امروز:
سه شنبه 26 دي 1396
بازدید :
1453
موالات
مسأله 1114
انسان بايد نماز را با موالات بخواند ، يعني كارهاي نماز مانند ركوع و سجود و تشهد را پشت سر هم بجا آورد و چيزهائي را كه در نماز ميخواند بطوري كه معمول است پشت سر هم بخواند و اگر به قدري بين آنها فاصله بيندازد كه نگويند نماز ميخواند نمازش باطل است گرچه بطور سهوي باشد .
مسأله 1115
اگر در نماز عمدا بين حرفها يا كلمات فاصله بيندازد و فاصله بقدري نباشد كه صورت نماز از بين برود بنابر احتياط واجب نمازش باطل ميشود و اگر سهوا باشد چنانچه مشغول ركن بعد نشده باشد ، بايد آن حرفها يا كلمات را بطور معمول بخواند و اگر مشغول ركن بعد شده باشد ، نمازش صحيح است .
مسأله 1116
طول دادن ركوع و سجود و خواندن سوره‌هاي بزرگ ، موالات را بهم نميزند.
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :