امروز:
جمعه 28 مهر 1396
بازدید :
1574
كنترل جمعيت
سؤ ال 1: در مورد جنونهاي پيشرونده آيا جلوگيري از حاملگي به وسيلة اعمال جراحي (بستن لوله هاي مني در مرد و لوله هاي تخمدان در زن) جائز است يا خير؟
جواب: اگر موجب قطع نسل است جائز نيست. (استفتائات حضرت امام(ره)، ج3، ص281)
سؤال 2: راههاي شرعي جلوگيري از حاملگي را بيان فرمائيد؟
جواب: جلوگيري از حاملگي در صورتي كه موجب عقيم شدن يا نقص و فساد عضو نشود اشكال ندارد. البته جلوگيري زن بدون رضايت شوهر جائز نيست، ولي اگر مرد جلوگيري نمايد مانع ندارد، اگر چه بدون رضايت زن باشد و «عزل» (ريختن مني خارج از رحم) مكروه است. (استفتائات حضرت امام(ره)، ج3، ص282 و283)
سؤال 3: آيا بعد از انعقاد نطفه جايز است نطفه را از بين بُرد يا خير؟
جواب: بعد از انعقاد نطفه جائز نيست. (استفتائات حضرت امام(ره)، ج3، ص284)
سؤال 4: در صورتي كه متخصصين و شوراي پزشكي تشخيص دهند كه آبستن بودن و وضع حمل براي زن خطر جاني دارد كورتاژ چه صورتي دارد؟
جواب: اگر خطر جان زن در بين باشد با اجتناب از محرمات خارجي اشكال ندارد، مگر آنكه طفل زنده باشد كه مجاز نيست. (استفتائات حضرت امام(ره)، ج3، ص284)
سؤال 5: زن حامله اي حدود 30 سال قبل كاري كرده كه بچه اش سقط شده است، مسلماً ديه اي به آن تعلق مي گيرد، با توجه به اينكه پدر بچه فوت شده سؤال اين است كه اين ديه را به چه كس بايد بپردازد؟ و آيا نرخ ديه بايد مطابق نرخ سي سال قبل پرداخت شود يا نرخ امروزي ميزان است؟
جواب: اگر مباشر سقط بوده بايد ديه را عيناً يا به قيمت فعلي به ورثه پدر بچة سقط شده بپردازد. (ر.ك، استفتائات حضرت امام(ره)، ج3، ص292 س34)
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :