امروز:
شنبه 30 دي 1396
بازدید :
1911
هبه و بخشش
سئوال 1: اگر كسي چيزي را به شخصي هبه داده ولي هنوز به او تحويل نداده است آيا مي‌تواند اين هبه را فسخ كند و هديه را به موهب له ندهد؟
جواب: اگر مال موهوب را هنوز به موهب له تسليم نكرده هبه تمام نشده و مي‌تواند منصرف شود.(ر.ک تحرير الوسيله امام خميني(ره), ج2, ص57, م3 - ترجمه استفتائات مقام معظم رهبري, چاپ وزيري, ص670, س1732)
سئوال 2: آيا هدايايي كه بستگان داماد به عنوان زير زباني به عروس مي‌دهند هبه معوّضه است يا خير؟
جواب: خير هبه‌ي غير معوضه است. .(ر.ک استفتائات جديد امام خميني(ره) ج3, ص193, س45)
سئوال 3: زني كه شوهرش فوت شده و ورثه‌اي به جاي گذارده، آيا هدايايي كه زوجه در هنگام ازدواج داده شده جزء ماترك است يا تعلق به زوجه دارد؟
جواب: هدايايي كه به حساب زوجه و براي او آورده‌اند به زوجه تعلق دارد و جزء تركه شوهر محسوب نمي‌شود. .(ر.ک استفتائات جديد امام خميني(ره) ج2, ص328, س5)
سئوال 4: اگر كسي براي ظالمي مزدوري كرده و كاري به هم زده، اگر بخواهد از سود آن كار هديه‌اي به كسي بدهد آيا مي‌توان از آن هديه استفاده كرد؟
جواب: اگر سرمايه‌اي كه به وسيله‌ي آن سود به دست آمده از مال حرام نباشد آن هبه حلال است و استفاده كردن از آن اشكالي ندارد. .(ر.ک استفتائات جديد امام خميني(ره) ج2, ص328, س6)
سئوال 5: آيا پول تو جيبي كه پدر به فرزند مي‌دهد، رضايت او در طرز خرج كردن فرزند شرط است يا خير؟
جواب: اگر پول را به فرزند بخشيده باشد، ‌در خرج كردن آن در راه حلال آزاد است ولي در رضايت پدر سعي و اهتمام نمايد. (ر.ک استفتائات امام خميني(ره) ج2, ص328, س7)
سئوال 6: آيا هبه‌ي شخص كليمي جهت ساخت نمازخانه‌اي در درمانگاه صحيح است و استفاده كردن از آن چه حكمي دارد؟
جواب: استفاده كردن از پول و هبه‌ي شخص كليمي براي آن امر اشكال ندارد. (ر.ک استفتائات امام خميني(ره) ج2, ص329, س9)
سئوال 7: شخصي ملك ساخته شده‌ي خود را فقط جهت تشكيل دبيرستان به آموزش و پرورش اهداء كرده حال كه اين شخص واهب فوت كرده آيا آموزش و پرورش مي‌تواند دبيرستان را به مدرسه‌ي راهنمايي تبديل نمايد؟
جواب: اگر در وقت اهداء شرط نشده اختيار با آموزش و پرورش است و اگر شرطي كرده‌اند يا اهداء مبني بر شرط واقع شده بايد به آن عمل شود. (ر.ک استفتائات امام خميني(ره) ج2, ص330, س10)
سئوال 8: شخصي هبه‌ي معوضه‌اي مي‌دهد وليكن شخص موهوب له از دادن عوض آن هبه خودداري مي‌كند آيا اين هبه صحيح است؟
جواب: هبه صحيح است و تخلف شرط موجب خيار فسخ است.(ر.ک استفتائات جديد امام خميني(ره) ج2, ص330, س11)
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :