امروز:
جمعه 28 مهر 1396
بازدید :
2211
مهريّه
سؤال 1: مردي زني را به مهريه اي معين به عقد دائم در مي آورد و در آن عقد شرط مي كند كه پس از فوت او, زن يك هشتم ارث نبرد آيا اين شرط صحيح مي باشد يا خير؟
جواب: شرط ارث نبردن زوج خلاف شرع است و نافذ نيست. (تحرير الوسيله، ج2، ص222)
سؤال 2: دادن شيربها به منظور كمك به خانواده عروس چه حكمي دارد؟
جواب: اشكال ندارد البته اگر به صورت شرط ضمن العقد به هنگام خواندن عقد نكاح قيد شود پرداخت آن لازم مي گردد. (ر.ك تحرير الوسيله امام خميني (ره)، ج2، ص298، م9 ـ استفتائات امام (ره)، ج3، ص190 و 191)
سؤال 3: آيا مهريه بر زن حلال است؟ و آيا مرد مي تواند زن را به زور وادار به بخشش مهريه كند؟ و آيا صحيح است كه اگر زن مهر خود را نبخشد حقّ هيچ نفقه اي را ندارد؟
جواب: مهريه بر زن حلال است و هر وقت بخواهد مي تواند از شوهر طلب نمايد و شوهر حق ندارد زن را وادار به بخشش مهريه اش بنمايد و اگر شوهر به اجبار و بدون رضايت قلبي از زن مدركي دال بر بخشش مهريه بگيرد اثري بر آن مترتب نيست و زن حق نفقه و كسوه را به نحو معمول دارد كه اگر شوهر نپردازد ضامن است و با درخواست زن موظف به پرداخت مي باشد. (ر.ك استفتائات آيت الله تبريزي، ص366 و 367)
سؤال 4: آيا افزايش مهريه توافق شده ضمن عقد بدون رضايت يكي از طرفين عقد وجاهت شرعي دارد؟
جواب: افزايش مهريه اي كه عقد بر آن خوانده شده است وجه شرعي ندارد ـ بلي زوجه مي تواند پس از عقد قسمتي از مهريه را با رضايت كامل به زوج هبه نمايد و يا زوج با رضايت خود چيزي اضافه بر مهريه به زوجه بپردازد. (مجمع المسائل آيت الله گلپايگاني،ج2،احکام مهريه،سوال 455)
سؤال 5: اگر به دليل موجهي نتوان مهريه را پرداخت كرد چه بايد بكنيم؟
جواب: هر كس ضامن پرداخت مهريه عيال خود است و اگر واقعاً نداشته باشد فعلاً تكليفي ندارد, هر وقت قدرت پيدا كرد بايد بپردازد. (ر.ك جامع المسائل آيت الله فاضل، ج1، ص327)
سؤال 6: آيا شرط صحت طلاق زوجه پرداخت مهريه است؟ و اگر در غياب همسرش بدون پرداخت مهريه او را مطلقه نمايد طلاق از كدام نوع است؟
جواب: زوج پس از عقد ازدواج نسبت به پرداخت مهريه مديون است و بايد بپردازد لكن شرط صحت طلاق پرداخت مهريه نيست و پرداخت يا عدم پرداخت مهريه اثري در نوع طلاق ندارد. (ر.ك جامع المسائل آيت الله فاضل، ج2، ص460)
سؤال 7: مهريه همسرم مقداري از منزل و طلا و مبلغ نود هزار تومان پول نقد مي باشد پس از گذشت سالهاي طولاني هنگام پرداخت مهريه بايد همان مبلغ را پرداخت نمود يا بايد به روز و مقدار تورم هم عنايت داشت؟
جواب: طبق نظر بعضي از مراجع معظم تقليد پول نقد مهريه بايد با محاسبه تورم پرداخت شود و به نظر برخي ديگر همان مقدار كافي است به هر حال مصالحه نسبت به آن با همسر مطابق احتياط است. (ر.ك استتفائات امام (ره)، ج3، ص181)
سؤال 8: به قيمت امروزي مهريه حضرت زهرا چه مقدار مي باشد لطفاً با دليل ذكر نماييد؟
جواب: در زمان ظهور اسلام و تا مدتي بعد از اسلام دو نوع سكه هرقلي و كسروي از روم و ايران به صورت درهم و دينار در عربستان رايج بوده است. و در زمان عبدالملك به راهنمايي امام باقر ـ عليه السلام ـ اولين سكه اسلامي ضرب گرديد. وزن دينار همواره ثابت و برابر يك مثقال 18 نخودي طلا بوده است كه وزني در حدود 515/3 گرم داشته است اما وزن درهم متفاوت بوده برخي از دراهم 20 قيراط (قيراط معادل وزن سه دانه متوسط جو است) بعضي 12 و برخي 10 قيراط نقره بوده است. وزن درهم مسكوك در زمان عبدالملك 6 دانق بوده كه 4/2 گرم مي شود و اگر با نخود بسنجيم 6/12 نخود برابر 4607/2 گرم مي شود. امّا رابطة ارزش دينار و درهم در زمان صدر اسلام هر دينار برابر ده درهم بوده است و اين معني را مي توان از بعض روايات به دست آورد كه از جمله آن صحيحه عبدالرحمن بن حجاج است: كان عليٌ ـ عليه السلام ـ يقول: الدية الف دينار و قيمة الدينار عشرة دراهم ؛ ديه كامل هزار دينار است و هر دينار برابر ده درهم مي باشد. به هر حال بنابر صحيحه عبدالرحمان بن حجاج و غير آن معادل ارزش 500 درهم مهريه حضرت زهرا ـ عليها السلام ـ برابر 50 دينار 18 نخودي طلا و 5/37 مثقال صرفي طلا مي گردد. ( جامع المسائل آيت الله فاضل، ج2، ص432، س1284)
سؤال 9: مسأله اي كه اكثر جوانان در موقع ازدواج با آن رو به رو هستند گرفتن مهرية زياد از طرف والدين دختر مي باشد, حال آيا گرفتن مهرية زياد مخالف اصول اسلامي است؟
جواب: در اسلام حدي براي مهريه به نحو لزوم معين نشده, ولي مستحب مي باشد كه مخارج ازدواج و همچنين مهريه را كم كنند. و نيز مستحب است مقدار مهريه از مهرالسنه كه پانصد درهم است زيادتر نباشد. (ر.ك استفتائات امام (ره)، ج3، ص177، س1)
سؤال 10: طبق فتواي حضرت امام (ره) زن در ابتدا امر حق دارد تمكين نكند تا مهر خود را بگيرد, آيا بعد از تمكين هم زن اين حق را دارد كه تمكين نكند تا مهر خود را بگيرد يا خير؟
جواب: بعد از تمكين, حق امتناع ندارد. (ر.ك استفتائات امام (ره)، ج3، ص179، س6)
سؤال 11: طبق نظر حضرت امام (ره) در مورد مهريه آيا همان مقدار كه موقع ازدواج ذكر شده معتبر است, يا بايد به ميزان ارزش روز داده شود؟
جواب: مقدار مهريه همان است كه در عقد قرار داده شده, و با اختلاف ارزش پول و قدرت خريد تغيير پيدا نمي كند. (ر.ك استفتائات امام (ره)، ج3، ص183، س17)
سؤال 12: اگر پولي داشته باشم, نخست بايد يك باب منزل بخرم يا اوّل مهريه زنم را بپردازم؟
جواب: اگر طلبكار مطالبه مي نمايد اداء بدهي مقدم است. (ر.ك استفتائات امام (ره)، ج3، ص185، س22)
سؤال 13: آيا در تعيين مقدار مهريه توافق دختر و پسر كافي است يا آنكه والدين آنان هم حق اعمال نظر دارند؟
جواب: بستگي به توافق دختر و پسر دارد. (ر.ك استفتائات امام (ره)، ج3، ص185، س25)
سؤال 14: اگر كسي زن ثيّبه اي را به عقد خود درآورد و قبل از دخول طلاق دهد آيا بايد تمام مهر را بپردازد يا نصف مهر را؟
جواب: در فرض مسأله نصف مهر را بايد بپردازد. (ر.ك استفتائات امام (ره)، ج3، ص188، س30)
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :