امروز:
سه شنبه 30 آبان 1396
بازدید :
1685
مستحبات نماز
سؤال 1: اگر كسي نمازش را سر وقت مي‌خواند اما با دقت نمي‌خواند و مدام نگاهش به اين طرف و آن طرف است آيا نمازش قبول است؟
جواب: اگر نماز را به طور صحيح و با رعايت شرايط به جا آورد تكليف ساقط است البته هرچه توجه و حضور قلب بيشتري داشته باشد و مستحبات نماز را رعايت نمايد ثواب بيشتري به او عطا مي‌شود، و اول وقت نماز خواندن ثواب بيشتري دارد. . (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, ج1, ص420 و439, م751)
سؤال 2: آيا اذان و اقامه در نماز مستحبي لازم است؟
جواب: اذان و اقامه فقط در خصوص نمازهاي واجب يوميه است. . (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, ج1, م916)
سؤال 3: نمازهاي شكسته اذان و اقامه دارند يا نه و همچنين تعقيبات دارند يا نه؟
جواب: بلي، نمازهاي شكسته اذان و اقامه دارند و تعقيبات مستحب نيز دارند تنها نافله نمازهاي ظهر و عصر ساقط است و نسبت به نافله نماز عشاء مي‌فرمايند: به رجاء مطلوبيت مانعي ندارد. . (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, ج1, م767)
سؤال 4: آيا مي‌شود در قنوت به فارسي دعا كرد؟ حال اگر نمي‌شود، در قنوت نماز و يا نماز غفيله، اگر براي انسان مشكلي پيش آمده باشد و خواسته باشد در نماز دعا كند تا رفع مشكل شود و نتواند به عربي بيان كند بايد چه كرد؟ (مرجع تقليد آقاي مكارم شيرازي)
جواب: به نظر آيت الله مكارم دعا كردن به غير عربي در نماز اشكال دارد، بعد از نماز به فارسي دعا كنيد انشاء الله كه مستجاب شود.(ر.ک توضيح المسائل آيت الله مکارم شيرازي, م1016)
سؤال 5: قرار گرفتن بيني بر روي مهر بنا بر آنچه كه مرسوم است آيا وجه شرعي دارد؟
جواب: مستحب است شخص نماز گزار در سجده بيني را به مهر يا چيز ديگري كه سجده بر آن صحيح است بگذارد. . (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, ج1, م1091)
سؤال 6: آيا ركوع زنها و مردان از نظر شرعي با هم فرق دارند؟
جواب: مستحب است مردان در ركوع دستان خود را بر زانوها بگذارند ولي براي زنان مستحب است دست را از زانو بالاتر بگذارند و زانوها را به عقب ندهند. . (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, ج1, م1043 و1044)
سؤال 7: در ركعت اول و دوم هر نماز در خواندن سوره، چه سوره‌هاي سفارش شده است؟
جواب: مستحب است در تمام نمازها در ركعت اول سوره قدر و در ركعت دوم سوره توحيد را بخوانند. . (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, ج1, م1018)
مطالب مرتبط :
وصال (دوشنبه 17 فروردين 1394)
پاسخ
لطفا تمام مستحبات نماز را باتفکیک جنسیت بیان کنید.
پاسخ سایت :با سلام و احترام این فضا برای پاسخ گویی مناسب نمی باشد لطفا سوالات خود را از طریق فرمی که در سایت قرار داده شده ارسال فرمایید تا در اسرع وقت ممکن پاسخی کامل و متقن دریافت نمایید.
* نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
* متن نظر :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :