امروز:
سه شنبه 30 آبان 1396
بازدید :
2227
صلح
سئوال 1: صلح چيست و چگونه صورت مي‌گيرد؟
جواب: صلح آن است كه انسان با ديگري سازش كند كه مقداري از مال يا منفعت مال خود را ملك او كند، يا از طلب، يا حق خود بگذرد خواه در مقابل عوض باشد يا بدون عوض. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع، ج2 ، م2160 )
سئوال 2: دو نفري كه مي‌خواهند مصالحه كنند بايد از چه شرايطي پيروي كنند؟
جواب: دو نفري كه چيزي را با يكديگر صلح مي‌كنند بايد بالغ و عاقل باشند. و كسي آنها را مجبور نكرده باشد و قصد صلح داشته باشند و همچنين حاكم شرع آنها را از تصرف در اموالشان جلوگيري نكرده باشد. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع، ج2, م2161 )
سئوال 3: اگر انسان مقدار بدهي خود را بداند و طلبكار او نداند، چنانچه طلبكار طلب خود را به كمتر از مقداري كه هست صلح كند آيا آن مقدار زيادي براي بدهكار حلال مي‌شود؟
جواب: خير ـ زيادي براي بدهكار حلال نيست مگر آن كه مقدار بدهي خود را به او بگويد و او را راضي كند يا طوري باشد كه اگر مقدار طلب خود را مي‌دانست باز هم به آن مقدار صلح مي‌كرد. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع، ج2 ، م2165 )
سئوال 4: اگر كسي چيزي را كه به مصالحه گرفته معيوب باشد مي‌تواند صلح را بهم بزند؟
جواب: بلي مي‌تواند صلح را بهم بزند، ولي نمي‌تواند تفاوت قيمت سالم و معيوب را بگيرد. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع، ج2 ، م2171 )
سئوال 5: شخصي دو همسر داشته كه يكي از آنها يك اولاد داشته است. زوجه نامبرده به طور وصيت يا صلح تمام اموال خود را به فرزندش داده و شوهر خود را از اموال خود محروم كرده و بعداً مرحومه شده است. آيا با وجود اين وصيت نامه يا صلح نامه شوهر از اموال زوجه محروم مي‌شود؟ و اگر بعد از فوت آن زن، شوهر هم فوت شده باشد آيا اولاد شوهر (كه از همسر ديگر مي‌باشند) حق دارند مطالبه‌ي ارث پدر خود را از اموال زوجه‌ي مزبوره بكنند؟
جواب: اگر زن تمام اموال خود را مصالحه كرده باشد، زوج و ورثه حقي ندارند و چنانچه زن وصيت به تمام مال كرده و شوهر در زائد بر ثلث امضاء نكرده حق شوهر از اموال زوجه به تمام ورثه او مي‌رسد. (ر.ک استفتائات امام خميني(ره)، ج3، ص20 ، س2)
سئوال 6: اگر كسي با اختيار و بدون اجبار كليه اموال خود را در حال حيات به ديگري (غير از اولاد خودش) مصالحه نمايد و كتباً مصالحه نامه بدهد، آيا اموال او متعلق به متصالح مي‌شود يا اين كه صلحنامه باطل است؟
جواب: اگر به وجد شرعي ثابت شود كه شخص در حال حيات اموال خود را به كسي صلح كرده و به او منتقل ساخته به نحوي كه در حين فوت مالك آن اموال نبوده ورثه در آن اموال حقي ندارند. (ر.ک استفتائات امام خميني(ره)، ج3، ص21 ، س4)
سئوال 7: شخصي كه خود را در معرض ورشكستگي مي‌بيند و براي فرار از ديون مردم، اموال خود را با مصالحه يا هبه يا بيع از ملك خود خارج مي‌كند آيا اين معاملات صحيح است؟
جواب: در فرض مذكور صحت معاملاتي كه براي فرار از ديون انجام گرفته محل اشكال است و حاكم شرع مي‌تواند دخالت كند. (ر.ک استفتائات امام خميني(ره)، ج2، ص192 ، س17)
سئوال 8: مجاز از طرف حاكم شرع در مداخله امور صغار براي تسهيل امر بازماندگان با رعايت صرفه صغار چنين مي‌كند كه تمام اموالي را كه بچه‌هاي صغير در معرض استعمال است مانند منزل و لوازم آن و غيره تصرف در آنها را با مادر بچه‌ها در مدت مثلاً ده سال كه نفر آخر هم به حد بلوغ برسد با زحمايت كه مادر براي بچه‌ها مي‌كشد مصالحه مي‌كند مثلاً اگر تصرفات در اموال سالي دو هزار تومان اجرت دارد مادر هم اجرت زحماتش دو هزار تومان و اگر بيشتر است بيشتر و اگر كمتر است كمتر و مادر بچه‌ها هم قبول مي‌كند آيا به نظر مبارك شما اين مصالحه در دفع اشكال تصرف در مال صغير كافي است يا راه ديگري دارد؟
جواب: مصالحه مزبوره نسبت به اموال هر صغيري تا زمان بلوغ او اگر مقرون به مصلحت او باشد اشكال ندارد. (ر.ک استفتائات امام خميني(ره)، ج2، ص191 ، س15)
سئوال 9: هرگاه شخصي منافع اموال منقول و غير منقول خود را به كسي صلح كند كه «مصالح له» مادامي كه زنده است از منافع آن به هر نحو كه خواسته باشد استفاده كند در صورتي كه شخص مصالح قبل از مصالح له فوت شود آيا مفاد صلح مزبور به قوت خود باقي است يا محتاج به تنفيذ ورثه مصالح خواهد بود؟
جواب: صلحي كه طبق ضوابط شرعي در حيات مصالح انجام گرفته پس از فوت او نيز به قوت خود باقي است و نياز به تنفيذ ورثه ندارد. (ر.ک استفتائات امام خميني(ره)، ج2، ص186 ، س8)
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :