امروز:
جمعه 28 مهر 1396
بازدید :
1828
رابطه زن و شوهر
سؤال 1: آيا زن براي كار كردن در بيرون از منزل نياز به اذن شوهر دارد؟
جواب: بلي، نياز به اذن شوهر دارد مگر اينكه قبل از عقد شاغل بوده و عقد بر مبناي كار كردن او در خارج از خانه منعقد شده باشد. (ر.ك، جامع المسائل آيت الله فاضل، ج1، ص464)
سؤال 2: من مرد 38 ساله اي هستم كه داراي زن و بچه هستم، مدت چهار سال است در ايران هستم و از آنها دورم آيا بنده در اين زمينه گناه كرده ام يا نه؟
جواب: اگر امكان سر زدن به همسر و فرزندان براي شما فراهم است لازم است به آنان سر بزنيد و همانگونه كه در احكام نكاح در توضيح المسائل آمده است شوهر نمي تواند بيش از چهار ماه، نزديكي با عيال دائمي خود را ترك كند و به نظر برخي از مراجع چنانچه زن جوان باشد و در اين مدت بيم آن برود كه به گناه بيفتد احتياط واجب آن است كه طوري رفتار كند كه او به گناه نيفتد ـ ولي چنانچه امكان رفتن فراهم نباشد از اين جهت اشكالي نيست. (ر.ك، توضيح المسائل 12 مرجع، ج2، ص490 م2418)
سؤال 3: آيا مردي مي تواند با همسر خود از طريق دُبُر نزديكي كند؟ آيا رضايت زن شرط است؟
جواب: نزديكي از دُبُر مكروه است و در ايام عادت كراهت شديدتر است و به نظر بعضي از فقها حرام است و موجب بيماريهائي براي مرد و زن مي گردد. و سزاوار است بدون رضايت زن انجام نگيرد. (ر.ك، تحرير الوسيله، ج2، ص241 م11)
سؤال 4: آيا مي توان به همسر در مورد درآمد دروغ گفت چرا كه زنان اگر از درآمد خبر جميع داشته باشند آنرا هزينة چيزهاي غير لازم مي كنند راه حل آن چيست؟
جواب: مي توانيد بگوئيد آنچه اين ماه مي توانيم مصرف نمائيم اين مبلغ است و مقداري كه قصد داريد پس انداز نمائيد را در نظر نگيريد. (ر.ك، جامع المسائل آيت الله فاضل، ج1، ص7-476)
سؤال 5: آيا اجازه زن از مرد پايه شرعي و قانوني دارد؟ با ذكر سند بيان كنيد و همچنين فلسفه اجازه زن از مرد را بيان فرمائيد؟
جواب: بلي ـ از نظر شرع و قانون زن در بسياري از موارد بايد از مرد اجازه بگيرد. خروج زن از خانه ـ نذر زن، انجام اعمال مستحبي كه با حقوق شوهر منافات داشته باشد و ... بايد با اجازه شوهر باشد.
علت حكم را بايد از امام معصوم ـ عليه السّلام ـ سؤال كرد و ما فلسفه واقعي آنرا نمي دانيم ولي حكمتهائي ذكر شده كه به بعضي از آن اشاره مي شود. يكي از حكمتهاي آن وحدت مديريت در خانه و حكمت ديگر آنرا مي توان تعقلي بودن مرد و احساسي بودن زن شمرد. (ر.ك، توضيح المسائل 12 مرجع، ج2، ص406 م2412)
سؤال 6: حكم نزديكي در ايام عادت چيست؟ و در صورت انجام كفاره دارد يا خير؟
جواب: نزديكي در ايام عادت حرام است و برخي از فقها كفاره آنرا بنابر احتياط واجب مي دانند و كفاره آن در ثلث اول ايام عادت 18 نخود طلا و در ثلث دوم 9 نخود و در ثلث سوم 5/4 نخود طلاست كه بايد به فقير پرداخت گردد. و چنانچه مقلد مجتهدي هستيد كه پرداخت كفاره را لازم مي داند كفاره موارد قبل را نيز بايد بپردازيد. (به مسأله 453 توضيح المسائل مراجعه نمائيد.)
سؤال 7: همسرم گاهي اوقات بعد از جنب شدن بخاطر خجالت و ... از رفتن به حمام، قبل از نماز صبح امتناع مي كند و نمازش قضا مي شود. به همين دليل من هم بيشتر اوقات خودم را در اختيارش قرار نمي دهم دليل من هم اين است كه گناه نكرده باشيم و نماز قضا نشود حال آيا من ناشزه هستم؟
جواب: لازم است شما در امر زناشوئي از شوهر متابعت كنيد و قضا شدن نماز شوهر مجوز سر پيچي شما نيست البته سعي كنيد به نحوي ترتيب امور را بدهيد كه شوهر هم قبل از نماز صبح غسل نمايد و اگر موفق به غسل نشد در آخر وقت با تيمم نماز صبح خود را بخواند و در هر صورت گناه قضاي نماز او به گردن شما نيست. (ر.ك، جامع المسائل آيت الله فاضل، ج1، ص471)
سؤال 8: اگر زني يقين كند كه شوهرش مرده در حالي كه در واقع چنين نيست و با اين فكر زن با مرد ديگري ازدواج كند بعد از برگشتن شوهر اول وضعيت شرعي زن نسبت به هر يك چيست؟
جواب: با اطلاع از زنده بودن شوهر اول، عقد با مرد دوم باطل و بايد فوراً از هم جدا شوند و زن به زوجيت شوهر اول باقي است. (ر.ك، استفتائات حضرت امام(ره)، ج3، ص138)
سؤال 9: زني كه از همسرش تمكين نكند و خانة شوهر را ترك كرده باشد و از ادامة زندگي امتناع كند آيا حق دريافت مهريه و نفقه را از شوهر دارد؟
جواب: زن اگر ناشزه باشد و اطاعت از شوهر نكند حق نفقه ندارد امّا مهريه خود را طلب دارد. ولي اگر نمي توانيد مهريه را به صورت يكجا بپردازيد مي توانيد در اقساط بلند مدت ادا نماييد. (ر.ك، جامع المسائل آيت الله فاضل، ج1، ص469)
سؤال 10: مردي سه چهار ماه پس از ازدواج فرار يا مسافرت كرده و اكنون 10 سال است كه از او خبري نيست تكليف زن در اين باره چيست؟
جواب: تا يقين به مردن شوهر خود پيدا نكرده بايد صبر كند، و مي تواند به محكمة شرعيه مراجعه نمايد تا با امهال تا چهار سال از حين مراجعه، و فحص از شوهر در تمام اين مدت، حاكم شرع اقدام نمايد. (استفتائات حضرت امام(ره)، ج3، ص143)
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :