امروز:
جمعه 28 مهر 1396
بازدید :
1982
اذن ولي در ازدواج
سؤال 1: آيا در ازدواج مطلقاً چه موقت و چه دائم اگر دختر باكره باشد ولي سنش زياد باشد آيا اذن پدر لازم است؟ در صورت عكس چطور يعني اگر دختر باكره نباشد ولي سنش كم باشد؟
جواب: در دختر باكره بسياري از فقها اذن پدر را شرط مي داند و در دختر مدخوله كم سن چنانچه نتوانند صلاح و فساد خود را تشخيص دهد اذن پدر لازم است. (ر.ك توضيح المسائل مراجع، ج2، م2376)
سؤال 2: اگر دختري بدون اذن پدر ازدواج كند آيا عقد آنها صحيح است؟
جواب: بسياري از فقها اجازه پدر را در ازدواج دختر باكره شرط مي دانند و عقد بدون اذن پدر را باطل مي دانند در خصوص مسئله مي توانيد از مرجع تقليد خودتان سؤال فرماييد. (همان مدرك و ر.ك استفتائات جديد امام (ره)، ج3، ص159، س4)
سؤال 3: كسي كه نه پدر دارد و نه جد پدري براي ازدواج بايد از چه كسي اجازه بگيرد؟
جواب: اگر خودش بالغه باشد يعني صلاح و فساد خود را تشخيص دهد اجازه خود او كافي است اگر چه مستحب است از برادر بزرگتر اذن بگيرد. (ر.ك تحرير الوسيله امام خميني (ره)، ج2، ص256، م9 و استفتائات جديد امام (ره)، ج3، ص170، س29)
سؤال 4: اگر دختري بداند كه پدرش در صورت اطلاع از ازدواج موقت او با پسري به دليل صلاحيت پسر و شناخته بودن او براي پدرش, مخالفتي نمي كند آيا مي تواند بدون اطلاع پدرش صيغه عقد موقت بخواند؟
جواب: اطمينان به رضايت كافي نيست اگر دختر مستقيماً نمي تواند موضوع را با پدر مطرح كند به وسيله يكي از بستگان پدر را در جريان امر قرار دهد و از ارتباط دور از چشم خانواده جداً پرهيز نمايد زيرا خداي نكرده ممكن است موجب پي آمدهاي غير قابل جبران گردد. (ر.ك توضيح المسائل 12 مرجع، ج2، ص451)
سؤال 5: آيا در صيغه محرميت اذن پدر دختر لازم است؟
جواب: صيغه محرميت چيزي جز عقد موقت نيست و شرايط عقد موقت در آن لازم است. (ر.ك استفتائات امام (ره)، ج3، ص113، س87)
سؤال 6: پسري است كه بنا به وظيفة شرعي و نيازهاي روحي تصميم به ازدواج گرفته و دختر جوان رشيدة بالغه اي را انتخاب نموده است كه با او توافق كامل دارد, امّا پدر دختر موافقت نمي كند, تكليف شرعي چيست؟
جواب: در ازدواج دختر باكره اذن پدر شرط است, بلي اگر دختر مائل به ازدواج باشد و پسر كفو عرفي و شرعي او هست و دختر بترسد كه اگر او را رد كند بعداً شوهر خوبي پيدا نشود پدر نمي تواند او را منع كند؛ و در صورت منع, ولايتش ساقط مي شود. (استفتائات امام (ره)، ج3، ص158، س1)
سؤال 7: اگر دختري تصميم به ازدواج گرفته باشد ولي پدر او در شهر ديگري باشد و به آساني تماس با او و گرفتن اذن ازدواج ممكن نباشد ازدواج چه حكمي پيدا مي كند؟
جواب: اگر طوري است كه اجازه گرفتن از پدر ممكن نيست اشكال ندارد, ولي اگر تماس با او ممكن است ـ ولي مدّتي طول بكشد يا سخت باشد ـ بدون اجازه نمي تواند صيغه شود. (ر.ك استفتائات امام (ره)، ج3، ص164، س13)
سؤال 8: پسري هستم كه مي خواهم با دختري ازدواج كنم, ولي پدر و مادرم با اين ازدواج مخالفت مي كنند, آيا اگر ازدواج كنم ازدواجم شرعي خواهد بود؟
جواب: اختيار ازدواج در دست خودش است, و پدر و مادر در ازدواج پسر ولايت ندارند, ولي تا مي توانيد رضايت آنها را تحصيل نماييد. (استفتائات امام (ره)، ج3، ص171، س31)
سؤال 9: دختر باكره اي بدون اجازة پدرش شوهر اختيار نموده و به واسطة شكايت پدر ازدواج آنها باطل شده, ولي بلافاصله مجدّداً بدون اذن پدر و مادر با همان پسر ازدواج نموده, آيا ازدواج دوم با همان پسر صحيح است يا باطل؟
جواب: اگر در وقت ازدواج دوّم هنوز دختر باكره بوده اعتبار اذن پدر به قوّت خود باقي است. و اگر باكره نبوده ولايت پدر ساقط بوده است. (استفتائات امام (ره)، ج3، ص173، س34)
مطالب مرتبط :
م.ر (دوشنبه 29 تير 1394)
پاسخ
سلام.دختر باکره ۳۹ساله برای رفع نیاز خود میتواند بی اذن پدر صیغه محرمیت بین خود و پسر بخواند...
پاسخ سایت :با سلام و احترام لطفا از بخش پاسخ به سوالات درخواستتان را ارسال فرمایید تا در اسرع وقت ممکن پاسخ به ایمیل شما ارسال گردد با تشکر
* نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
* متن نظر :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :