوه‌ي وضو گرفتن و نماز خواندن را براي اين جانب بيان فرمائيد؟ (مقلد مقام معظم رهبري)
جواب: براي وضو ساختن با دست راست صورت را بشوئيد و دست راست خود را از آرنج، تا نوك انگشتان به قصد وضو زير شير بگيريد تا آب به همه‌ي جاي آن برسد و سپس با همين دست مسح سر و هر دو پا را بكشيد و شستن دست چپ لازم نيست. در سجده نيز كف دست راست روي زمين باشد كافي است. (ر.ک استفتائات امام خميني(ره), ج1, س28 و49)
سئوال 12: آيا در سجده فقط بايد نوك انگشت شصت به زمين برسد و بقيه نرسد و آيا در مسح پا اگر انگشتان پا به غير از انگشت كوچك را لاك بزنيم مسح قبول است؟ و آيا سرمه چشم را براي وضو بايد كاملاً پاك كرد؟
جواب: 1. نوك شصت پا بايد به زمين گذاشته شود و اما رسيدن نوك ساير انگشتان به زمين مانعي ندارد اگرچه واجب نيست.
2. بلي از سر هر يك از انگشتان كه مانع نداشته باشد مي‌توان تا مفصل پا مسح نمود.
3. بلي آنچه از سرمه كه در قسمت خارجي چشم قرار گرفته و مانع رسيدن آب به پوست مي‌شود بايد برطرف گردد. (ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره) م 1062 و252 و239)
سئوال 13: آيا مي‌توان در مسح سر، رو به بالا مسح كرد؟ (مقلد آيت الله خامنه‌اي)
جواب: بلي ـ به نظر ايشان مسح سر رو به بالا مانعي ندارد. (ر.ک استفتائات مقام معظم رهبري و توضيح المسائل دوازده مرجع, ص215, س130)
سئوال 14: اگر انسان در هنگام وضو شك كند كه مسح را صحيح انجام داده يا نه، دوباره مسح كند وضوي او چه حكمي دارد؟
جواب: جاي مسحي كه كشيده خشك كند و مجدداً مسح بكشد اشكالي ندارد. (ر.ک استفتائات امام خميني(ره), ج1, س39, س52)
سئوال 15: در رساله آمده كه شستن يك بار دست‌ها و صورت در وضو واجب است، بار دوم مستحب و بار سوم حرام است، منظور از اين شستن‌ها چيست؟
جواب: يعني به قصد وضو يك بار كامل صورت يا دست‌ها را وضو بدهد نه اينكه آب تنها بريزد و يا اينكه بدون قصد وضو دست به صورت و دست‌ها بكشد. .(ر.ک استفتائات جديد امام خميني(ره) ج1, س330)
سئوال 16: در وضو چه قسمت‌هايي از محل وضو بايد خشك باشد و تري آن موجب اشكال وضو مي‌گردد؟
جواب: جاي مسح سر و پاها بايد خشك باشد. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع ج1, م256)
سئوال 17: گفته شده هنگام شستن دست‌ها هنگام وضو لابلاي انگشتان نيز بايد شسته شود، حال اگر كسي به علت ندانستن مسأله دست‌ها را از آرنج تا نوك انگشتان شست ولي لابلاي انگشتان را نشست آيا وضوي او اشكال دارد؟ نماز خوانده شده با آن چه حكمي دارد؟
جواب: اگر مي‌داند كه آب وضو به لابلاي انگشتان هم مي‌رسيده است اگرچه دست به آنها نمي‌ماليده، وضو صحيح است، والا وضو باطل و قضاي نمازهايي كه با وضوي باطل خوانده شده واجب است. .(ر.ک استفتائات جديد امام خميني(ره) ج1, س25)
سئوال 18: آيا نيت براي وضو واجب است و اگر نماز با وضوي بدون نيت خوانده شود آيا اشكال دارد؟
جواب: بلي ـ نيت براي وضو لازم و واجب است، ولي مگر مي‌توان عملي را بدون نيت انجام داد. همين مقدار كه شما تصميم مي‌گيريد كه وضو بگيريد كه با طهارت باشيد، نيت است و ذكر نيت به زبان لازم نيست. .(ر.ک تحرير الوسيله امام خميني(ره), ج 1, ص28 و29, م180)
سئوال 19: اگر جوهر خودكار بر روي دست كشيده شود به وضو اشكال وارد مي‌شود؟ و اگر قير و مثل آن باشد كه به راحتي پاك نشود، چه حكمي دارد؟
جواب: اگر جوهر خودكار جرم داشته باشد كه مانع رسيدن آب وضو به پوست شود، براي وضو اشكال ايجاد مي‌كند و نيز قير و امثال آن براي وضو بايد برطرف شود ـ بلي، اگر در آخر وقت باشد كه فرصت براي پاك كرن ندارد به همان حال وضو بگيرد و احتياطاً تيمم هم بنمايد. .(ر.ک استفتائات جديد امام خميني(ره) ج1, س41)
سئوال 20: اگر كسي به هنگام وضو روي جوراب نازكي كه به پا دارد مسح بكشد به طوري كه رطوبت آن به پاي انسان برسد وضويش صحيح است؟
جواب: مسح بايد روي پوست پا باشد و مسح از روي جوراب نازك اشكال داد، هر چند رطوبت هم به پوست برسد. (ر.ک استفتائات مقام معظم رهبري - توضيح المسائل دوازده مرجع ج1, ص214, س117)
سئوال 21: آيا چرب بودن سر و صورت براي وضو گرفتن اشكال ايجاد مي‌كند؟ و اگر اين چربي از خود پوست باشد و پوست چربي زياد ترشح كند چه حكمي دارد؟
جواب: اگر چربي مانع رسيدن آب به پوست بشود اشكال دارد و بايد آن را برطرف كرد. اما چربي معمولي صورت و سر اشكالي ندارد. .(ر.ک استفتائات جديد امام خميني(ره) ج1, س40)
سئوال 22: هنگام وضو گرفتن كه بايد صورت و دست‌ها را از بالا به پايين شست، اگر كسي سهواً دستش از پايين به بالا رفت و يا افقي شست آيا وضويش اشكال پيدا مي‌كند يا نه؟
جواب: اگر صدق شستن از بالا به پايين محفوظ باشد وضو صحيح است.@#@ .(ر.ک استفتائات جديد امام خميني(ره) ج1, س16)
سئوال 23: هنگام وضو گرفتن، اگر احياناً دست طوري قرار گرفت كه آب وضو به طرف آرنج سرازير شود، اشكالي در وضو ايجاد مي‌شود يا خير؟
جواب: اشكالي ندارد. .(ر.ک استفتائات جديد امام خميني(ره) ج1, س18)
سئوال 24: رزمنده‌اي دو دست خود را تا آرنج از دست داده است، تكليف او از نظر وضو و تيمم چيست؟
جواب: اگر هيچ از مرفق باقي نمانده، شستن دست‌ها در وضو و مسح آنها در تيمم ساقط است و بقيه‌ي اعمال وضو و يا تيمم را بايد به جا آورد ولو به وسيله‌ي نائب گرفتن (يعني شخصي به نيابت از او، او را وضو دهد). .(ر.ک استفتائات جديد امام خميني(ره) ج1, س20)
سئوال 25: دست راست اينجانب سست است به طوري كه نمي‌توانم هنگام وضو گرفتن براي ريختن آب به صورت، انگشتانم را جمع كنم، در اين مواقع دستم را جلو شير آب مي‌گيرم يا در آب فرو مي‌برم، آيا اينگونه وضو گرفتن صحيح است؟
جواب: لازم نيست با دست آب بريزيد، به هر نحو آب را به جاهايي كه بايد شسته شود برسانيد ولو زير شير يا زير آب كردن، كافي است. .(ر.ک استفتائات جديد امام خميني(ره) ج1, س24)
مبطلات وضو
سئوال 1: بنده برخي مواقع پس از وضو احساس مي‌كنم كه باد معده وضويم را باطل كرده البته چون اين موارد زياد برايم پيش مي‌آيد، در شك به بقاء وضو خيلي اعتنا نمي‌كنم، لطفاً حكم اين مسأله را برايم توضيح دهيد؟
جواب: در صورتي كه يقين به خروج باد معده نداشته باشيد، مي‌توانيد با همان وضو نماز بخوانيد. و از وسواس جداً پرهيز نمائيد. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع ج1, م299 و300)
سئوال 2: آيا در هنگام وضو بايد ساكن باشيم يعني قدم نزنيم؟ آيا قدم زدن در وضو، وضو را باطل مي‌كند؟
جواب: خير ـ لزومي ندارد و براي وضو اشكالي ايجاد نمي‌كند. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع ج1, م285)
سئوال 3: كسي كه مرتباً باد معده از او خارج مي‌شود و حتي بين وضو گرفتن و نماز خواندن هم دچار مشكل مي‌گردد آيا فقط وضو گرفتن براي هر نماز به طور جداگانه براي او كافي است يا خير؟ توضيح دهيد كه آيا اين شخص مي‌تواند در نماز جماعت شركت كند؟
جواب: ظاهر عبارت توضيح المسائل آن است كه براي مثل مورد سئوال كه چندين مرتبه وضوي او باطل مي‌شود و گرفتن وضوي مكرر هم مشكل است، يك وضو براي هر نماز كافي است و بايد سريعاً نماز را بخواند و در نماز جماعت كه موجب تأخير در انجام نماز مي‌گردد شركت ننمايد. توصيه مي‌شود كه از وسواس و توجه زياد در اين امر خودداري كنيد كه موجب شدت بيماري مي‌گردد و تا يقين به خروج پيدا نكرده‌ايد ترتيب اثر ندهيد. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع ج1, م 308 و311)
سئوال 4: اگر يكي از كارهايي كه وضو و نماز را باطل مي‌كند در زمان گذشته از انسان سر زده باشد و شخص در آن هنگام نمي‌دانسته كه آن كار وضو و نماز را باطل مي‌كند و يا بعد از مدتي هم شك كند و پس از گذشت مدت زماني اطمينان و يقين حاصل كند كه آن كار باعث ابطال وضوست آيا نمازهاي گذشته او صحيح است؟
جواب: اگر كاري كه وضو را باطل مي‌كند انجام داده باشد، هر چند نمي‌دانسته كه آن كار مبطل وضو است، وضو باطل و نمازهايي كه با آن وضوي باطل شده به جا آورده است، بايد قضا نمايد. (ر.ک استفتائات مقام معظم رهبري- توضيح المسائل دوازده مرجع, ص217, س140)
سئوال 5: آيا وقتي كه وضو گرفته‌ايم، از بيني يا دهان‌مان خون بيايد، وضو باطل مي‌شود؟
جواب: باطل نمي‌شود. .(ر.ک استفتائات جديد امام خميني(ره) ج1, س72)
شرايط وضو
سئوال 1: آيا جوهر خودكار،‌ روغن ماشين و... چرك زير ناخن آيا مانع در وضو مي‌شود و آيا رنگي كه ناخن بر مي‌دارد مثلاً گاهي سر ناخن‌ها سياه مي‌شود مانع هست يا نه؟
جواب: اگر رنگ جرميّت داشته باشد مثل جوهر خودكار و روغن ماشين بايد برطرف شود و اگر مثل رنگ حنا يا جوهر خودنويس باشد اشكال ندارد و چرك زير بيخ ناخن اگر ظاهر نباشد اشكال ندارد و مانع نيست. .(ر.ک استفتائات جديد امام خميني(ره) ج1, س41, 42, 43)
سئوال 2: اگر به صورت كِرِم زده شود و بعد وضو بگيريم وضو باطل مي‌شود؟
جواب: اگر چربي كِرِم به قدري باشد كه مانع رسيدن آب به پوست بدن شود، وضو باطل مي‌شود. .(ر.ک استفتائات جديد امام خميني(ره) ج1, س40)
سئوال 3: زدن روغن يا ژله به موي سر چه حكمي دارد و در هنگام مسح سر در وضو اشكال ايجاد مي‌كند؟
جواب: اگر مانع از رسيدن آب مسح به مو يا پوست سر نباشد اشكال ندارد و اگر به مقدار مسح واجب موهاي قسمت جلو سر را روغن يا ژل نزنند و مسح را در آن قسمت انجام دهند، وضو صحيح است. (ر.ک استفتائات مقام معظم رهبري- توضيح المسائل دوازده مرجع, ص212, س107)
سئوال 4: آيا در گرفتن وضو حتماً بايد نيت را به زبان آورد و يا همين اندازه كه در دل نيت قربت براي وضو، انجام دهيم كافي است؟
جواب: در تمام موارد مذكور تلفظ نيت به زبان لازم نيست و همان توجه قلبي به انجام وظيفه كافي است. .(ر.ک تحرير الوسيله امام خميني(ره), ج 1, ص29, م18)
سئوال 5: اگر در حين وضو يا بعد از آن مرتكب گناه شويم مثلاً نگاه به نامحرم، فحش، غيبت و... وضو را باطل مي‌كند؟
جواب: وضو باطل نيست. .(ر.ک استفتائات جديد امام خميني(ره) ج1, س71)
سئوال 6: وضو گرفتن در حالي كه به مژه‌ها ريمل ماليده شود صحيح است؟
جواب: اگر مانع رسيدن آب به مژه باشد بايد برطرف شود. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع ج1, ص187, شرط13)
سئوال 7: اگر عضوي از بدن نجس باشد آيا مي‌توان اولاً وضو گرفت و سپس جاي نجس را شستشو داد؟
جواب: در صورتي كه عضوي از بدن نجس باشد وضو گرفتن مانعي ندارد، ولي براي نماز آب بكشند ـ بلي اگر نجاست در محل وضو باشد اول بايد آن عضو را تطهير كرد و بعد وضو گرفت. .(ر.ک استفتائات جديد امام خميني(ره) ج1, س57 و59)
سئوال 8: اگر ناخن زن كمي بلند باشد بايد آب وضو به زير آن برسد يا خير؟
جواب: بلي ـ لازم است ناخن بلند تميز باشد تا آب وضو به ظاهر آن از دو طرف برسد. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع ج1, م291)
سئوال 9: در مسح پا بايد عرض مسح، سه انگشت بسته باشد؟
جواب: عرض مسح پا به هر اندازه باشد كافي است البته مسح با سه انگشت و يا تمام كف دست مستحب است. و از نظر برخي از فقها احتياط مسح با سه انگشت است. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع ج1, م253)
سئوال 10: اينجانب عينك نامرئي (لنز) مي‌زنم و آن وسيله‌اي است كه بر روي عنبيّه قرار مي‌گيرد، آيا وضو و غسل با آن اشكال دارد يا نه؟
جواب: اگر در داخل چشم قرار مي‌گيرد مانع از صحت وضو و غسل نيست. .(ر.ک استفتائات جديد امام خميني(ره) ج1, س19)
سئوال 11: آيا رنگ‌هايي كه زن‌ها براي رنگ كردن مو و ابروي خود به كار مي‌برند، مانع از وضو و غسل است يا خير؟
جواب: مجرّد رنگ بدون جرم، مانع نيست. .(ر.ک استفتائات جديد امام خميني(ره) ج1, س42)
سئوال 12: آب وضو بايد مطلق باشد، در صورتي كه كلر به آب اضافه كنند آيا آب مضاف مي‌شود؟ و مي‌توان وضو گرفت؟
جواب: كلر در فرض مرقوم، موجب مضاف شدن آب نمي‌شود. .(ر.ک استفتائات جديد امام خميني(ره) ج1, س55)
سئوال 13: اگر انسان به طور مستحبي وضو بگيرد، آيا با اين وضو مي‌توان نماز خواند و عمل واجبي انجام داد؟
جواب: با وضوي صحيح، خواه براي عمل واجب باشد يا عمل مستحب، هر گونه عمل واجب يا مستحبي كه مشروط به طهارت است، مي‌شود انجام داد. .(ر.ک استفتائات جديد امام خميني(ره) ج1, س78)
موارد وجوب وضو
سئوال 1: آيا با دست بي‌وضو مي‌توان به كلمه‌هاي (الله ـ بسمه ـ هو ـ هو الرزاق ـ لله ـ قرآن) دست زد؟ و آيا اين كلمات را مي‌توان دور ريخت؟ (مرجع آيت الله صافي گلپايگاني)
جواب: مس نام خداوند به هر لغتي كه باشد بدون طهارت از حدث جايز نيست. و نسبت به ضميري كه به خدا بر مي‌گردد نيز احتياط در ترك است و مس كلمه قرآن نيز بدون طهارت جايز نيست و انداختن كاغذهايي كه مشتمل بر اسامي مقدسه است به سطل زباله توهين و حرام است. آنها را مي‌توانيد در جاي پاكي دفن نمائيد و يا در آب روخانه بياندازيد. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع ج1, ص199, س319)
سئوال 2: آيا مس كردن اسمهايي كه مصدر هستند مانند: فاطميه ـ حسينيّه، بدون وضو حرام است؟
جواب: اگر عَلَم براي محلي شود، مس كردن آن بدون وضو اشكالي ندارد. (تحرير الوسيله, كتاب الطهاره, ج1, ص27)
وضوي جبيره‌اي
سئوال 1: جبيره چيست؟
جواب: چيزي كه با آن زخم و شكسته را مي‌بندد و دوايي كه روي زخم و مانند آن مي‌گذارند، جبيره مي‌گويند. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع ج1, م201)
سئوال 2: در چه مواردي بايد وضو جبيره‌اي گرفت؟
جواب: در مواردي كه در اعضاي وضو زخم يا شكستگي است وروي آن بسته است و باز كردن آن ممكن نيست و يا ضرر دارد (مثل گچ گرفتگي) بايد وضوي جبيره گرفت. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع ج1, م204-205)
سئوال 3: آيا همان طور كه وضوي جبيره‌اي ممكن است آيا تيمم جبيره‌اي هم وجود دارد؟
جواب: بله ـ تيمم جبيره‌اي هم ممكن است. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع ج1, م340)
سئوال 4: وقتي دست ما زخم باشد چگونه بايد وضو گرفت؟
جواب: اگر آب براي آن ضرر نداشته باشد بايد خون آن را پاك كنيد و وضو بگيريد.@#@ و اگر آب براي آن ضرر داشته باشد و روي آن پانسمان شده است پلاستيك يا پارچه‌ي پاكي روي آن قرار دهيد و وضو بگيريد (به اين وضو، وضوي جبيره مي‌گويند) بعد هم يك تيمم بدل از وضو به جا آوريد تا مطمئن شويد كه به وظيفه‌ي خود عمل كرده‌ايد. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع ج1, م 324 و325)
سئوال 5: اگر در يكي از اعضاي وضو، زخم كوچكي ايجاد شود كه خونش بند نمي‌آيد و چون آب براي آن ضرر ندارد، روي آن را جبيره نمي‌كنند و اگر اين زخم را بشويند باز خون مي‌آيد در هرصورت خون آن بند نمي‌آيد تا بتوان وضو گرفت و به واسطه‌ي خون جاهاي ديگر بدن نجس نشود؟ حال تكليف چيست؟
جواب: مي‌توان محل زخم را در آب كرّ يا زير لوله بگيرد و دست بكشد تا خون تمام شود و بلافاصله با نيت وضو، آب را به آن محل جاري كند و بعد از آن فوراً آن محل را خشك كند تا سرايت حاصل نشود. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع ج1, م279)
ساير احكام وضو
سئوال 1: اگر كسي نمي‌دانسته وضوي او صحيح بوده يا نه، بعد متوجه به عدم صحت وضويش بشود آيا نمازهايش را بايد قضا نمايد؟
جواب: قضاي تمام نمازهايي كه با وضوي باطل خوانده است، بايد به جا آورد. (ر.ک استفتائات مقام معظم رهبري -توضيح المسائل دوازده مرجع, ص217, س140)
سئوال 2: فردي آبي براي وضو پيدا نمي‌كند، اما قدرت خريد آب را دارد وظيفه او چيست؟
جواب: در فرض سئوال واجب است آب را تهيه نمايد. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع ج1, ص393, م665)
سئوال 3: گرفتن وضو قبل از اذان و سپس خواندن نماز با آن صحيح است؟
جواب: اگر به اين نيت وضو بگيرد كه با وضو باشد تا در وقت نماز، نماز بخواند، مانعي ندارد و با طهارت بودن مي‌تواند مقصد از وضو باشد و چنين وضويي صحيح است. بلي اگر كسي قبل از ظهر به قصد وضوي واجب، وضو بگيرد و عمل واجبي كه وضو لازم داشته باشد بر عهده‌ي او نباشد، اين وضو اشكال دارد. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع ج1, ص199, م320)
سئوال 4: آيا با يك وضو مي‌شود هم نماز واجب و هم مستحب به جا آورد و تا چه ميزان مي‌شود با يك وضو نماز خواند؟
جواب: با يك وضو، تا زماني كه باطل نشده است مي‌توانيد نمازهاي واجب يا مستحب خود را با آن به جا آوريد تا هر ميزاني كه مي‌خواهيد. .(ر.ک استفتائات جديد امام خميني(ره) ج1, س78)
سئوال 5: وضو ساختن زن در جايي كه نامحرم او را مي‌بيند آيا باعث بطلان وضوي او است؟
جواب: بايد خود را از نامحرم بپوشاند و با وجود محل ديگر براي وضو گرفتن، وضو باطل نيست. (جامع المسائل آيت الله فاضل لنكراني, ج1, ص51, س134)
سئوال 6: آيا مي‌توان با وضويي كه براي نماز ميت گرفته‌ايم نمازهاي واجب يوميه را بخوانيم؟
جواب: خواندن نماز ميت با وضو مستحب است و تا اين وضو باطل نشده مي‌توان با آن نماز خواند، چه نماز واجب باشد و چه مستحب. (ر.ک استفتائات امام خميني(ره) ج1, س78)
سئوال 7: چنانچه در قسمتي از محل وضو، جراحت ايجاد شد، آيا خونابه‌اي كه پس از شستشو و برطرف شدن خون، روي محل زخم را مي‌گيرد، پاك است؟
جواب: خونابه نجس است. (ر.ک استفتائات امام خميني(ره) ج1, س58)
سئوال 8: اگر كسي وضو گرفته است و بعد از مدتي شك كند كه آيا وضوي او باطل شده يا نه حكم آن را بيان فرمائيد و همچنين اگر كسي كه بعد از وضو رطوبتي از او خارج شود چه حكمي دارد؟
جواب: اگر شك كند كه وضوي او باطل شده يا نه، بايد بنا بگذارد كه وضوي او باقي است. در پاسخ به قسمت دوم سئوال بايد گفت كه اگر بعد از بول شخص استبراء نكرده و وضو گرفته باشد و بعد از وضو رطوبتي از او بيرون آيد كه نداند بول است يا چيز ديگر، وضوي او باطل است ولي اگر استبراء كرده باشد و رطوبت بيرون آمده در آن صورت حكم به طهارت مي‌شود. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع ج1, م300)
سئوال 9: اگر كسي شك كند كه آيا اصلاً وضو گرفته است يا نه چه كند؟
جواب: اين شخص بايد وضو بگيرد. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع ج1, م301)
سئوال 10: اگر شخصي بعد از نماز شك كند كه آيا وضو گرفته بوده يا خير چه حكمي دارد؟
جواب: اگر بعد از نماز شك كند كه وضو گرفته يا نه نماز او صحيح است، ولي بايد براي نمازهاي بعدي وضو بگيرد. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع ج1, م303)
سئوال 11: اگر شخصي در بين نماز شك كند كه آيا وضو گرفته يا نه چه حكمي دارد؟
جواب: اگر در بين نماز شك كند كه وضو گرفته يا نه، نماز او باطل است و بايد وضو بگيرد و نماز را بخواند. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع ج1, م304)
مطالب مرتبط :
مجید (پنج شنبه 28 ارديبهشت 1396)
پاسخ
اگر بعد از وضو پا ها را بشویم اشکال دارد؟
پاسخ سایت :با سلام و احترام و آرزوی توفیق برای جناب عالی شستن پاها پیش و یا پس از وضو هیچ اشکالی ندارد بلکه اگر پیش از وضوء پاها را بشوییم تا تمیز باشد عملی مستحب است، فقط باید به هنگام مسح به اندازه ای خشک شده باشد که آب مسح غلبه نماید. لطفا سوالات خود را از بخش ارسال سوال با ما در میان بگذارید تا پاسخ مفصل و جامعی دریافت کنید. موفق باشید
* نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
* متن نظر :
مهر علی زاده (شنبه 23 آبان 1394)
پاسخ
سلام شستن ساعد سمت چب بار اول واجب ،بار دوم مستحب وبار سوم حرام ولی وضو باطل ...
پاسخ سایت :با سلام و احترام این فضا برای پاسخ گویی مناسب نمی باشد لطفا سوالات خود را از طریق فرم پاسخ گویی به سوالات که در کنار فرم نظر دهی قرار دارد ارسال فرمایید تا در اسرع وقت ممکن پاسخی کامل و متقن دریافت نمایید. با تشکر
* نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
* متن نظر :
حسین ازلی تاش (يکشنبه 31 خرداد 1394)
پاسخ
سلام من جواب سوالم را از سوالات ذکر شده دریافتم.لذا از اطلاع رسانی کامل شما نهایت تشکر را دارم.
* نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
* متن نظر :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :