امروز:
جمعه 29 دي 1396
بازدید :
1695
چرا دعاي ما مستجاب نمي‌شود
روزي ابراهيم ادهم در بازارهاي بصره عبور مي‌كرد و مردم اطرافش را گرفته و گفتند: ابراهيم!‌ خداوند در قرآن مجيد فرموده «ادعوني استجب لكم».
مرا بخوانيد جواب مي‌دهم شما را، ما مي‌خوانيم ولي دعاي ما مستجاب نمي‌شود.
ابراهيم گفت:
علتش آن است كه دلهاي شما بواسطه ده چيز مرده است «دعايتان صفائي ندارد و دلهاي پاك و بي‌آلايش نيست» پرسيدند آن ده امر چيست؟
گفت: اول آنكه خدا را شناختيد ولي حقش را ادا ننموديد.
دوم: ‌قرآن را تلاوت كرديد ولي عمل به آن نكرديد.
سوم:‌ ادعاي محبت با پيغمبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ نموديد ولي با اولادش دشمني كرديد.
چهارم: ادعا كرديد با شيطان عداوت و او را دشمن هستيم ولي در عمل با او موافقت نموديد.
پنجم: مي‌گوييد به بهشت علاقمنديم امّا براي وارد شدن در بهشت كاري انجام نمي‌دهيد.
ششم: گفتيد از آتش جهنم مي‌ترسيم ولي بدن‌هاي خود را در آن افكنديد.
هفتم: به عيب جويي مردم مشغول شديد و از عيب خود غافل مانديد.
هشتم: گفتيد دنيا را دوست نداريم و ادعاي بغض آن را نموديد ولي با حرص جمعش مي‌كنيد.
نهم: اقرار به مرگ داريد ولي خويشتن را مهيا براي آن نمي‌كنيد.
دهم: مردگان را دفن نموديد امّا از آنها عبرت و پند نگرفتيد.
اين علل ده گانه است كه باعث مستجاب نشدن دعاي شما مي‌شود:
دردا كه در اين راه بس رنج كشيديم بس راه بريديم و به منزل نرسيديم
قومي كه ره راست گزيدند و رسيدند ما در غم تحصيل ره راست خميديم
گفتند كه اين راه به مقصود دو سه گامست طي شد همه عمر و به مقصد نرسيديم
گفتند ز خود تا نرهي ره نشود طي جان رفت برون از تن و از خود برهيديم
هر تخم كه در مرزعة عمر نشانديم حيرت درويديم و به حسرت نگريديم
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :