امروز:
شنبه 30 دي 1396
بازدید :
1802
اجير گرفتن براي نماز
مسأله 1533
بعد از مرگ انسان ، ميشود براي نماز و عبادتهاي ديگر او كه در زندگي بجا نياورده ، ديگري را اجير كنند يعني باو مزد دهند كه آنها را بجا آورد . واگر كسي بدون مزد هم آنها را انجام دهد صحيح است .
مسأله 1534
انسان ميتواند براي بعضي از كارهاي مستحبي مثل زيارت قبر پيغمبر و امامان عليهم السلام ، از طرف زندگان اجير شود ، ونيز ميتواند كار مستحبي را انجام دهد و ثواب آنرا براي مردگان يا زندگان هديه نمايد .
مسأله 1535
كسي كه براي نماز قضاي ميت اجير شده ، بايد يا مجتهد باشد يا مسائل نماز را روي تقليد صحيح بداند . و اگر عالم بكيفيت احتياط باشد و احتياط كند اشكال ندارد .
مسأله 1536
اجير بايد موقع نيت ، ميت را معين نمايد . و لازم نيست اسم او را بداند . پس اگر نيت كند از طرف كسي نماز ميخوانم كه براي او اجير شده‌ام كافي است .
مسأله 1537
اجير بايد خود را به جاي ميت فرض كند و عبادتهاي او را قضا نمايد و اگر عملي را انجام دهد و ثواب آن را براي او هديه كند كافي نيست .
مسأله 1538
بايد كسي را اجير كنند كه اطمينان داشته باشند كه نماز را ميخواند واگر شك داشته باشند كه صحيح انجام ميدهد يا نه اشكال ندارد .
مسأله 1539
كسي كه ديگري را براي نمازهاي ميت اجير كرده اگر بفهمد كه عمل را بجا نياورده ، يا باطل انجام داده ، بايد دوباره اجير بگيرد .
مسأله 1540
هر گاه شك كند كه اجير عمل را انجام داده يا نه اگر چه بگويد انجام داده‌ام ، بايد دوباره اجير بگيرد . ولي اگر شك كند كه عمل او صحيح بوده يا نه ، گرفتن اجير لازم نيست .
مسأله 1541
كسي را كه عذري دارد ومثلا نشسته نماز ميخواند نميشود براي نمازهاي ميت اجير كرد ، بلكه بنابر احتياط واجب بايد كسي را هم كه با تيمم يا جبيره نماز ميخواند اجير نكنند .
مسأله 1542
مرد براي زن و زن براي مرد ميتواند اجير شود و در بلند خواندن و آهسته خواندن نماز بايد به تكليف خود عمل نمايد .
مسأله 1543
لازم نيست قضاي نمازهاي ميت بترتيب خوانده شود ، هر چند بدانند كه ميت ترتيب نمازهاي خود را ميدانسته .
مسأله 1544
اگر با اجير شرط كنند كه عمل را بطور مخصوصي انجام دهد ، بايد همان طور بجا آورد . واگر با او شرط نكنند ، بايد در آن عمل به تكليف خود رفتار نمايد ، و احتياط مستحب آن است كه از وظيفه خودش و ميت هر كدام كه به احتياط نزديكتر است به آن عمل كند مثلا اگر وظيفه ميت گفتن سه مرتبه تسبيحات اربعه بوده و تكليف او يك مرتبه است ، سه مرتبه بگويد .
مسأله 1545
اگر با اجير شرط نكنند كه نماز را با چه مقدار از مستحبات آن بخواند ، بايد مقداري از مستحبات نماز را كه معمول است بجا آورد .
مسأله 1546
اگر ميت ترتيب نمازهائي را كه قضا شده ميدانسته و انسان بخواهد براي آن نمازها اجير بگيرد بهتر است براي هر كدام آنها وقتي را معين نمايد مثلا اگر با يكي از آنها قرار گذاشت كه از صبح تا ظهر نماز قضا بخواند ، با ديگري قرار بگذارد كه از ظهر تا شب بخواند و نيز بهتر است نمازي را كه در هر دفعه شروع ميكند معين نمايد مثلا قرار بگذارد اول نمازي را كه ميخواند صبح باشد يا ظهر يا عصر و همچنين بهتر است با آنها قرار بگذارد كه در هر دفعه نماز يك شبانه روز را تمام كنند و اگر ناقص بگذارند آنرا حساب نكنند و دفعه بعد نماز يك شبانه‌روز را از سر شروع نمايند .
مسأله 1547
اگر كسي اجير شود كه مثلا در مدت يك سال نمازهاي ميت را بخواند و پيش از تمام شدن سال بميرد ، بايد براي نمازهائي كه ميدانند بجا نياورده ديگري را اجير نمايند بلكه براي نمازهائي هم كه احتمال ميدهند بجا نياورده بايد بنابر احتياط واجب اجير بگيرند .
مسأله 1548
كسي را كه براي نمازهاي ميت اجير كرده‌اند ، اگر پيش از تمام كردن نماز بميرد و اجرت همه آنها را گرفته باشد ، چنانچه شرط كرده باشند كه تمام نمازها را خودش بخواند ، بايد اجرت مقداري را كه نخوانده از مال او به ولي ميت بدهند ، مثلا اگر نصف آنها را نخوانده ، بايد نصف پولي را كه گرفته از مال او به ولي ميت بدهند ، واگر شرط نكرده باشند ، بايد ورثه‌اش از مال او اجير بگيرند ، اما اگر مال نداشته باشد بر ورثه او چيزي واجب نيست .
مسأله 1549
اگر اجير پيش از تمام كردن نمازهاي ميت بميرد و خودش هم نماز قضا داشته باشد ، بايد از مال او براي نمازهائي كه اجير بوده ديگري را اجير نمايند و اگر چيزي زياد آمد ، در صورتي كه وصيت كرده باشد و ورثه اجازه بدهند براي تمام نمازهاي او اجير بگيرند ، و اگر اجازه ندهند ثلث آنرا به مصرف نماز خودش برسانند.
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :