امروز:
جمعه 29 دي 1396
بازدید :
1553
ترتيب
مسأله 1108
اگر عمدا ترتيب نماز را به هم بزند ، مثلا سوره را پيش از حمد بخواند ، يا سجود را پيش از ركوع بجا آورد ، نماز باطل ميشود .
مسأله 1109
اگر ركني از نماز را فراموش كند و ركن بعد از آن را بجا آورد ، مثلا پيش از آن كه ركوع كند دو سجده نمايد ، نماز باطل است .
مسأله 1110
اگر ركني را فراموش كند و چيزي را كه بعد از آن است و ركن نيست بجا آورد ، مثلا پيش از آن كه دو سجده كند تشهد بخواند ، بايد ركن را بجا آورد وآنچه را اشتباها پيش از آن خوانده دوباره بخواند .
مسأله 1111
اگر چيزي را كه ركن نيست فراموش كند وركن بعد از آن را بجا آورد ، مثلا حمد را فراموش كند و مشغول ركوع شود ، نمازش صحيح است .
مسأله 1112
اگر چيزي را كه ركن نيست فراموش كند و چيزي را كه بعد از آن است و آن هم ركن نيست بجا آورد ، مثلا حمد را فراموش كند و سوره را بخواند چنانچه مشغول ركن بعد شده باشد ، مثلا در ركوع يادش بيايد كه حمد را نخوانده ، بايد بگذرد ونماز او صحيح است ، و اگر مشغول ركن بعد نشده باشد ، بايد آنچه را فراموش كرده بجا آورد و بعد از آن ، چيزي را كه اشتباها جلوتر خوانده دوباره بخواند .
مسأله 1113
اگر سجده اول را به خيال اين كه سجده دوم است ، يا سجده دوم را به خيال اين كه سجده اول است بجا آورد ، نماز صحيح است و سجده اول او سجده اول و سجده دوم او سجده دوم حساب ميشود.
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :