امروز:
چهار شنبه 1 آذر 1396
بازدید :
1419
مقدمه:
در قرآن مجيد آيات زيادي درباره‌ي نماز بيان شده و هر كدام از آن‌ها بيانگر اهمّيّت و ارزش خاص و جايگاه رفيع اين عبادت مهم در پيشگاه خداوند است و آيات مربوط به نماز هر كدام تفسير و پيام خاصي دارد. بعضي از آن‌ها به اهمّيّت بعد معنوي و ملوكتي نماز پرداخته و برخي از آيات نماز را مايه‌ي آرامش دل‌ها دانسته و تعدادي، نماز را عامل باز دارنده از زشتي و پليدي معرفي نموده و بخشي ديگر نيز به بررسي نماز در اديان گذشته و همراهي آن با عبادات ديگر از قبيل حج، جهاد، زكات و عدالت اجتماعي پرداخته است.
نكات قابل توجه:
1ـ اين مجموعه برگرفته از كتاب ارزشمند)تفسير و پيام آيات نماز( نوشته جناب حجت الاسلام و المسلمين عباس عزيزي است كه با اندكي تلخيص مورد استفاده قرار گرفته است.
2ـ تفسير آيات نماز اقتباس شده از تفاسير مجمع البيان، الميزان و نمونه مي‌باشد.
2ـ محور اصلي مباحث اين مجموعه تفسير نمونه است، چون اين تفسير از چهارده تفسيرديگر استفاده كرده، ولذا اگر نكته‌اي در تفسير نمونه بيان نشده بود از تفسير الميزان و مجمع البيان استفاده كرده‌ايم تا از تكرار پرهيز شود.
ـ اميدوارم بتوانيم از آيات نماز به خوبي استفاده كرده و باعث حركت ما به سوي كمال نماز شود.
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :