امروز:
شنبه 30 دي 1396
بازدید :
1577
نيت
سؤال 1: آيا تلفظ و به زبان آوردن نيت واجب است؟
جواب: خير تلفظ به نيت واجب نيست همان كه بدانيد قصد انجام چه كاري را داريد كه اگر از شما سؤال شود مي‌توانيد پاسخ بدهيد كافي است. (ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره), م943 و945 و استفتائات امام خميني(ره), ج1, ص151،س82)
سؤال 2: آيا مي‌شود نيت نماز چهار ركعتي را به نيت نماز دو ركعتي بنا به دلايل شرعي تبديل كرد؟
جواب: در موارد خاصي كه در كتب فقهي ذكر شده است مانعي ندارد مثل آنكه نيت نماز 4 ركعتي نموده است و بعد متوجه شد كه و ظيفه او نماز شكسته است و يا نيت نماز شكسته نموده و در بين نماز متوجه شد كه وظيفه او اتمام است كه به نماز 4 ركعتي عدول مي‌نمايد و نيز براي رسيدن به نماز جماعت جايز است از نماز واجب عدول به نافله 2 ركعتي نمايد و پس از سلام، نماز خود را به جماعت بخواند. (ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره), قطع جيبي ،ص150، م755و763)
سؤال 3: اگر انسان در نماز ريا كند آيا نماز او صحيح است؟
جواب: انسان بايد فقط براي انجام امر خداوند نماز بخواند، پس كسي كه ريا كند يعني براي نشان دادن به مردم نماز بخواند، نمازش باطل است خواه فقط براي مردم باشد، يا خدا و مردم هر دو را در نظر بگيرد. (ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره), م 946)
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :