امروز:
جمعه 28 مهر 1396
بازدید :
1588
شير دادن
سؤال 1: فرزند رضاعي با چه كساني محرم مي گردد؟
جواب: 1. خود زن و او را مادر رضاعي مي گويند. 2. شوهر زن كه شير مال اوست و او را پدر رضاعي گويند.
3. پدر و مادر آن زن و هر چه بالا روند. 4. بچه هائي كه از آن زن به دنيا آمده اند. 5. بچه هاي اولاد آن زن هر چه پايين روند. 6. خواهر و برادر آن زن اگر چه رضاعي باشند. 7. عمو و عمة آن زن. 8. دائي و خالة آن زن. 9. اولاد شوهر آن زن كه شير مال آن شوهر است، هر چه پايين روند. 10. پدر و مادر شوهر آن زن كه شير مال آن شوهر است، هر چه بالا روند. 11. خواهر و برادر شوهر 12. عمو و عمه و دائي و خاله شوهر و هر چه بالا روند. و... (توضيح المسائل حضرت امام(ره)، ص338 مسأله2464)
سؤال 2: اگر زني بچة دختر خود را شير دهد آيا مرتكب فعل حرامي شده است؟
جواب: اگر زني بچة دختر خود را شير دهد، آن دختر به شوهر خود حرام مي شود ولي اگر زن بچة پسر خود را شير دهد، زن پسرش كه مادر آن طفل شير خوار است بر شوهر خود حرام نمي شود. (توضيح المسائل حضرت امام(ره)، مسأله2472)
سؤال 3: شرايط شير دادني كه علت محرم شدن است را بيان كنيد؟
جواب: شير دادني كه علت محرم شدن است هشت شرط دارد:
1. بچه، شير زن زنده را بخورد. 2. شير آن زن از حرام نباشد، پس اگر شير بچه اي را كه از زنا بدنيا آمده به بچة ديگر بدهند، بواسطة آن شير، بچه به كسي محرم نمي شود. 3. بچه شير را از پستان بمكد. 4. شير، خالص و با چيز ديگر مخلوط نباشد. 5. شير از يك شوهر باشد، پس اگر زن شير دهي را طلاق دهند بعد شوهر ديگري كند و از او آبستن شود و تا موقع زائيدن، شيري كه از شوهر اول داشته باقي باشد و مثلاً هشت دفعه پيش از زائيدن از شير شوهر اول و هفت دفعه بعد از زائيدن از شير شوهر دوم به بچه اي بدهند آن بچه به كسي محرم نمي شود. 6. بچه بواسطة مرض شير را قي نكند. 7. پانزده مرتبه، يا يك شبانه روز بطوري كه شير سير بخورد يا مقداري شير به او بدهند كه بگويند از آن شير استخوانش محكم شده و گوشت در بدنش روئيده است. 8. دو سال بچه تمام نشده باشد و اگر بعد از تمام شدن دو سال، او را شير دهند به كسي محرم نمي شود. در بين پانزده مرتبه نبايد شير زن ديگري را بخورد و اگر يك شبانه روز را انتخاب مي كنند نبايد غذا و شير ديگري را در اين مدت بخورد. (توضيح المسائل حضرت امام(ره)، مسأله2474)
سؤال 4: آيا زن مي تواند بواسطة شير دادن فرزند خود از شوهر خود مزد بگيرد؟
جواب: بلي مي تواند مزد طلب نمايد ولي سزاوار است كه مادر براي شير دادن از شوهر خود مزد نگيرد ولي خوب است كه شوهر خود مزد بدهد. (توضيح المسائل حضرت امام(ره)، مسأله2487)
سؤال 5: زني كه مي خواهد بچه را شير دهد مستحب است چه شرايطي داشته باشد؟
جواب: مستحب است دايه اي كه براي طفل مي گيرند، دوازده امامي و داراي عقل و عفت و صورت نيكو باشد و مكروه است كم عقل و غير دوازده امامي يا بد صورت يا بد خلق يا زنا زاده باشد.(توضيح المسائل حضرت امام(ره)، مسأله2488)
سؤال 6: اگر كسي بخواهد با زن برادرش محرم شود چه بايد بكند؟
جواب: بايد دختر شيرخواري را براي خود صيغه كند و زن برادرش آن دختر را شير دهد و در اين صورت زن برادر به او محرم مي گردد. (توضيح المسائل حضرت امام(ره)، مسأله2493)
سؤال 7: اگر زن شوهر داري پسر بچه اي را شير غير از زايمان دهد، در صورتي كه پسر بچه به اندازه محرم شدن شير آن زن را بخورد، آيا به اين زن محرم است يا خير؟
جواب: شير اگر از غير ولادت باشد موجب نشر حرمت نمي شود. (استفتائات حضرت امام(ره)، ج3، ص221)
سؤال 8: من با خواهر رضاعي ام كه دختر عمويم هست ازدواج كردم، ولي طبق گفته مادر و زن عمويم در سه ماهگي به مدت يك شب و دو روز از زن عمويم شير خورده ام ولي در اين بين از غذاي ديگري هم خورده ام لطفاً تكليف مرا روشن فرمائيد؟
جواب: اگر غذاي بچه در آن يك شبانه روز منحصر به شير زن نبوده احكام رضاع مترتب نيست. (استفتائات حضرت امام(ره)، ج3، ص224)
سؤال 9: با دختر عموي خود دو سال پيش ازدواج كرده ام ولي من و خواهر بزرگ او كه هم سن من است از مادر من شير خورده ايم حال ازدواج ما صحيح است يا باطل؟
جواب: اگر دختر عموي شما از مادر شما شير خورده است آن دختر به شما و برادرانتان محرم مي باشد امّا شما به خواهرهاي او محرم نيستيد و ازدواج شما با خواهر او اشكال ندارد. ولي اگر شما از مادر دختر شير خورده باشيد به تمام خواهر ها محرم هستيد و ازدواج باطل است. (ر.ك، استفتائات حضرت امام(ره)، ج3، ص227 س22)
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :