امروز:
جمعه 29 دي 1396
بازدید :
1559
سلام نماز
مسأله 1105
بعد از تشهد ركعت آخر نماز مستحب است در حاليكه نشسته و بدن آرام است بگويد : السلام عليك ايها النبي و رحمة الله و بركاته وبعد از آن بايد بگويد : السلام عليكم و بنابر احتياط واجب اضافه كند و رحمة الله وبركاته يا بگويد : السلام علينا و علي عباد الله الصالحين .
مسأله 1106
اگر سلام نماز را فراموش كند و موقعي يادش بيايد كه صورت نماز به هم نخورده و كاري هم كه عمدي و سهوي آن نماز را باطل ميكند مثل پشت به قبله كردن انجام نداده ، بايد سلام را بگويد و نمازش صحيح است .
مسأله 1107
اگر سلام نماز را فراموش كند و موقعي يادش بيايد كه صورت نماز بهم خورده است ، چنانچه پيش از آن كه صورت نماز بهم بخورد كاري كه عمدي و سهوي آن نماز را باطل ميكند ، مثل پشت بقبله كردن انجام نداده باشد نمازش صحيح است ، و اگر پيش از آن كه صورت نماز بهم بخورد ، كاري كه عمدي و سهوي آن نماز را باطل ميكند انجام داده باشد بنابر احتياط نمازش باطل است ، گرچه صحيح بودن آن خالي از قوت نيست.
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :