امروز:
جمعه 29 دي 1396
بازدید :
1636
پاداش تمسخر [1]
از علي بن خلال نقل شده كه گفت: هيچ امر دشواري رونداد كه بعد از آن بروم به نزد قبر حضرت موسي بن جعفر ـ عليه السّلام ـ و متوسل به آن جناب شوم مگر آنكه خدا آن را براي من آسان كرد. و نيز گفته كه ديده شد در بغداد زني مي دويد، پس به او گفتند به كجا مي روي؟ گفت: به سوي قبر موسي بن جعفر ـ عليه السّلام ـ كه دعا كنم براي پسرم زيرا او را حبس كرده اند. مردي حنبلي مذهب در آنجا حاضر بود، استهزار كرد به آن زن و زن و گفت: پسرت در زندان مرد. آن زن گفت: خداوندا از تو درخواست مي كنم به حقّ آن كسي كه او را در زندان شهيد كردند (موسي بن جعفر ـ عليه السّلام ـ) كه قدرت خود را به من بنمايي. ناگاه پسر آن زن را رها كردند و پسر آن مرد حنبلي را كه استهزا كرده بود به جاي او گرفتند.
[1] . مفاتيح الجنان، ‌باب سوم.
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :