امروز:
جمعه 28 مهر 1396
بازدید :
1522
ورزش
سؤال1: چرا برد و باخت در شطرنج حرام است ولي در فوتبال بلا اشكال است؟
جواب: برد و باخت در شطرنج و فوتبال هر دو حرام است يعني اگر در بازي با غير آلات قمار مثل فوتبال شرط كنيم كه هر تيمي باخت مبلغي يا چيزي به تيم برنده بدهد اين هم حكم قمار پيدا مي كند و حرام مي شود. ولي دادن جائزه و هديه به شخص يا گروه برنده كه از جانب دو طرف مسابقه تأمين نشده باشد بلكه از طرف شخص ثالثي باشد اشكال ندارد. همچنين بازي بدون شرط پول و امثال آن اشكال ندارد. اما شطرنج چون آلت قمار محسوب مي شود به نظر بسياري از مراجع بازي با آن حتي بدون برد و باخت هم حرام است ولي حضرت امام (ره)و مقام معظم رهبري مي فرمايند اگر شطرنج از آلت قمار بودن خارج شده باشد و ديگر به آن وسيله قمار نگويند بازي بدون برد و باخت با آن اشكال ندارد. (ر.ك كتاب مسائل جديد از ديدگاه مراجع, ج2, ص181؛ استتفتائات امام (ره)ج2, ص9 ؛ استفتائات مقام معظم رهبري, چاپ وزيري, س 1116 و 1122)
سؤال2: آيا پاسور يا بازي با كارت بدون شرط بندي اشكال دارد؟
جواب: بازي با پاسور و ساير آلات قمار حرام است اما كارتهاي ديگري كه براي سرگرمي درست شده نه براي قمار, بازي بدون برد و باخت با آنها اشكال ندارد. (استفتائات جديد امام (ره),ج2, ص10, س22؛ ترجمه استفتائات مقام معظم رهبري چاپ وزيري, س1122)
سؤال3: مسابقات اسب دواني از نظر شرع جايز است؟
جواب: مسابقه اسب دواني با شرائط شرعيه مانع ندارد. (استفتائات امام (ره),ج3, ص617)
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :