امروز:
شنبه 30 دي 1396
بازدید :
1555
واجبات نماز
سؤال 63: واجبات نماز چند تا هستند و ركن و غيرركن چه تفاوتي با هم دارند؟
جواب: واجبات نماز 11 چيز است: 1. نيت 2. قيام 3. تكبيرة الاحرام 4. ركوع 5. سجود 6. قرائت 7. ذكر 8. تشهد 9. سلام 10. ترتيب 11. موالات (يعني پي در پي بودن اجزاي نماز) و فرق ركن و غير ركن در آن است كه در ركن اگر انسان آن را عمداً يا سهواً به جا نياورد نماز باطل مي‌شود ولي غير ركن اگر عمداً به جا نياورد باطل است و اگرسهواً به جا نياورد نماز او صحيح است. (ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره), م 942)
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :