امروز:
جمعه 29 دي 1396
بازدید :
1666
ثابت بودن وقت نماز
فاقيموا الصّلوة انّ الصّلوة كانت علي المؤمنين كتاباً موقوتاً.
نماز ا برپا داريد كه راستي نماز وظيفه ثابت و معيني است براي مؤمنان. «نساء ، 103»
سرّ اين همه سفارش و دقت را درباره نماز چنين بيان مي‌دارد. زيرا نماز وظيفه ثابت و لا‌يتغيري براي مؤمنان است.
كلمه (موقوت) از ماده وقت است بنابراين معني آيه چنين است كه اگر ملاحظه مي‌كنيد حتي در ميدان جنگ مسلمانان بايد اين وظيفه اسلامي را انجام دهند به خاطر آن است كه نماز اوقات معيني دارد كه نمي‌توان از آن تخلف كرد.
ولي در روايات متعددي كه در ذيل آيه وارد شده است موقوتاً به معني ثابتاً و واجباً تفسير شده است كه البته آن هم با مفهوم آيه سازگار است و نتيجه آن با معني اول تقريباً يكي است.
فلسفه نماز اول وقت
سؤال و جواب
سؤال: بعضي مي‌گويند ما منكر فلسفه و اهميت نماز و اثرات تربيتي آن نيستيم اما چه لزومي دارد كه در اوقات معيني انجام شود آيا بهتر نيست كه مردم آزاد گذارده شوند و هر كس به هنگام فرصت و آمادگي روحي اين وظيفه را انجام دهد؟
پاسخ: تجربه نشان داده كه اگر مسائل تربيتي تحت انضباط و شرايط معين قرار نگيرد عده‌اي آن را به دست فراموشي مي‌سپارند و اساس آن به كلّي متزلزل مي‌گردد اين گونه مسائل حتماً بايد در اوقات معين و تحت انضباط دقيق قرار گيرد تا هيچ كس عذر و بهانه‌اي براي ترك كردن آن نداشته باشد به خصوص اين كه انجام اين عبادات در وقت معين مخصوصاً به صورت دسته جمعي داراي شكوه و تأثير و عظمت خاصي است كه قابل انكار نمي‌باشد و در حقيقت يك كلاس بزرگ انسان‌سازي تشكيل مي‌دهد.[1]
[1] . نمونه، ج 4، ص 105 ـ 106.
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :