امروز:
پنج شنبه 28 دي 1396
بازدید :
1453
واجبات نماز
واجبات نماز يازده چيز است : اول نيت ، دوم قيام يعني ( ايستادن ) ، سوم تكبيرة الاحرام يعني گفتن الله اكبر در اول نماز ، چهارم ركوع ، پنجم سجود ، ششم قرائت ، هفتم ذكر ، هشتم تشهد ، نهم سلام ، دهم ترتيب ، يازدهم موالات يعني پي در پي بودن اجزاء نماز .
مسأله 942
بعضي از واجبات نماز ركن است ، يعني اگر انسان آنها را بجا نياورد ، يا در نماز اضافه كند عمدا باشد يا اشتباها ، نماز باطل ميشود . وبعضي ديگر ركن نيست ، يعني اگر عمدا كم يا زياد شود ، نماز باطل ميشود و چنانچه اشتباها كم يا زياد گردد نماز باطل نميشود ، وركن نماز پنچ چيز است : اول نيت . دوم تكبيرة الاحرام . سوم قيام در موقع گفتن تكبيرة الاحرام و قيام متصل به ركوع ، يعني ايستادن پيش از ركوع . چهارم ركوع . پنجم دو سجده.
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :