امروز:
جمعه 28 مهر 1396
بازدید :
25953
ازدواج ‎هاي حرام
سؤال 1: با چه زنهايي ازدواج كردن حرام است لطفاً توضيح دهيد؟
جواب: ازدواج با محارم حرام است مثل مادر و خواهر و مادرزن و مادربزرگ و خاله و عمه و برادرزاده و خواهرزاده و خواهر رضاعي و ... و همچنين ازدواج با زنهايي كه طي سبب خاصي حرام مؤبد مي شوند. (توضيح المسائل 12 مرجع، ج2، م2384 و 2388 و م2400)
سؤال 2: آيا انسان مي تواند با خواهر زن خود ازدواج نمايد؟
جواب: جمع بين دو خواهر در ازدواج صحيح نيست و حرام است. (استفتائات امام (ره)، ج3، ص124، س120)
سؤال 3: بعد از طلاق و جدايي از زن اول كه در عقد دائم بوده, پس از چه مدتي مي توان با خواهر او ازدواج نمود؟
جواب: اگر طلاق بائن است بعد از طلاق, و اگر رجعي است بعد از گذشت ايّام عدّه مي توان با او ازدواج كرد. (استفتائات امام (ره)، ج3، ص124، س119)
سؤال 4: آيا دو دختر كه به هم چسبيده هستند و بالغ شده اند, مي توانند ازدواج كنند؟
جواب: مجرد اتصال آن دو مانع از ازدواج نيست و با مراعات وظائف و شرايط شرعيه مي توانند ازدواج كنند. (ر.ك استفتائات امام (ره)، ج3، ص125، س122)
سؤال 5: خانمي كه در عدة طلاق بوده با عدم علم به حرمت مؤبّد به عقد ديگري درآمده است لطفاً حكم الهي را در اين باره بيان فرماييد؟
جواب: عقد ازدواج در حال عدّة غير سبب حرمت ابدي است. بلي در صورتي كه زن و مرد جاهل باشند به اينكه زن در عدّه است و يا جاهل باشند به اينكه عقد در حال عدّه جايز نيست و دخول هم محقق نشده باشد حرمت ابدي پيدا نمي شود و فقط عقد باطل است و بعد از گذشت عدّه مي توانند با هم ازدواج كنند. (ر.ك استفتائات امام (ره)، ج3، ص126، س125)
سؤال 6: ازدواج با فرد شرابخوار آيا حرام است؟
جواب: خير كراهت شديده دارد و مذموم است. (ر.ك استفتائات امام (ره)، ج3، ص126، س126)
سؤال 7: عقد دائم اهل كتاب (مسلمان و مسيحي) يا غير اهل كتاب مثل كمونيست در صورتي كه هر دو نفر در دين خود باقي بمانند صحيح است يا خير؟
جواب: ازدواج دائم مسلمان با غير مسلمان ولو اينكه كتابي باشد باطل است, بلي ازدواج موقّت مرد مسلمان با زن كتابي جايز مي باشد ولي ازدواج با غير اهل كتاب ولو اينكه موقّت باشد باطل است. (ر.ك استفتائات امام (ره)، ج3، ص127)
سؤال 8: خانمي هستم كه با مرد به ظاهر مسلماني ازدواج كرده ام ولي پس از مدّتي نماز را ترك كرده و به ضروريات دين اهانت نموده و اظهار كرده كه اسلام را قبول ندارد لطفاً بفرماييد كه تكليف من چيست؟ آيا او مرتد است؟
جواب: اگر خدا يا رسول خدا يا يكي از ضروريات دين را جدّاً انكار مي كند مرتدّ است, و شما بايد از او جدا شويد و با او نامحرم هستيد, و نيازي به طلاق هم نيست. (ر.ك استفتائات امام (ره)، ج3، ص129، س135)
سؤال 9: اگر مردي با زن بيوه اي ـ نعوذ بالله ـ زنا كند, پس از آن پشيمان شده و توبه كند, آيا مي تواند با دخترآن زن ازدواج كند؟ اگر ازدواج كرده تكليف چيست؟
جواب: دختر كسي را كه با او زنا كرده نمي تواند بگيرد و اگر گرفته بايد از هم جدا شوند, و بر يكديگر حرام ابدي هستند. (ر.ك استفتائات امام (ره)، ج3، ص298، س16)
سؤال 10: مردي در زمان طاغوت با زن شوهرداري زنا كرده, دادگاه آن زمان زن زناكار را مجبور به طلاق از شوهرش مي كند, مرد زناكار مدتي با آن زن زنا مي كند و بعداً او را به عقد خود در مي آورد اكنون بچه دار هم شده اند, حكم اين ازدواج و بچة آنان چيست؟
جواب: زنا با زن شوهردار موجب حرمت ابدي آن زن بر زاني مي شود, و بعد از طلاق شوهر, ازدواج آنها با هم باطل است و در صورت اعتقاد به صحّت عقد, بچه ها حكم ولد حلال را دارند. (ر.ك استفتائات امام (ره)، ج3، ص299، س17)
سؤال 11: اگر كسي در اثر جهل به حكم شرعي با خواهر كسي كه با او لواط نموده ازدواج نمايد, و بعد از گذشت چندين سال با چند فرزند اكنون متوجه حرمت ازدواج شده باشد, با در نظر گرفتن حيثيت فرد اكنون تكليف شرعي چيست؟
جواب: اگر دخول محقق شده به لواط دهنده, عقد ازدواج باطل است, و بايد از هم جدا شوند, و با فرض جهل بچه ها حكم حلال زاده دارند. (ر.ك استفتائات امام (ره)، ج3، ص302، س25)
سؤال 12: مردي كه زن خود را سه بار طلاق داده است مي تواند دوباره با او ازدواج كند؟
جواب: زني را كه سه مرتبه طلاق داده اند بر شوهرش حرام مي شود, ولي اگر با شرايطي كه در كتاب طلاق گفته شده با مرد ديگري ازدواج كند, شوهر اول مي تواند پس از طلاق دوباره او را براي خود عقد نمايد. (ر.ك توضيح المسائل 12 مرجع، ج2، م2527)
سؤال 13: چرا خواهر و برادر رضاعي حرام است با يكديگر ازدواج كنند؟
جواب: اين دو, برادر و خواهر رضاعي (شيري) يكديگر مي شوند و احكام محرميت بر آنها مترتب است و با وجود اينكه محرم هستند ازدواج آنها مشمول مسئله حرمت ازدواج با محارم مي گردد. (ر.ك تحرير الوسيله، ج2، ص268 كتاب النكاح مسئله 7)
سؤال 14: فرق ازدواج شرعي موقت و زنا در چيست لطفاً توضيح دهيد؟
جواب: ازدواج موقت با زنا تفاوت هاي فراواني دارد, كه بعضي از آنها عبارتند از:
1 ـ ازدواج موقت يك ازدواج شرعي و قانوني و داراي آثار حقوقي خاصي است.
2 ـ در ازدواج موقت مهريه و مدت ارتباط و حدود ارتباط روشن است.
3 ـ اگر فرزندي از ازدواج موقت به وجود آيد قانوني است و از پدر و مادر ارث مي برد و پدر و مادر از او ارث مي برند.
4 ـ مخارج طفل بر عهده پدر است و مادر در صورت تمايل مي تواند حضانت او را به عهده بگيرد.
5 ـ در ازدواج موقت در صورتي كه نزديكي انجام گيرد پس از پايان مدت و يا بخشش بقيه مدت, زن تا دو مرتبه پاك شدن از عادت ماهانه و يا 45 روز (در موردي كه سن او كمتر از سن يائسگي باشد و عادت ماهانه نبيند) بايد عده نگهدارد و از همسري با ديگري اجتناب نمايد گرفتن عده علاوه بر علل و مصالحي كه دارد موجب بهداشت رواني و جسمي براي زن مي گردد.
6 ـ فرزندي كه از زنا به دنيا بيايد فرزند قانوني شخص محسوب نمي گردد و از پدر و مادر ارث نمي برد.
7 ـ از آنجا كه حالات رواني پدر و مادر در سلامت جسمي و رواني كودك نقش دارد اكثر فرزنداني كه از زنا به وجود مي آيند از سلامت جسمي و رواني صحيحي برخوردار نيستند و سرانجام موجب مشكلاتي براي جامعه مي گردند و شايد يكي از حكمت هايي كه موجب شده است تا در شرع مقدس اسلام از دادن پستهاي مهم (امام جماعت ـ مرجعيت براي تقليد ـ رهبري جامعه ـ شهادت در نزد قاضي ـ قضاوت و ...) به ولدالزنا جلوگيري شود همين جهت باشد.
8 ـ در جوامع مختلف نگهداري از فرزند غير قانوني نوعي ننگ و زشت شمرده مي شود و در نتيجه اين گونه فرزندان يا به وسيله سقط جنين يا پس از تولد كشته مي شوند و يا از تربيت صحيح در آغوش پدر و مادر محروم مي گردند و با سپرده شدن به مراكز نگهداري اطفال مشكلات عاطفي و رواني خاصي را به دنبال دارند مشكلات جسمي و رواني سقط جنين براي مادر بر كسي پوشيده نيست.
9 ـ در شرع مقدس اسلام به ازدواج دائم و موقت تشويق گرديده و براي آن ثواب فراوان قائل شده اند در حالي كه زنا حرام شمرده شده و مرتكب آن اگر محصن نباشد به يكصد ضربه شلاق و اگر محصن باشد (مرد و زن متأهل با شرايط خاص) به رجم يعني سنگسار محكوم مي گردد. براي توضيحات بيشتر مي توانيد به جلد 21 كتاب اولين دانشگاه و آخرين پيامبر مراجعه فرماييد. (ر.ك تحرير الوسيله، ج2 القول في النكاح المنقطع، ص288)
سؤال 15: آيا زنان متأهل هم مي توانند ازدواج موقت كنند؟
جواب: زن متأهل نمي تواند با ديگري ازدواج نمايد چه دائم و چه موقت و اگر زن شوهردار با ديگري ارتباط جنسي داشته باشد علاوه بر آنكه حد شرعي زناي محصنه رجم (سنگسار كردن) است بر آن مرد حرام ابدي مي شود يعني اگر شوهر هم آن زن را طلاق دهد نمي تواند با مرد مذكور ازدواج نمايد. (ر.ك تحرير الوسيله، ج2، ص283، م8)
مطالب مرتبط :
ج/ش (پنج شنبه 23 مهر 1394)
پاسخ
ایا بعد ازطلاق یافوت زن میتوان با خواهر یا مادر وی ازدواج کرد؟
پاسخ سایت :با سلام و احترام این فضا برای پاسخ گویی مناسب نمی باشد لطفا سوالات خود را از طریق فرم پاسخ گویی به سوالات که در کنار فرم نظر دهی قرار دارد ارسال فرمایید تا در اسرع وقت ممکن پاسخی کامل و متقن دریافت نمایید. با تشکر
* نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
* متن نظر :
علی محمدی (يکشنبه 29 شهريور 1394)
پاسخ
سلام بنده سه سوال داشتم /1)اگر زن متاهل ....2)و بچه وی ... 3)در صورت فوت این زن می تواند مرد ...
پاسخ سایت :با سلام و احترام این فضا برای پاسخ گویی مناسب نمی باشد لطفا سوالات خود را از طریق فرم پاسخ گویی به سوالات که در کنار فرم نظر دهی قرار دارد ارسال فرمایید تا در اسرع وقت ممکن پاسخی کامل و متقن دریافت نمایید. با تشکر
* نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
* متن نظر :
شمیم (دوشنبه 12 مرداد 1394)
پاسخ
ایا نزدیکی با شوهر شراب خوار حرام است؟
پاسخ سایت :سلام علیکم؛ لطفا سوالات خود را از طریق فرم «پاسخگویی به پرسشهای دینی شما» استفاده کنید.
* نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
* متن نظر :
امیر معروفی (دوشنبه 10 فروردين 1394)
پاسخ
ازدواج کردن با خواهر رضاعی که تنها یک روز و کم تر از 15 وعده ...
پاسخ سایت :با سلام و احترام این فضا برای پاسخ گویی مناسب نمی باشد لطفا سوالات خود را از طریق فرمی که در سایت قرار داده شده ارسال فرمایید تا در اسرع وقت ممکن پاسخی کامل و متقن دریافت نمایید.
* نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
* متن نظر :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :