امروز:
سه شنبه 26 دي 1396
بازدید :
2974
پوشش
سؤال 1: آيا زن بايد زير چانه خود را كه معمولاً با روسري پوشيده نمي شود از نامحرم بپوشاند و بيرون ماندن آن قسمت در نماز اشكال دارد؟
جواب: بلي، زيرا چانه بايد از نامحرم پوشيده شود و در وقت نماز فقط مقداري از صورت كه در وضو واجب است شسته شود استثناء شده است و در آن مقدار هم براي آنكه تعيين كند مقدار واجب پوشانده شده بايد مقداري از اطراف صورت را بپوشاند. (ر.ك، استفتائات حضرت امام(ره)، ج3، ص253 س24)
سؤال 2: آيا پوشش كف پا تا مچ پا هم، شامل حدود حجاب مي شود؟ آيا پوشاندن آن در خارج از منزل واجب است يا در حال نماز واجب است؟
جواب: در غير حال نماز آنچه استثناء شده است وجه و كفين است ولي در حال نماز چناچه نامحرم نباشد زن مي تواند علاوه بر وجه و كفين پاها را تا مچ نپوشاند. (ر.ك، جامع المسائل آيت الله فاضل، ج1، ص481 س1706)
سؤال 3: زدن عطر يا مادة خوشبوي تند براي خانمها در بيرون منزل چه حكمي دارد؟ همچنين پوشيدن جوراب سفيد براي خانمها جايز است يا خير؟
جواب: عطر زدن بانوان اگر موجب مفسده و تحريك نامحرم باشد جايز نيست و از پوشيدن لباسي كه جلب توجه نامحرم مي نمايد اجتناب نماييد. (مسائل جديد ـ از ديدگاه علماء و مراجع تقليد، ج2، ص200)
سؤال 4: پوشيدن لباسهائي كه فعلاً عرف شده مانند شلوار لي براي افراد مذهبي چه حكمي دارد؟
جواب: بهتر است افراد متدين از پوشيدن لباسهائي كه معمول جامعه اسلامي نيست خود داري نمايند و اگر شباهت به كفار پيدا كند و موجب ترويج باطل شود جايز نيست. (ر.ك، استفتائات رهبري، ج2، ص103 س288)
سؤال 5: پوشش و آرايش زنان و مردان در بيرون خانه بايد به چه شكلي باشد؟
جواب: لازم است كه زن و مرد با ظاهري كه زيبنده فرد مسلمان مي باشد در جامعه ظاهر شوند و از اينكه خود را به ظواهري كه احياناً تناسب با شئونات اسلامي ندارد درآورند پرهيز نمايند. قابل ذكر است كه ظاهر شدن بانوان با آرايش صورت در نزد نامحرم جايز نيست و واجب است خانمها صورت آرايش شده را از نامحرم بپوشانند. (ر.ك، استفتائات حضرت امام (ره)، ج3، ص254 س24)
سؤال 6: اگر شوهري زنش را به بد حجابي وادار كند و زن عمل كند گناه اين كار به گردن چه كسي است؟ آيا زن قادر است در اين خصوص تمرّد كند؟
جواب: در معصيت زن نبايد از شوهر تبعيت كند و بايد با خوشروئي و مهرباني شوهر را هدايت نمايد و اگر گناه صورت گرفته باشد، در اين خصوص بر عهده خود زن است. هر چند شوهر هم به جهت تشويق به گناه معصيت كرده است. (ر.ك، استفتائات امام، ج3، ص255)
سؤال 7: آيا در مسئله حجاب تقيه وارد است؟ اگر حجاب در يك كشور غربي موجب از بين رفتن حق مشخص باشد آيا باز هم ملزم به رعايت حجاب اسلامي است يا خير؟
جواب: تقيه آشكار نكردن اعتقادات ديني در مقابل دشمني است كه خوف از ضرر مالي و جاني او داريم. و به عنوان سپري است كه انسان را ازضررهاي جاني و مالي مي پوشاند و مانند استتار و به رنگ محيط شدن سرباز در ميدان جنگ است كه از جلب توجه دشمن جلوگيري مي نمايد اما در مورد سؤال كه خوف ضرر مالي و جاني نيست بلكه عدم كسب امتياز است از موارد تقيه محسوب نمي شود بلكه تابع اصل ديگري است كه در تعارض اهم و مهم مورد استناد قرار مي گيرد ـ و بايد سنجيده شود كه كدام مهمتر است ـ و بايد توجه داشت كه پيدا كردن ملاك اهمّيت به سهولت قابل دسترسي نيست زيرا مثلاً تحصيل در يك كشور خارجي اگر چه امتياز است و سود اما نمي تواند با يك امر مهم مانند حجاب مقابله بنمايد زيرا راه تحصيل منحصر به آن كشور و آن رشته و شرايط خاص نيست. به طوري كلي نگرفتن امتياز ضرر محسوب نمي شود بلكه عدم نفع است و جلب منفعت مجوزي براي زير پا گذاشتن احكام شرعي نيست ـ ولي اگر موقعيتهاي خاصي پيش بيايد كه فقيه عادلي اهميت موضوع را تشخيص بدهد آنهم به مقدار ضرورت ممكن است اجازه دهند و اينگونه موقعيتها هم بسيار نادر است. (ر.ك، استفتائات آيت الله مكارم، ج2، ص4-350 احكام پوشش)
سؤال 8: حدّ پوشش مجاز زنان و دختران نزد محارم بايد چگونه باشد؟
جواب: خانمها در خانه و مقابل برادر و فرزند و ساير محارم (غير از شوهر) بايد به گونه اي لباس بپوشند كه موجب تحريك و مفسده نشود. (تحرير الوسيله، ج2، ص243 م17)
سؤال 9: اگر به علت پر بودن بودن دست در انظار عمومي موهاي ما را نامحرم ببيند چه حكمي دارد؟
جواب: همواره بايد خانمها نسبت به پوشش موي سر حساس باشند و اجازه ندهند كه موهاي آنها را نامحرم ببيند و پر بودن دست مجوز ديده شدن موي سر نيست. ولي اگر ناخودآگاه قسمتي از موي سر پيدا شود گناه نيست و در صورت توجه بايد فوراً پوشانده شود. (ر.ك، استفتأت آيت الله مكارم، ج2، ص7-355 احكام نكاح)
سؤال 10: اگر به خاطر ضيق وقت براي بيرون رفتن جوراب نپوشيم و كفشمان روباز باشد حكم چيست؟
جواب: خانم ها واجب است در مقابل نامحرم روي پاي خود را نيز بپوشانند و عجله داشتن مجوز نپوشيدن جوراب نيست. (ر.ك، جامع المسائل آيت الله فاضل، ج1، ص482 س1711)
سؤال 11:استفاده از لباسهائي كه حجم بدن را نشان مي دهد براي خانمها و آقايان چه حكمي دارد؟
جواب: خانمها لازم است از لباسي استفاده كنند كه برآمدگيهاي بدن را بپوشاند و موجب جلب توجه نامحرم نگردد. (ر.ك، جامع المسائل آيت الله فاضل، ج2، ص449 س1329)
سؤال 151: آيا در اسلام رنگ خاصي براي لباس ها سفارش شده است يا خير؟
جواب: رنگ خاصي تعيين نشده است لكن لباس خانمها نبايد به رنگي باشد كه موجب جلب توجه نامحرم گردد. و مردان بايد لباسي بپوشند كه لباس شهرت نباشد. (ر.ك، جامع المسائل آيت الله فاضل، ج1، ص481 س1710)
سؤال 12: با توجه به حرمت پوشيدن لباس مرد براي زن و بالعكس آيا اين حكم در مواردي چون تئاترهاي اسلامي نيز جاري است؟
جواب: احتياط واجب آن است كه مرد لباس زنانه و زن لباس مردانه نپوشد، و در اين احتياط فرقي بين موارد نيست. (استفتائات حضرت امام (ره) جلد سوم، ص625)
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :