امروز:
جمعه 28 مهر 1396
بازدید :
4452
آرايش،ريش، بوي خوش

سؤال1: سرمه كشيدن به چشم براي زنان در صورتي كه نامحرم ببيند چه حكمي دارد؟
جواب: به نظر مشهور فقها؛ آنچه براي خانم ها زينت محسوب مي شود بايد از نامحرم پوشانده شود. (جامع المسائل آيت الله فاضل, ج1, س1707)
سؤال2: روغن زدن يا ژل زدن به موي سر جهت زيبايي و حالت مو چه حكمي دارد؟
جواب: ژل و روغن زدن به سر اشكالي ندارد ولي براي وضو بايد محل مسح، آلوده به روغن نباشد.
سؤال3: پسراني كه زير ابرو بر مي دارند آيا از نظر شرع اسلام جايز است؟ (مقلد مقام معظم رهبري)
جواب: اگر تشبه به زنان صدق نكند اشكال ندارد.
سؤال4: اگر عكاس مرد باشد جايز است از خانم ها بدون حجاب عكس بگيرد؟ اگر زن داراي آرايش غليظ باشد و ظاهركنندة عكس مرد باشد و آن را ببيند چه حكمي دارد؟
جواب: عكس گرفتن خانم ها بدون حجاب شرعي در نزد نامحرم حرام است. و نگاه مرد نامحرم به عكس زن چنانچه از روي لذت باشد حرام است و به نظر بعضي از فقها, نگاه به عكس زن نامحرمي كه او را مي شناسد بدون قصد لذت نيز جايز نيست. (برگرفته از ترجمه اجوبة الاستفتائات مقام معظم رهبري چاپ وزيري, س1183 و 1193 ؛ جامع المسائل آيت الله فاضل, ج1, س1732)
سؤال5: آيا آرايش دختر در حد رقيق اشكالي دارد؟
جواب: اگر صدق آرايش و زينت كند بايد از نامحرم بپوشاند و فرقي بين رقيق و غليظ نيست. (برگرفته از جامع المسائل آيت الله فاضل, ج1, س1707)
سؤال6: اگر خانمي با حجاب كامل اسلامي ولي آرايش كرده و بدون داشتن قصد بد از منزل خارج شود آيا مرتكب گناه شده است يا خير؟
جواب: خانم ها بايد صورت آرايش كرده خود را از نامحرم بپوشانند و جايز نيست با اين حالت در بين نامحرمان رفت و آمد نمايند. (برگرفته از كتاب مسائل جديد از ديدگاه مراجع, ج1, ص138)
سؤال7: حكم خالكوبي در اسلام چيست؟
جواب: بعضي از فقها خالكوبي خانمها به جهت زيبايي را اجازه مي فرمايند و برخي جايز نمي دانند. به نظر مرجع تقليد خودتان مراجعه فرماييد.
سؤال8: حكم از بين بردن خالهايي كه در بدن وجود دارد با دارويي كه به بازار آمده چيست؟
جواب: اشكال ندارد.
سؤال9: آرايش كردن زن در مجلس زنانه چگونه است؟
جواب: اگر مفسده نداشته باشد اشكال ندارد. (استفتائات امام (ره), ج3, ص257)
سؤال10: آيا حلقة ازدواج ، براي خانمها جزء زينت آلات محسوب مي شود؟
جواب: اظهار آن (در برابر نگاه نامحرمان) جايز نيست. (استفتائات امام (ره), ج3, ص257)
ريش
سؤال11: ريش گذاشتن يا ريش تراشيدن چه حكمي دارد؟ با ادله و حديث بيان كنيد؟
جواب: از نظر اكثر فقها تراشيدن ريش بنابر احتياط واجب, حرام است البته بلند گذاشتن آن واجب نيست بلكه همين مقدار كه نگويند ريش تراشيده كافي است.
- هر حكم شرعي از دو جهت قابل دليل يابي است:
الف) دليل شرعي؛ مقصود از آن، متون و نصوصي است كه حكم الهي را بيان مي‎كند. اين دليل ها ابزار اصلي فقيه و كارشناس ديني است كه از طريق آن، مي تواند حكم الهي را استنباط كند.
ب) فلسفه حكم؛ مقصود از آن اين است كه چرا خداوند بر موضوع مفروض, فلان حكم را داده است. چنين كاوشي تحقيق فقهي نيست مگر در مواردي كه «كشف فلسفه حكم» در «استنباط حكم» دخيل باشد. در اين رابطه بايد چند نكته را در نظر داشت: اولاً فلسفه همه احكام و جزئيات آنها به طور تفصيلي روشن نيست و آگاهي از آن دانشي فراتر از تنگناهاي معارف عادي بشري مي طلبد. ليكن به طور اجمال روشن است كه همه احكام الهي تابع مصالح و مفاسد واقعي در متعلق آنهاست. بنابر اين در صورتي كه فلسفه حكمي را بالخصوص ندانيم بنابر قاعده كلي فوق از آن بايد پيروي كرد. زيرا يقين به وجود مصلحتي در آن هست هر چند بر ما ناشناخته باشد. ثانياً در جست و جوي فلسفه احكام نبايد هميشه به دنبال علوم تجربي رفت و دليلي مادي و فيزيولوژيك برايش جست و جو نمود. اين فرايند كه هميشه در پي يافتن مصلحت يا مفسده اي طبي يا ... باشيم برخاسته از نگرشي مادي گرايانه است. در حالي كه بسياري از احكام، مصالحي معنوي دارند كه در حوزه هيچ يك از علوم بشري قابل تحقيق نيست و آنها با متد تجربي خود قادر به اثبات حكم يا نفي آن نيستند و يا اگر نظري بدهند بسيار سطحي است و چه بسا مسأله حكمتي برتر و بالاتر داشته باشد. چنانكه در مورد روزه علوم به خواص بهداشتي آن پرداخته اند ولي قرآن مجيد فلسفه اي بالاتر را بيان فرموده و آن «متقي شدن» است. در مورد تراشيدن صورت نيز از نظر طبي گفته اند: وجود محاسن براي محافظت از لثه ها و دندان ها و پوست صورت مفيد است. حتي امروز يكي از راههاي انتقال ويروس ايدز را تيغ زدن به صورت مي دانند. ليكن به نظر مي رسد فلسفه اصلي حكم اثري معنوي و روحي و نيز حفظ حالت طبيعي خلقت مرد باشد. (حكم شرعي درباره ريش از كتاب مسائل جديد از ديدگاه مراجع, ج1, ص74)
سؤال 12: در چه صورتي تراشيدن ريش حرام است؟ آيا كساني كه ريش خود را مي تراشند فاسق هستند يا خير؟
جواب: تراشيدن ريش يا كوتاه كردن آن به طوري كه صدق ريش نكند, بنابر احتياط واجب حرام است و اصرار بر گناه صغيره موجب فسق مي شود. (استفتائات جديد امام (ره), ج2, ص31 ؛ ترجمه استفتائات رهبري چاپ وزيري, س1414)
سؤال 13: زدن ريش و سبيل چه حكمي دارد؟ و آيا اين كار در جاهايي مثل صدا و سيما كه محل آموزش جوانان است تبليغ فساد نيست در حالي كه جوانان سريع الگو مي گيرند؟
جواب: تراشيدن ريش و كوتاه كردن مانند تراشيدن بنابر احتياط واجب جايز نيست ولي كوتاه كردن سبيل مانعي ندارد و كساني كه اين كار را مي كنند بايد نهي از منكر نمود و جوانان هم بايد الگوي خود را شخصيتهاي متدين قرار دهند و به وظيفه شرعي خود عمل نمايند. (استفتائات جديد امام (ره), ج2, س80)
سوال 14: اينجانب آرايشگاه دارم, در منطقه اي هستم كه اكثر مراجعين ريش تراش هستند و كار ديگري هم از من ساخته نيست آيا ريش تراشي برايم مسؤوليت شرعي دارد؟
جواب: ريش تراشيدن حرام است علي الاحوط, و اجرت ريش تراشي نيز حرام است علي الاحوط. (استفتائات حضرت امام (ره), ج3, ص619)
بوي خوش
سؤال15: اگر مرد ادكلن يا عطر به خود بزند ،آيا از نظر شرع ايرادي دارد؟
جواب: استفاده از عطر براي مردها مستحب است و براي خانمها در خانه و براي شوهر مستحب است اما براي خانمها در خارج از خانه كه معرض برخورد با نامحرم است اشكال دارد. (توضيح المسائل مراجع, ج2, ص 449)
سؤال16: اگر زني براي جلوگيري از بوي بد عرق به خود عطر بزند و بيرون بيايد و نامحرم اين بو را حس كند چه حكمي دارد؟
جواب: اگر مي داند كه بوي عطر موجب تحريك و توجه نامحرم مي شود جايز نيست. (توضيح المسائل 12 مرجع, ج2, ص449؛ استفتائات مقام معظم رهبري)
طلا و جواهر
سؤال 1: حلقه طلا براي مرد چه حكمي دارد؟ و اگر كسي به علت نپوشيدن حلقه طلا مورد تمسخر قرار گيرد آيا جايز است؟
جواب: زينت به حلقه طلا براي مرد حرام است و نماز با آن باطل است. مي توانند از انگشتر عقيق و يا فيروزه زيبا و يا انگشتر پلاتين كه فلز ديگري غير از طلاست استفاده كنند و براي رعايت احكام خداوند متعال نبايد از حرف چند نفر ناراحت بود (جامع المسائل آيت الله فاضل, ج1, س258؛ ترجمه استفتائات مقام معظم رهبري چاپ وزيري, س442 و 443)
سؤال 2: آيا طلاي سفيد بر مرد حرام است؟
جواب: پلاتين كه فلز ديگري غير از طلاست براي مرد اشكال ندارد اما طلاي سفيد اگر همان طلاي زرد يا خليط نقره باشد براي مرد اشكال دارد. (استفتائات جديد امام (ره), ج1, س50 و 51)
سؤال 3: اگر زن حلقه ازدواجش كه به دستش است و يا ابروي برداشته شده او پيدا شود و از نامحرم نپوشاند چه حكمي دارد؟ (مقلد مقام معظم رهبري)
جواب: مواردي كه براي خانمها زينت محسوب مي شود بايد از نامحرم پوشيده شود و اگر پوشيده نشود حرام است و موجب گناه مي باشد. (طبق سؤال از دفتر معظم له)
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :