امروز:
جمعه 28 مهر 1396
بازدید :
2343
احكام قرآن
سؤال 1: سوره هاي عزائم قرآن كدامند و چند آيه در قرآن وجود دارد كه سجدة واجب دارند؟
جواب: چهار آيه در چهار سورة قرآن كه مشهور به عزائم هستند سجدة واجب دارند. سورة فصلت آية37، سورة نجم آية 63، سورة سجده آية 15، سورة علق آية 19. موارد ديگري هم وجود دارد كه سجدة آن مستحب است. (تحرير الوسيله، ج1، ص177 م1)
سؤال 2: آيا براي بجا آوردن سجدة واجب قرآن بايد نيت كرد و رو به قبله آنرا بجا آورد؟
جواب: براي بجا آوردن سجدة واجب قرآن لازم است نيت نموده سر را بر چيزي كه سجده بر آن صحيح است مثل مهر و سنگ و ... گذاشت ولي طهارت بدن و لباس و وضو داشتن و رو به قبله بودن شرط نيت و نيز براي خانم ها در اين سجده رعايت حجاب در نماز لازم نيست. (ر.ك، تحرير الوسيله، ج1، ص178 م6)
سؤال 3: هنگامي كه شخصي از خيابان رد مي شود و از بلندگو مسجد يا راديو آية سجده دار واجبي به گوشش برسد چه بايد بكند؟
جواب: به نظر بسياري از فقها در مورد سؤال بنابر احتياط واجب بايد سجده نمايد البته لازم نيست سجده را در وسط خيابان انجام دهد بلكه در محلي كه مناسب است سجده را بجا مي آورد. البته بعضي از فقها مي فرمايند اگر از نوار آية سجده شنيده شود سجده واجب نمي باشد. مطابق نظر مرجع تقليد خود عمل نماييد. (ر.ك، تحرير الوسيله ج1، ص177 م4)
سؤال 4: ذكر سجدة آية سجده دار چيست؟ زمان اداي سجدة واجب حين آيه است يا بعد از آيه؟
جواب: پس از شنيدن آية سجده بايد به سجده رفت و هر ذكري بگوئيد مانعي ندارد ولي ذكري كه بهتر است بگويد: لا اله الا الله حقاً حقاً لا اله الا الله ايمانأ و تصديقاً لا اله الا الله عبوديةً و رّقاً سجدتُ لك يا ربّ تعبدأ ورقاً لا مستنكفاً و لا مستكبراً بل انا عبدٌ ذليلٌ ضعيفٌ خائفٌ مستجيرٌ. پس از خواندن آية سجده بايد قرائت قرآن را قطع نمود و سجده را انجام داد و سپس به قرائت ادامه داد. (توضيح المسائل حضرت امام(ره)، م1099)
سؤال 5: اگر ترجمة آيات سجده دار را بخوانيم هم واجب سجده نمود يا خير؟
جواب: فقط زماني كه متن عربي خوانده شود و يا شنيده شود سجده واجب است. (ر.ك، تحرير الوسيله،ج1، ص177 م4)
سؤال 6: آيا در هنگام عذر شرعي دست زدن به جلد قرآن و يا صفحات آن حرام است يا خير؟
جواب: دست زدن به جلد قرآن و سفيدي كاغذ آن مكروه است و لمس نوشتة آن حرام است. (ر.ك، تحرير الوسيله، ج1، ص52)
سؤال 7: آيا هنگام قاعدگي خواندن قرآن جايز است؟
جواب: خواندن قرآن در اين حال مكروه است يعني ثواب كمتري دارد. (ر.ك، تحرير الوسيله، ج1، ص56 م16)
سؤال 8: به همراه داشتن اسماء خداوند و پيامبران و آياتي از قرآن چه به صورت پلاك و گردن بند و چه به صورت كاغذ يا نوشته هنگام ورود به سرويسهاي بهداشتي چه حكمي دارد؟
جواب: اگر در پوشش باشد كه با بدن بدون وضو، تماس نداشته باشد همراه بودن آن در فرض سؤال حرام نيست. (ر.ك، تحرير الوسيله، ج1، ص32)
سؤال 9: كاغذي كه بر آن نام خدا نوشته شده در صورتي كه بخواهيم دور بيندازيم اگر نام خدا را با قلم خط بزنيم كه اصلاً مشخص نباشد و دور بيندازيم آيا مرتكب گناه شده ايم؟
جواب: در صورتي كه نام خداوند متعال و حروف آن معلوم نباشد اشكال ندارد. (ر.ك، تحرير الوسيله، ج1، ص32)
سؤال 10: در خصوص قرآن و نحوة حفظ حرمت كتاب قرآن رعايت چه نكاتي ضروري است؟ و آيا گذاشتن كتب علمي بر روي قرآن اشكال دارد؟ آيا حمل قرآن با نايلون دستي يا داخل ساك دستي جايز است؟
جواب: رعايت احترام قرآن مجيد لازم است و از هر كاري كه در عرف توهين محسوب شود بايد اجتناب نمود بنابراين سعي كنيد كه قرآن بر روي ساير كتب قرار گيرد تا در نظر عرف توهين به حساب نيايد امّا حمل آن در ساك دستي و امثال آن مانعي ندارد.
سؤال 11: قرآنها و كتب ادعيه اي كه كهنه و فرسوده شده باشند و قابل استفاده نباشند را چه بايد كرد؟
جواب: اگر پاره شده و قابل استفاده نيست مي توانند در رودخانه بريزند يا در زير خاك پاك دفن كنند تا پوسيده شود.
سؤال 12: آيا خواندن قرآن بصورت ترتيل براي زنان كه نامحرم مي شنود جايز است؟
جواب: اگر محرك و مهيج نامحرم نباشد اشكال ندارد.
سؤال 13: اينجانب مي توانم عربي بخوانم ولي معناي آن را درك نمي كنم، وليكن انگليسي را به خوبي متوجه مي شوم، بر اساس حديث نبوي كه «هر كس يك آيه از قرآن در ماه رمضان بخواند مانند خواندن تمام قرآن است» آيا اگر به انگليسي هم خوانده شود همين طور است؟
جواب: ثواب قرائت قرآن منوط به درك معناي آن نيست، اگر چه خوب است سعي شود تا معني آن را درك نمايد تا از ارشاد و علوم آن بهره مند گردد. (استفتائات حضرت امام(ره)، ج3، ص624)
سؤال 14: آيا مي توان اعمال شب قدر را به زبان غير عربي انجام داد؟
جواب: مانع ندارد، ولي قرآئت سُور و آيات قرآن و ادعيه مأثوره به نيت تحصيل ثواب مخصوص، منوط به قرآئت متن عربي است. (استفتائات حضرت امام(ره)، ج3، ص624)
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :