امروز:
جمعه 28 مهر 1396
بازدید :
1965
مسائل اخلاقي
سؤال 1: همسفر شدن با افراد بي نماز چه حكمي دارد؟
جواب: چنانچه احتمال ارشاد و تأثير نهي از منكر در آنها مي دهيد اشكال ندارد و وظيفه امر به معروف و نهي از منكر مي باشد. (ر.ك استفتائات امام (ره), ج1, ص489)
سؤال 2: عدالت يك شخص چگونه ثابت مي شود تا اينكه شهادت او به نفع و يا ضرر مسلمين پذيرفته شود؟
جواب: عادل كسي است كه با ملكه عدالت كارهايي را كه بر او واجب است به جا آورد و كارهايي را كه بر او حرام است ترك كند و ملكه عدالت عبارت است از حالتي كه شخص را وادار به اطاعت و ترك معصيت نمايد و نشانة آن اين است كه اگر از اهل محل يا همسايگان او با كساني كه با او معاشرت دارند حال او را بپرسند خوبي او را تصديق نمايند. (تحرير الوسيله امام (ره), ج1, ص274 ـ توضيح المسائل مراجع, ج1, م 2 فتواي آيات عظام گلپايگاني و صافي)
سؤال 3: اگر انسان توبه كند آيا تمامي نمازها و روزه ها كه بر ذمه اش است بخشيده مي شود؟ اصولاً شرايط توبه كردن چيست؟
جواب: با توبه و پشيمان شدن از عمل خلاف خداوند متعال گناه او را مي بخشد لكن يكي از شرايط توبه آن است كه در مواردي جبران اشتباه بشود و تنها پشيماني كافي نيست مثلاً اگر روزه اي گرفته نشده يا نمازي قضا شده است بايد قضاي نماز و روزه انجام گيرد و از خداوند طلب مغفرت گردد و يا اگر مالي از ديگري به سرقت رفته يا ضرري به كسي وارد شده است بايد آن ضرر مالي جبران شود و از گناه آن توبه شود و در مورد غيبت اگر مفسده اي ندارد از شخص غيبت شده عذرخواهي شود و اگر عذرخواهي موجب ناراحتي بيشتر مي گردد براي او از خداوند متعالي طلب مغفرت نمايد. (ر.ك استفتائات امام (ره), ج1, ص181, س198)
سؤال 4: آيا غيبت فاسق جايز است؟ كسي كه ريش خود را با تيغ مي زند غيبت او جايز است؟
جواب: بلي غيبت فاسق در خصوص گناهي كه علناً مرتكب مي شود اشكال ندارد.
سؤال 5: اگر انسان توبه خود را بشكند آيا باز هم مي تواند توبه كند؟ و در مقابل چه عملي بايد انجام دهد؟
جواب: راه توبه هميشه بر روي انسان باز است و انسان در هر زماني و مكاني مي تواند توبه كند البته توبه بايد به گونه اي باشد كه انسان واقعاً از كارهاي بد گذشته خود نادم باشد و از خدا بخواهد كه به او توفيق عبادت و ترك معصيت بدهد و هميشه خودش را به خدا بسپارد و اگر در گذشته عبادت واجبي را ترك كرده قضا كند و حقوق الناس را كه بر ذمه دارد بپردازد, خداوند به همه توفيق توبه را عنايت بفرمايد. (ر.ك استفتائات امام (ره), ج3, ص585)
سؤال 6: اگر فردي در جمع, سيگار استعمال كند و هواي مشترك همة افراد را آلوده كند و موجب ناراحتي و اعتراض ديگران را فراهم كند آيا ادامة استعمال دخانيات چه حكمي دارد؟
جواب: لازم است كه موجبات اذيت ديگران را فراهم نكند و به خواست ديگران احترام بگذارد. و چنانچه اين كار موجب ايذاء مؤمني گردد حرام است.
سؤال 7: اگر دو نفر همجنس با هم دوست صميمي باشند و به صرف علاقه اي كه به هم ديگر دارند گاهي اوقات همديگر را ببوسند يا در آغوش بگيرند از نظر شرعي گناهي متوجه آنهاست؟
جواب: بوسيدن و در آغوش گرفتن و هر عملي از اين قبيل با قصد لذت شهواني و يا خوف مفسده حرام است و بايد از آن اجتناب شود. (ر.ك تحرير الوسيله امام (ره), ج2, ص216 و 217)
سؤال 8: مشاهده مي شود در برخي محافل خواهران به نام انجمن هاي قرآني به غيبت و تهمت زدن به اين و آن مي پردازند آيا اين كار حرام نيست؟
جواب: غيبت و تهمت حرام است و سزاوار است كساني كه در مجلس قرآن شركت مي كنند بيشتر از ديگران رعايت اين مسأله را بنمايند. (ر.ك استفتائات امام (ره), ج3, ص587 و 588)
سؤال 9: رهنمودهايي را براي ترك معصيت و حضور قلب در نماز بيان فرماييد؟
جواب: بهترين توصيه براي ترك معصيت آن است كه همواره خداوند متعال را ناظر بر اعمال خود بدانيد كه اگر كسي عظمت پروردگار و حضور او را در نظر داشته باشد قطعاً مرتكب معصيت نخواهد شد و براي حضور قلب در نماز, وضو گرفتن شاداب, نماز در اول وقت, نماز در جايگاه خلوت, توجه به معاني كلمات و الفاظي كه قرائت مي كنيد تأثير فراوان دارد خداوند متعال همواره توفيق عبادت و بندگي نصيب شما فرمايد.
سؤال 10: يك دختر تا چه حد و اندازه بايد تابع پدر و مادر خود باشد و طبق شرع اسلام تا چه حد آزادي دارد؟
جواب: اختيار فرزند پس از بلوغ و رشد با خود اوست اما در مواردي كه پدر و مادر امر به كاري مي كنند و از ترك آن توسط فرزند اذيت مي شوند فرزند بايد نظر ايشان را تأمين نمايد مگر در مواردي كه خواسته ايشان ترك واجب يا فعل حرام باشد كه در آن صورت اطاعت آنان لازم است قابل ذكر است كه پدر و مادر خير و صلاح فرزند را مي خواهند و اگر در مواردي متوجه اشتباه ايشان مي شويد با استدلال و سخن متين و آرام رفع شبهه نماييد و هرگز در مقابل ايشان موضع خصمانه نگيريد كه به ضرر دنيا و آخرت شما خواهد بود. (ر.ك استفتائات امام (ره), ج3, ص595 و 596)
سؤال 11: نوع برخورد ما در برابر اهل تسنن در مورد مسائل شرعي را بيان كنيد؟
جواب: اعمال عبادي را مطابق نظر شيعه و با دقت انجام دهيد و نسبت به اهل تسنن هم با ملاطفت و مهرباني رفتار نماييد و از توهين به آنها بپرهيزيد و در مواقع مناسب ايشان را به حقايق تشيع راهنمايي نماييد البته لازمه ي اين كار آن است كه خود شما نسبت به اعتقادات خود مطالعه كافي داشته باشيد و چنانچه شبهه اي پيش آمد كه از پاسخگويي به آن عاجز بوديد با ما تماس بگيريد تا شما را با پاسخ صحيح آن آشنا نماييم.
سؤال 12: گاهي سؤال مي شود با وجود اينكه اسلام هر گونه تبعيض نژادي را برانداخته است چرا در مصرف خمس و زكات بين سادات و غير سادات فرق مي گذارد؟ آيا اين نوعي از تبعيض نژادي نيست؟
جواب: تبعيض نژادي نيست, و مصرف وجوه شرعيه به نظر حاكم شرع و با ضوابط خاصي است, و سادات را شرع از زكات ممنوع كرده است. (استفتائات حضرت امام (ره), ج3, ص616)
سؤال 13: ارحامي كه صلة‌ آنها واجب ا ست شامل چه كساني مي شوند؟
جواب: ارحام شامل كليه كساني مي شود كه در طبقات ارث قرار مي گيرند از جمله، والدين، فرزندان، عموها، خاله ها، عمه ها، دائي ها و فرزندان آنها. (ر.ك، استفتائات آيت الله تبريزي، ص500، صلة رحم)
سؤال 14: آيا صله رحم (مهماني، كه انسان را به گناه آلوده مي كند مثلاً گوش دادن به موسيقي حرام، خوردن خوراكي كه از پول خمس و زكات نداده باشد يا از طريق ربا بدست مي آيد) صحيح است يا خير؟
جواب: صله رحم اگر چه مورد تأكيد فراوان است لكن در صورتيكه موجب معصيت شود جايز نيست. البته اگر احتمال تأثير نهي از منكر در آنها داده شود ارتباط را نبايد قطع كرد و بايد سعي شود بتدريج آنها را به طريق صحيح هدايت نمود. واضح است كه اين مقدار ارتباط نيز نبايد موجب معصيت براي خود شخص گردد. و نسبت به خوراكي در خانه ديگران، اگر تعيين به تعلق خمس و زكات به عين غذا نداشته باشيد تصرف در آن مانعي ندارد. (ر.ك، استفتائات آيت الله تبريزي، ص500، صلة رحم)
سؤال 15: آيا مي شود گاهي بنا به مصلحت دروغ گفت يا خير؟
جواب: دروغ از گناهان كبيره است و مصلحت انديشي موجب رفع حرمت نمي شود، بلي مواردي استثناء شده كه در كتب اخلاقي مذكور است. (استفتائات حضرت امام(ره)، ج2، ص616-617)
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :