امروز:
پنج شنبه 28 دي 1396
بازدید :
1837
نيروهاي آسماني شب قدر[1]

در شب بدر[2] حضرت رسول عليه السلام به اصحاب فرمود: چه كسي امشب براي ما از چاه آب مي آورد؟اصحاب سكوت كردند و هيچ كدام اقدام بر اين كار نكردند. اميرالمؤمنين عليه السلام مشكي برداشت و به طلب آب بيرون رفت در حالي كه هوا سرد و باد مي وزيد و شب در ظلمت فرو رفته بود، پس حضرت رسيد به چاهي كه بسيار گود و تاريك بود، چون حضرت دلوي نيافت تا از چاه آب كشد ناچار به پائين چاه رفت و مشك را پر نمود و بيرون آمد. هنگام بازگشت ناگاه باد سختي به آن حضرت برخورد كه از سختي آن نشست تا برطرف شد، پس برخاست و حركت فرمود كه ناگاه باد سخت ديگري مانند آن آمد، حضرت نشست تا او نيز رد شد، ديگر باره برخواست برود، كه براي مرتبه سوّم به همان گونه بادي وزيد كه آن حضرت نشست و چون رد شد برخاست و خود را به حضرت رسول ـ صلي الله عليه و آله ـ رسانيد، حضرت پرسيد: يا اباالحسن براي چه ديرآمدي؟عرض كرد بادهايي مي وزيد كه بسيار سخت بود و مرا لرزه فراگرفت و مكثم به جهت برطرف شدن آن بادها بود. پيامبر صلي الله عليّه واله و سلّم فرمود: آيا دانستي آنها چه بود؟عرض كرد: نه، فرمود: اوّلي جبروئيل بود با هزار فرشته كه بر تو سلام كردند و ديگري ميكائيل بود با هزار فرشته كه بر تو سلام كردند و پس از آن اسرافيل بود با هزار ملائكه كه بر تو سلام كردند و پس از آن اسرافيل بود با هزار ملائكه كه بر تو سلام كردند و اينها براي كمك به ما فرود آمدند.
[1] . مفاتيح الجنان، باب دوم.
[2] . شب جنگ بدر، هفدهم رمضان.
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :