امروز:
جمعه 28 مهر 1396
بازدید :
2355
تخلف از قوانين
سؤال 1: قرآني كه جزو اموال مدرسه است و بايد در مدرسه مطالعه شود, آيا مي توان در تابستان به دليل تعطيلي به خانه برد و مطالعه نمود؟
جواب: اموال و كتب مربوط به مدرسه را نمي توان بدون مجوز شرعي از مدرسه خار, جنمود هرچند مدرسه مدتي تعطيل باشد. (ر.ك استفتائات امام (ره), ج3, ص543)
سؤال 2: آيا رعايت كردن قوانين مدرسه و يا شهر واجب است؟
جواب: تخلف از قوانين مشروع نظام جايز نيست و تخلف نسبت به مقررات مدرسه و امثال آن در شأن مؤمن متعهد نيست. (ر.ك استفتائات امام (ره), ج3, ص543, س175)
سؤال 3: علت تحريم تقلب چيست؟
جواب: تقلب نوعي خيانت است و در شأن مسلمان متدين نيست و در بعضي روايات خيانت از گناهان كبيره شمرده شده است. (جامع المسائل آيت الله فاضل, ج1, س2196)
سؤال 4: آيا دادن پولهاي تقلبي به فروشندگان مواد مخدر و خريدن مواد با آن پول چه حكمي دارد؟
جواب: خريد و فروش مواد مخدر به نظر اكثر مراجع حرام است و استفاده از پول تقلبي هم جايز نيست. (كتاب مسائل جديد از ديدگان مراجع, ج1, ص149 و ج3, ص212)
سؤال 5: گاهي اوقات جهت انجام كاري به يكي از بانك ها و ادارات مراجعه مي كنيم و چنين به نظر مي آيد كه مأمور آن اداره با درخواست ما موافقت نمي كند مگر اينكه مبلغي به عنوان شيريني به آنها بپردازيم, آيا چنين كاري جايز است؟
جواب: به نظر مقام معظم رهبري پرداخت پول يا اموال ديگر از طرف فرد مراجعه كننده به كارمندان ادارات كه مكلف به ارائه خدمات اداري به مردم هستند و حتماً منجر به فساد ادارات خواهد شد, عملي است كه از نظر شرعي حرام محسوب مي شود و توهم اضطرار مجوز او در انجام اين كار نيست. و كارمند نيز جايز نيست در اين مال تصرف نمايد. (اجوبة الاستفتائات, ج2, ص161)
سؤال 6: يك نهاد به چند بخش تقسيم مي شود كه هر بخش داراي امكاناتي است, اگر بعضي از اموال يكي از اين بخشها را در محل ديگر براي پيشبرد اهداف سازمان به كار برند چه حكمي دارد؟
جواب: استفاده از بخشهاي مختلف اداره براي كمك به بخش ديگر في حدّ نفسه اشكال ندارد لكن اگر خلاف مقررات است بدون هماهنگي و اجازه مسؤولين مربوطه اقدام نشود. (ر.ك استفتائات امام (ره), ج3, ص532)
سؤال 7: بن كتاب امسال دانشجويان 5 هزار تومان است آيا خريد و فروش آن به قيمت كمتر يا بيشتر جايز است؟
جواب: اگر خلاف مقررات نباشد مصالحه آن اشكال ندارد. (ر.ك استفتائات امام (ره), ج3, ص525, س126)
سؤال 9: آيا سازمانهاي دولتي مجازند مبلغي را از مراجعه كنندگان بدون ضوابط قانوني دريافت نمايند يا خير؟
جواب: به طور كلي گرفتن هر گونه وجهي خار, جاز مقررات مشروع مصوّب جمهوري اسلامي از مراجعين به ادارات جايز نيست و موجب ضمان گيرنده مي شود. (ترجمه استفتائات رهبري چاپ وزيري, س1246)
سؤال 10: در بعضي ادارات مثلاً بدون حساب و كتاب مبلغ قابل توجهي جهت صدور قبوض آب و برق از مردم مي گيرند و مردم بعضاً توان پرداخت آن را ندارند, با اين حال آيا مصرف آب و برق قاچاقي اشكال دارد يا خير؟
جواب: خلاف مقررات نظام اسلامي رفتار ننماييد و تخلفات مأمورين ادارات را به مقامات مسؤول گزارش دهيد تا پيگيري نمايند. لازم به تذكر است كه تخلف ديگري مجوز تخلف ما نمي شود. (استفتائات رهبري چاپ وزيري, س1987)
سؤال 11: CDهاي مذهبي كه روي آن نوشته اند تكثير آن حرام است و داراي قفل هستند, شكستن قفل آن چه حكمي دارد؟
جواب: به نظر بسياري از مراجع فعلي شكستن قفل CDها و تكثير آنها جايز نيست و حضرت آيت الله بهجت و آيت الله فاضل مي فرمايند موجب ضمان شكننده نيز مي شود. (طبق استفتاء از دفاتر مراجع معظم)
سؤال 12: آيا خريد امتياز تحصيل در يك شهر بين دو دانشجو و عوض كردن جاي همديگر آيا شرعاً اشكال دارد؟
جواب: چنانچه خلاف مقررات نباشد گرفتن پولي براي واگذاري حق خود به ديگري مانعي ندارد. (برگرفته از جامع المسائل آيت الله فاضل, ج1, س1415)
سؤال 13: قاچاق كالا يا وسايل منزل مثل البسه و خريد آن توسط مشتريان چه حكمي دارد و آيا نماز خواندن با آن جايز است؟
جواب: خريد اجناس خارجي و نماز خواندن با البسه آن با وجود شرايط لباس نمازگزار اشكال ندارد لكن بر خلاف مقررات جمهوري اسلامي عمل ننماييد. (استفتائات امام (ره), ج2, ص48, س132)
سؤال 14: آيا رفتن به كربلا به صورت غير مجاز اشكال دارد؟
جواب: خرو جغير قانوني از مرز جايز نمي باشد. (سؤال از دفتر رهبري)
سؤال 15: آيا استفاده از CDهاي رايت شده جايز است و اگر CD رايت شده را رايت كنيم اشكال دارد؟
جواب: استفاده از سي دي رايت شده توسط ديگري اشكال ندارد اما دستور به رايت آن صحيح نيست. (سؤال از دفتر رهبري)
سؤال 16: احتكار و گران فروشي از نظر شرع چه حكمي دارد؟
جواب: احتكار و گران فروشي و هر عملي كه بر خلاف مقررات دولت اسلامي است جايز نيست. (استفتائات حضرت امام (ره), ج3, ص518)
سؤال 17: پيروي از مافوق در ارتش نسبت به تراشيدن ريش يا ماشين كردني كه در حكم آن مي باشد جايز است يا خير؟
جواب: تراشيدن ريش و ماشين كردني كه در حكم تراشيدن است حرام است علي الاحوط و دستور برخلاف موازين اسلامي جايز نيست و اطاعت از چنين دستوري نيز جايز نيست. (استفتائات حضرت امام (ره), ج3, ص503)
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :